Mary Kay Inc. a nadace Mary Kay Foundation spojují síly se Svěřeneckým fondem OSN pro ukončení páchání násilí na ženách a organizací CARE USA s cílem odstranit genderově podmíněné násilí

Melinda Foster Sellers, personální ředitelka firmy Mary Kay Inc

Melinda Foster Sellers, personální ředitelka firmy Mary Kay Inc

Ve snaze podpořit život zachraňující aktivity, které pomáhají zabránit a ukončit páchání násilí na ženách, jež v době pandemie COVID-19 nabylo na intenzitě, uzavřely společnost Mary Kay Inc. a nadace The Mary Kay FoundationSM partnerskou spolupráci s organizací CARE USA, globální jedničkou v poskytování humanitární pomoci a Svěřeneckým fondem OSN pro ukončení páchání násilí na ženách (dále jen Svěřenecký fond OSN).


Tato tisková zpráva obsahuje multimédia. Celou tiskovou zprávu si můžete přečíst na této webové stránce: https://www.businesswire.com/news/home/20200831005162/en/


Celosvětově platí, že více než jedna žena ze tří se během života setká s fyzickým a/nebo pohlavním násilím(1). Tyto alarmující statistiky se ještě zhoršují v dobách válečných konfliktů, přírodních katastrof a v krizových obdobích. Organizace UN Women, speciální pobočka Organizace spojených národů, která byla založena za účelem podpory rovnoprávnosti pohlaví a žen a která spravuje Svěřenecký fond OSN pro ukončení páchání násilí na ženách v rámci struktury OSN, se neúnavně snaží upozorňovat a varovat před alarmujícím růstem násilí na ženách během pandemie COVID-19 a před dlouhotrvajícími dopady takového chování. Podle UN Women takové chování ohrožuje lidská práva žen v době, kdy se jednotlivé země snaží postupně se z této pandemie vzpamatovat.

„Společnost Mary Kay se již desítky let snaží ukončit páchání násilí na ženách a dívkách po celém světě, je to součástí naší existence,“ řekla Melinda Foster Sellers, personální ředitelka firmy Mary Kay Inc. „Dnes spojujeme síly se Svěřeneckým fondem OSN pro ukončení páchání násilí na ženách a s organizací CARE, což jsou dvě pozoruhodné instituce v oblasti ochrany práv žen, kterým se podařilo dosáhnout skvělých úspěchů v boji s tímto problémem, a to díky shromažďování informací, podpoře potřebných a neúnavné poradenské činnosti. Společně jsme odhodlanější než kdy jindy zbavit svět páchání násilí na ženách.“

„Od roku 1999 nadace The Mary Kay FoundationSM usiluje o ukončení páchání domácího násilí,“ řekla Anne Crews, viceprezidentka firmy Mary Kay pro veřejné záležitosti a členka představenstva nadace The Mary Kay FoundationSM. „Za posledních 20 let jsme poskytli granty ve výši téměř 47 milionů dolarů více než 2600 útočištím, která chrání ženy před domácím násilím. Podpořili jsme více než šest milionů žen a dívek, které vyhledaly přístřeší a využily naše služby k tomu, aby se vymanily z domácího násilí. Naše globální partnerství se Svěřeneckým fondem OSN a s organizací CARE nám tak pomůže dále rozšiřovat naše služby na poli ochrany žen a dívek před domácím násilím.“

Díky nepřetržité práci svých čtyř firemních nadací a těmto nedávno uzavřeným globálním partnerstvím tak firma Mary Kay znovu potvrzuje svou vedoucí úlohu v prevenci a boji proti násilí na ženách a dívkách, jehož eskalace je jedním z neblahých důsledků pandemie COVID-19. Tyto iniciativy jsou důkazem, že firma Mary Kay se snaží dodržovat pátou zásadu trvale udržitelného rozvoje (SDG 5): Dosáhnout rovnosti pohlaví a chránit všechny ženy a dívky.

• V rámci svého partnerství se Svěřeneckým fondem OSN pro ukončení páchání násilí na ženách, poskytne firma Mary Kay finanční prostředky na realizaci projektů pro ochranu žen a dívek v 70 zemích a oblastech světa.

Svěřenecký fond OSN je jediným fondem, který poskytuje granty specializované na ukončení páchání násilí na ženách a dívkách a své cíle v této oblasti naplňuje financováním příslušných iniciativ a poskytováním grantové podpory zejména malým, ženami řízeným organizacím, které se zaměřují na ochranu práv žen. Od svého založení Rezolucí číslo 50/166 na Valném shromáždění OSN v roce 1996, poskytl Svěřenecký fond částku 175 milionů dolarů celkem 572 iniciativám ve 140 zemích a oblastech celého světa.

Osoby a organizace, kterým Svěřenecký fond OSN poskytuje finanční podporu, jsou v první linii boje proti pandemickému růstu páchání násilí na ženách a dívkách.

V posledních čtyřech letech Svěřenecký fond OSN pomohl více než 22 milionům osob, a to prostřednictvím projektů na zabránění a ochranu před násilím páchaným na ženách a dívkách, a současně pomohl podpořit vymáhání ženských práv, přípravu a zavádění příslušných zákonů a politik na ochranu žen a dívek před domácím násilím a poskytoval pomoc obětem domácího násilí. Více než jeden milion žen a dívek dosud přímo využilo našich služeb a pomoci při ochraně před domácím násilím, přičemž minimálně 107.428 z nich patří mezi přeživší oběti domácího násilí. Jen v roce 2019 Svěřenecký fond OSN podpořil 137 projektů a udělil 79 nových grantů v celkové výši 35 milionů dolarů.

„Násilí páchané na ženách je nejrozšířenější formou porušování lidských práv na světě a doslova nezná hranic,“ řekla Aldijana Sisic, ředitelka Svěřeneckého fondu OSN pro ukončení páchání násilí na ženách. „Jedná se o nejzávažnější formu diskriminace, kterou současné krize kolem pandemie COVID-19 ještě zesílila. Karanténní opatření v boji proti koronaviru, spolu s přetíženou zdravotní péčí a přetíženými složkami na vymáhání práv představují pro oběti domácího násilí z řad žen a dívek velmi nebezpečnou a rizikovou kombinaci. V reakci na tuto situaci hrají zásadní a důležitou roli organizace na ochranu práv žen z celého světa. Nyní nastal čas spojit síly, vystoupit a podpořit je tak, aby žádná žena a dívka nebyla ponechána sama za hradbou mlčení. Děkujeme našim partnerům z firmy Mary Kay za to, že nám dávají příklad jak taková práce má vypadat a kráčí po této cestě spolu s námi.“


• Mary Kay podpoří programy organizace CARE na boj proti nenávisti k jedincům opačného pohlaví a pomůže tak změnit životy žen a dívek ve 100 zemích a oblastech celého světa.

Ženy na celém světě trápí chudoba a násilí vůči opačnému pohlaví a tvoří většinu z 1,4 miliardy lidí na světě, kteří žijí v chudobě. Z tohoto důvodu se organizace CARE neúnavně snaží ženám pomáhat a podporovat je, tak aby jejich hlas byl slyšet a nezanikl.

Objem pomoci, kterou organizace CARE v reakci na globální krizi COVID-19 poskytuje, roste neuvěřitelnou rychlostí a tato organizace poskytuje své humanitární služby již v 67 zemích zasažených pandemií a prostřednictvím svých přímých programů oslovila zhruba 16 milionů lidí. Navíc poskytla školení a informace o svých službách v oblasti ukončení páchání násilí na ženách již více než jednomu miliónu lidí. V reakci na rostoucí potřebu ochrany před domácím násilím v důsledku pandemie COVID-19, organizace CARE již 31. března připravila analýzu Global Rapid Gender Analysis on COVID-19 (RGA - Globální rychlá analýza násilí páchaného na opačném pohlaví při pandemii COVID-19), a to ve spolupráci s Mezinárodním záchranným výborem (International Rescue Committee - IRC). Díky informacím z této analýzy, do které se zatím zapojilo 50 zemí, tak může společnost Mary Kay poskytovat svou podporu na základě čerstvých a aktuálních informací. Tato analýza Rapid Gender Analyses organizace naznačuje, že pandemie přispěla zejména ke zhoršení problémů s domácím násilím v jižní Africe a Evropě a navíc podává informace o desítkách tisíc žen, které musely během karantény čelit fyzickému nebo sexuálnímu násilí či informace o aktuálních útočištích pro oběti domácího násilí.

Společnost Mary Kay Inc. a nadace The Mary Kay FoundationSM také přispěly částkou 100.000 dolarů iniciativě Together For Her, kterou organizace CARE zastřešuje, na celosvětový boj proti násilí páchaném na opačném pohlaví. Tyto finanční prostředky budou využity na programy na podporu obětí domácího násilí na celém světě, včetně pomoci při zajištění doprovodných pracovníků a právní pomoci při soudních řízeních, pomoci při dodávkách potravin, hygienických potřeb a čistících prostředků ženským obětem domácího násilí, které využívají dočasné ubytování, zdravotnickou nebo psychologickou podporu v ubytovnách pro oběti domácího násilí spravovaných touto organizací.

„Dosažení skutečné rovnoprávnosti žen a vymýcení násilí páchaného na opačném pohlaví dokáže zcela zásadně změnit svět v mnoha směrech,“ řekla Michelle Nunn, prezidentka a generální ředitelka organizace CARE. „V nejopomíjenějších světových komunitách nesou ženy a dívky největší břemeno nespravedlnosti. Jen pandemie COVID-19 způsobila za šest měsíců karanténních opatření až 31 miliónů případů násilí na opačném pohlaví. Víme, že je možné této eskalaci zabránit a musíme toto hrozné násilí zastavit ještě dříve, než k němu dojde. Investice do podpory žen je tak to nejdůležitější a nejzásadnější co musíme udělat, aby konečně došlo k potřebným sociálním a společenským změnám.“

Věděli jste?

• Podle odhadů byla více než polovina (58 %) z celkového počtu 87 tisíc úmyslně zabitých žen v roce 2017 zabita nejbližšími partnery nebo členy rodiny.

• To znamená, že každý den je na celém světě zabito 137 žen členem své vlastní rodiny.

• Zhruba 650 miliónů žen a dívek z celého světa se muselo vdát před dovršením 18 let věku. Zhruba 15 milionů dospívajících dívek (ve věku 15 až 19 let) během svého života zažilo vynucený sex (vynucený pohlavní styk nebo jiné formy sexu).

Zdroj: Svěřenecký fond OSN pro ukončení páchání násilí na ženách, výroční zpráva za rok 2019.

O společnosti Mary Kay

Originální žena bořící mýty Mary Kay Ash, založila svou kosmetickou firmu před více než 56 lety se třemi cíli: nabídnout ženám skvělé příležitosti, vyrábět neodolatelné produkty a udělat ze světa lepší místo pro život. Z tohoto snu nakonec vznikla nadnárodní společnost s obratem v řádu miliard dolarů, která má milióny nezávislých prodejců v téměř 40 zemích světa. Firma Mary Kay se snaží věnovat výzkumu na poli kosmetiky a vyrábí špičkové produkty pro péči o pokožku, dekorativní kosmetiku, doplňky stravy a parfémy. Společnost Mary Kay se snaží pomáhat ženám a jejich rodinám, spolupracuje s organizacemi z celého světa, podporuje výzkum rakoviny, pomáhá chránit oběti domácího násilí, zkrášluje naší společnost a pomáhá dětem jít si za svým snem. Původní vize paní Mary Kay Ash, která chtěla krůček po krůčku zlepšovat jednu rtěnku denně, tak i nadále platí. Další informace naleznete na stránkách MaryKay.com.

O nadaci The Mary Kay FoundationSM

Nadace The Mary Kay FoundationSM se snaží naplnit sen Mary Kay Ashové, která chtěla zlepšit kvalitu života žen po celém světě. Proto vybíráme finanční prostředky, které investujeme do průlomového výzkumu rakoviny s cílem najít lék na nádorová onemocnění, která postihují převážně ženy. Kromě toho investujeme také do boje proti domácímu násilí proti ženám. Od roku 1996 přispěla nadace The Mary Kay FoundationSM částkou více než 80 milionů dolarů různým organizacím, které se snaží toto dvojjediné poslání naplňovat. Nadace navíc podporuje iniciativy zaměřené na podporu povědomí o nádorových onemocněních, podporu komunitních programů a změny legislativy, které mají pomoci udělat svět pro ženy lepším a bezpečnějším. Společně můžeme udělat svět pro ženy lepší. Pokud se chcete dozvědět více o tom, jak můžete pomoci vzdělávat, stát se dobrovolníky nebo poskytnout dary na podporu naší život zachraňující práce a na podporu zdraví a kvality života žen, navštivte webové stránky marykayfoundation.org nebo se s námi spojte prostřednictvím sociálních sítí Facebook, Instagram a Twitter.

O svěřeneckém fondu Organizace spojených národů (OSN) pro ukončení páchání násilí na ženách

Svěřenecký fond Organizace spojených národů (OSN) pro ukončení páchání násilí na ženách spravuje organizace UN Women v rámci systému pomoci OSN. Jedná se o jediný globální grantový mechanizmus, který je určený výhradně na vymýcení všech forem násilí páchaném na ženách a dívkách. Za 24 let své existence tento fond podpořil 572 organizací a neustále investuje do vědecky ověřených řešení, která zlepšují život občanské společnosti a mění život lidí k lepšímu. Mezi projekty, které financujeme, mimo jiné, patří opatření proti násilí na ženách a dívkách, zavádění zákonů a politik potřebných pro ukončení páchání násilí na ženách a dívkách a projekty na zlepšování přístupu osob k základním a potřebným službám. Více informací se dozvíte na webové stránce untf.unwomen.org nebo se s námi můžete spojit na sociálních sítích Facebook, Instagram a Twitter.

O organizaci CARE

Organizace CARE vznikla, spolu se speciálním balíkem služeb CARE Package®, v roce 1945 a patří mezi přední globální humanitární organizace v boji s chudobou. Organizace CARE má více než sedmdesát let zkušeností a poskytováním hmotné pomoci v nouzi v krizových dobých. Naše pomoc potřebným je určena především pro ty nejzranitelnější populace, zejména dívky a ženy. V loňském roce organizace CARE působila ve 100 zemích a pomohla téměř 70 miliónům lidí na celém světě. Více informací najdete na webových stránkách www.care.org.

O výzvě Together for Her

Together for Her (Společně za práva žen) je celosvětová výzva na pomoc ženám a dívkám z celého světa v průběhu pandemie COVID-19. Jedná se o výzvu k poskytnutí finančních prostředků a podpory na globální aktivity pro boj proti domácímu násilí během pandemie COVID-19. S cílem získat tolik potřebné finanční zdroje tuto výzvu společně iniciovaly projekt Africa Outreach Project (CTAOP) Charlize Theron, CARE a nadace Entertainment Industry Foundation (EIF). Charlize Theron a projekt CTAOP poskytly hlavní dar a následně Charlize vyzvala ženy na celém světě, aby spojily své síly a pomohly rozšířit povědomí o této důležité aktivitě. Prostřednictvím našeho kolektivního hlasu jsme tak nyní společně silnější a společně bojujeme za práva žen (Together for Her).

________________________________________


1 Zpráva Světové zdravotnické organizace za rok 2013


Prohlédněte si zdrojovou verzi této tiskové zprávy na webových stránkách businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200831005162/en/


Kontaktní informace

Mary Kay Inc. - firemní komunikace

marykay.com/newsroom

972.687.5332 nebo media@mkcorp.com


Zdroj: Mary Kay

Text této zprávy v původním, zdrojovém jazyce je oficiální verzí. Překlad této zprávy do jiných jazyků poskytujeme pouze jako doplňkovou službu. Text zprávy v původním, zdrojovém jazyce je jedinou právně závaznou verzí této tiskové zprávy.

(BW)

ČTK ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.

Klíčová slova USA-společnost-kosmetika-kriminalita-ženy-Mary Kay

Oblast
USA, Kanada, OSN, svět a Arktida (us)

Kategorie
Média, společnost a životní styl
Chemický a farmaceutický průmysl

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.