Onyx získala Evropský patent na speciální léčbu rakoviny

Společnost Onyx Pharmaceuticals dnes oznámila, že jí Evropský patentový úřad udělil Evropský patent číslo 94910177,8 vztahující se na metody léčby rakoviny, které využívají replikační terapie založené na virech. Patent kryje zvláště používání modifikovaných adenovirů u léčby pacientů postižených rakovinou, jejichž nádor neobsahuje protein p53. Adenoviry totiž postrádají virové proteiny, které se vážou na protein p53, který nádor potlačuje.

Frank McCormic, Ph.D., ředitel rakovinového střediska při University of California v San Franciscu, je jediným vynálezcem uvedeným na patentu. Dr. McCormic založil společnost Onyx v roce 1992 a v současné době pracuje ve vědeckém poradním sboru společnosti.

"Žádosti o patent jsme rozeslali po celém světě za účelem ochrany našeho unikátního léčebného přístupu k léčbě virových onemocnění," sdělil vicepresident a hlavní právní poradce společnosti Onyx Greg Giotta. "Patent na tuto technologii jsme ve Spojených státech obdrželi v říjnu 1997. Evropský patent dále posiluje naší vedoucí pozici, která se bude rozšiřovat tak, jak budou postupně vydávány patenty po celém světě."

Úkolem nádorového genového potlačovače p53 je předcházet replikaci abnormální DNA během procesu dělení buněk. U normálních buněk p53 odhalí chyby v DNA a buď pozastaví cyklus dělení buněk do té doby, než je chyba odstraněna nebo donutí buňku podstoupit apoptózu či spáchat "buněčnou sebevraždu." V případě, že p53 mutoval a stal se neaktivním, buněčná DNA pokračuje v replikaci i když obsahuje mnoho poruch. Výsledkem je to, že vadné buňky přežívají a rychle se množí.

Mutace u nádorového genového potlačovače p53 jsou nejběžnějšími genetickými odchylkami, které se u lidské rakoviny vyskytují. Jsou přítomny u více než poloviny lidských rakovin. Jednou z mnoha funkcí tohoto genu je přibrzďovat buněčnou reprodukční mašinérii virové invaze. Viry nicméně mohou tuto obranu zdolat produkcí speciálních virových proteinů, které tento regulační gen p53 "zmrzačí".

Viry vyvinuté společností Onyx jsou natolik geneticky modifikované, že neprodukují proteiny, které jsou odpovědné za inaktivaci p53. Výsledkem je, že se tyto modifikované viry nereplikují efektivně ve zdravých buňkách, ale replikují se jenom v nádorových buňkách bez obsahu p53, které potom zabíjejí.

Společnost Onyx Pharmaceuticals byla založena v roce 1992 za účelem objevení a vyvinutí nové terapie založené na genetice lidských nemocí s důrazem na rakovinu. Společnost se soustředí na definici funkcí jistých mutovaných genů, o kterých je známo, že způsobují rakovinu. Onyx se také soustředí na rozvoj inovativních terapií k odvrácení efektů mutací nebo na hubení rakovinotvorných buněk. Onyx sleduje strategii zakládání spřízněných partnerství, která poskytují komplementární dovednosti v chemii, vývoji léků, marketingu a prodeji. Webová adresa Onyxu je http://www.onyx-pharm.com/.

Toto tiskové oznámení obsahuje určitá prohlášení související s rozvojem potenciálních terapeutických produktů, která zahrnují řadu rizik a nejistot. Skutečné události se mohou odlišovat od očekávání společnosti. Vedle událostí nastíněných v tomto tiskovém prohlášení se časové faktory, výsledky budoucích klinických pokusů včetně testů ONYX-015 a změny statusu partnerů spolupracujících se společností mohou podílet na ovlivnění fakticky dosažených výsledků společnosti. Rizika a faktory zde uvedené se čas od času objevují v pravidelných zprávách společnosti, registrovaných Komisí pro cenné papíry a burzu. Jde i o, ale nejen o, Výroční zprávu na formuláři 10-K. ots Originální Textový Servis: Onyx Pharmaceuticals Inc. Internet: http://www.newsaktuell.de Kontakt: Jana R. Cuiper, 510-262-8734, z Onyx Pharmaceuticals, Inc.; nebo Joan Kureczka z J. Kureczka Associates, 415-821-2413, za Onyx Pharmaceuticals, Inc. Webová stránka: http://www.onyx-pharm.com

Klíčová slova Onyx Pharmaceuticals

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Chemický a farmaceutický průmysl

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.