SpeechWorks učinila nabídku firmě Lernout & Hauspie Speech Products N.V. na odkup některých technologií firmy

Společnost SpeechWorks International Inc.(index Nasdaq:SPWX), přední globální společnost v oblasti technologií na rozpoznávání hlasu a převodu textu do hlasové podoby (tzv. TTS technologie), včera nabídla odkup některých technologií a částí firmy Lernout & Hauspie Speech Products N.V (L&H).

Dle podmínek nabídky chce firma SpeechWorks International nadále podporovat některé nejlepší technologie od firmy L&H. Kromě toho by společnost měla zájem o provozování technologického centra v Belgii. Celková hodnota transakce činí 12,2 milionu dolarů a zahrnuje akcie firmy SpeechWorks a hotovost.

Společnost Lernout & Hauspie je nyní v konkursu. Do konkursu v USA se firma na vlastní návrh dostala v loňském roce a v současné době je v konkursu také v Belgii.

O společnosti SpeechWorks

Díky technologiím společnosti SpeechWorks(R) je možné provádět různé úkony a finanční operace pouze pomocí klasického či mobilního telefonu. Veliké nadnárodní společnosti, jako například Amtrak, Microsoft, U.S. Internal Revenue Service a Yahoo!, používají technologie od firmy SpeechWorks pro zajištění lepších služeb pro své zákazníky po celých 24 hodin denně. Firma SpeechWorks (index Nasdaq: SPWX) má více než 100 partnerů na celém světě a dodává technologie pro rozpoznávání lidského hlasu a technologie pro převod textu do zvukové podoby. Více informací o produktech, službách a jedinečném zákaznickém programu SpeechWorks Here(RM)Guarantee získáte na serveru http://www.speechworks.com nebo na čísle 617.428.4444.

UPOZORNĚNÍ

Informace jiného než historického charakteru obsažené v této zprávě a jistá prohlášení jsou "očekávanými prohlášeními" a jsou založena na současných očekáváních vedení společnosti. Mezi faktory, které by mohly v budoucnosti způsobit odchylku od očekávaných výsledků, patří: načasování prodeje produktů a služeb společnosti; přijetí systémů na rozpoznání hlasu trhem; důvěra společnosti v omezený počet velkých objednávek na podstatnou část jejích příjmů; nejistoty spojené s připravovanými celosvětovými operacemi společnosti; schopnost společnosti zvládat případný nárůst svých obchodů; schopnost společnosti chránit své intelektuální vlastnicví; důvěra společnosti ve své prodejce a výrobce původního zařízení; schopnost společnosti reagovat na konkurenční prostředí a schopnost společnosti získat, udržet si a správně motivovat klíčové technické a řídící pracovníky. Tyto a další rizikové faktory jsou uvedeny v zápisu společnosti u Komise pro cenné papíry a burzu.

SpeechWorks a SpeechWorks Here jsou registrované obchodní známky společnosti SpeechWorks International Inc. v USA a dalších zemích. Všechny ostatní obchodní názvy jsou registrovanými názvy příslušných vlastníků. Kontakt: SpeechWorks International, Inc. Leah Lesser 617/428-4444 leah.lesser@speechworks.com http://www.speechworks.com nebo Lippert/Heilshorn & Associates, Inc. John Nesbett nebo Karen Pisciotta 212/838-3777 jnesbett@lhai.com nebo kpisciotta@lhai.com

Klíčová slova PROTEXT-SpeechWorks-hlasové technologie

Oblast
USA, Kanada, OSN, svět a Arktida (us)

Kategorie
IT, telekomunikace

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.