Uznávání mezinárodních ICT certifikátů u maturit

MŠMT vyhlásilo po dobu tří let tzv. „pokusné ověřování“ zaměřené na uznávání mezinárodních certifikačních standardů ICT v rámci profilové části maturitní zkoušky.

Princip uznávání certifikátů, který bude ověřován na dobrovolném vzorku škol, je velmi jednoduchý. Vedení školy může rozhodnout o tom, které mezinárodně platné certifikáty z oblasti digitálních technologií a do jaké míry uzná svým maturantům v rámci profilové části maturitní zkoušky. Přitom musí být dodržen soulad mezi školním vzdělávacím programem (ŠVP) a sylabem (vzdělávacím obsahem) příslušného mezinárodního certifikátu. Na rozdíl od maturity z jazyků je možné v oblasti digitálních kompetencí uznat pouze část maturitní zkoušky, nikoli ji nahradit jako celek, zato lze využít i více různých ICT certifikátů najednou.

„Jsem si jistý, že uznávání standardizovaných zkoušek realizovaných pod dohledem nezávislých nadnárodních certifikačních autorit v podobě certifikátů digitálních kompetencí společností Cisco, Oracle, Microsoft nebo Autodesk a celé škály certifikátů mezinárodního konceptu ECDL / ICDL je krokem, který školy i studenti přivítají. Školy nebudou mít více práce než doposud, možná naopak, a maturanti nebudou tolik stresovaní, protože budou moci skládat certifikační zkoušky již v průběhu studia“, vysvětluje Jiří Chábera, manažer mezinárodního konceptu digitálních kompetencí ECDL / ICDL pro ČR. „Možnost škol uznat maturantům mezinárodní certifikáty digitálních kompetencí přispěje nejen ke zvýšení standardizace a zlepšení úrovně vzdělávání v oblasti digitálních technologií, ale také výrazně prospěje studentům, kteří se nad rámec svých běžných školních povinností iniciativně snaží prohloubit své znalosti v této oblasti“, dodává profesorka Olga Štěpánková, předsedkyně České společnosti pro kybernetiku a informatiku. Bližší informace můžete získat na webu ministerstva školství (https://1url.cz/Wz4Ir).

O konceptu ECDL / ICDL

ECDL / ICDL – European, resp. International Certification of Digital Literacy je celosvětově rozšířený vzdělávací koncept v oblasti digitálních znalostí a dovedností, který vznikl na základě závěrů vědeckovýzkumného projektu ESPRIT zadaného Evropskou komisí v polovině 90. let minulého století. Koncept ECDL / ICDL definuje mezinárodní standardy, resp. minimální vzdělávací obsah, v podobě tzv. ECDL / ICDL sylabů. Tyto sylaby pokrývající celou škálu oblastí, ve kterých jsou digitální technologie využívány, jsou průběžně na mezinárodní úrovni aktualizovány. Koncept ECDL / ICDL zároveň určuje metodu, jakou jsou digitální znalosti a dovednosti objektivně a nezávisle ověřovány. Tato metoda je založena na praktických zkouškách prováděných s využitím běžné výpočetní techniky a reálného programového prostředí.

Zkoušky dle konceptu ECDL / ICDL jsou mezinárodně uznávané, celosvětově procesně standardizované, objektivní a nezávislé na výpočetní technice a programovém prostředí, na kterém jsou prováděny. V celém světě se využívá jednotné a pravidelně aktualizované databáze testových úloh. Ověřování digitálních kompetencí dle konceptu ECDL / ICDL mohou provádět pouze akreditovaná testovací střediska a za tímto účelem odborně připravení testeři akreditovaní dle mezinárodních pravidel. Úspěšní absolventi zkoušek mohou získat některý z ECDL / ICDL Certifikátů, které mají mezinárodní platnost.

Za obsah sylabů a testových úloh odpovídá výhradní vlastník konceptu – ICDL Foundation Irsko, nezisková organizace založená v roce 1997 sdružením Council of European Professional Informatics Societies (CEPIS) za podpory Evropské komise. ICDL Foundation poskytuje licenci k provozování tohoto mezinárodního konceptu národním profesním společnostem se vztahem k informatice sdruženým v CEPIS – garantům kvality ECDL / ICDL zkoušek v národním prostředí.

KONTAKT:

Ing. Jiří Chábera, manažer vzdělávacího a certifikačního konceptu ECDL pro ČR, ČSKI, ECDL-CZ

jiri.chabera@ecdl.cz

Tel.: 224 904 242

www.ecdl.cz, www.facebook.com/ECDLCZ, https://1url.cz/Wz4Ir

Klíčová slova ČR-vzdělání-školy-počítače-firmy-CertiCon-ECDL-CZ-ČSKI

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Věda, vzdělávání a školství
IT, telekomunikace

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.