Odhodlání firem vyzdvihne ocenění českých lídrů

Projekt OCENĚNÍ ČESKÝCH LÍDRŮ letos již počtvrté představí největší a nejúspěšnější ryze české firmy. Držitele ocenění v každém z krajů naší země vyhlásí v listopadu. Ty odborná porota vybere z 1516 společností nominovaných odborným garantem projektu, jímž je mezinárodní společnosti CRIF - Czech Credit Bureau. Jde o nejvyšší počet firem, který v historii soutěže postoupil mezi semifinalisty. Zbývá už jen necelý měsíc, kdy se mohou firmy do soutěže přihlásit. Uzávěrka přihlášek je 23. září.


V předešlém ročníku vyhovělo kritériím OCENĚNÍ ČESKÝCH LÍDRŮ 1307 firem, z nichž vzešlo 89 finalistů. Více jak 62 % těchto společností působilo na tuzemském trhu déle než 20 let. Celkem 54 % jich pak bylo založeno v první polovině 90. let. Ve 43 % případů se jednalo o rodinné firmy. Zvyšující se počet semifinalistů značí, že se ryze českým firmám daří v současné době růst. A to je dobrá zpráva zejména pro kraje, ve kterých působí. Dá se totiž říci, že jsou to tyto firmy, které drží a zlepšují ekonomickou kondici krajů, a to i vzhledem k faktu, že se jedná o významné zaměstnavatele.

"Celá soutěž i nominace se letos dostaly kvůli pandemii Covid-19 do zcela nového kontextu. Firmy možná nemají takovou chuť 'bojovat' o vítězství v době, kdy hledají nové cesty, nové příležitosti a sledují nastalé změny. Stačilo totiž jen pár týdnů, aby bylo mnohaleté úsilí vážně narušeno. Velmi silně vnímám, že právě v této době je obzvlášť důležité, aby podnikatelé a podnikatelky mohli využít bezpečný prostor, ve kterém si mohou navzájem pomoci, podpořit se a také sdílet své zkušenosti. Místo, kde mohou bez obav diskutovat. Také proto jsme se, i přes omezení, která nám vládní opatření přinesla, nezastavili a dál jsme intenzivně pracovali na rozvoji a fungování všech našich projektů. Jen jsme se více než kdy dříve přesunuli do online prostředí. Díky online talk show a webinářům jsme tak myšlenku BUDUJEME HRDÉ ČESKO šířili i v době, kdy celá naše zem čelila novým výzvám," říká zakladatelka OCP a Podnikatelské platformy Helas Helena Kohoutová. "Připojením k projektu OCENĚNÍ ČESKÝCH LÍDRŮ se firmy přidají k platformě tuzemských firem, které jsou důvěryhodnými klienty i dodavateli. Členy Podnikatelské platformy Helas, kterou Agentura Helas vytváří již od roku 1997, jsou čeští podnikatelé, podnikatelky, manažeři a majitelé firem. Jsou to osobnosti - zajímavé, nezávislé, inovativní, spolehlivé a především: nevzdávají se. Spolu tak máme vzácnou možnost vytvořit si vlastní společné mikroklima, kde se dobré české firmy vzájemně podrží. Propojí se, najdou nové zdroje, nové kontakty, nové příležitosti, inspiraci a úlevu v pocitu, že nejsou samy," dodává.

"Z našich analýz, zpracovaných pomocí dat z analytického nástroje CRIBIS, vyplývá několik skutečností. Společnosti v OCL kladou důraz na férové podnikání, což se mimo jiné odráží ve skutečnosti, že téměř všechny společnosti (98 %), které splnily podmínky soutěže, dostaly zelený semafor, který vyjadřuje absenci negativních informací o společnosti v dostupných zdrojích. Další zprávou je, že firmy zapojené do tohoto projektu, nejsou tak koncentrované v Praze jako celý segment obchodních společností, protože v Praze má sídlo jen 23 % společností zařazených do OCL, zatímco u obchodních společností registrovaných v ČR je to přes 40 %. Z hlediska odvětví, ve kterých společnosti v OCL působí, jde ze dvou pětin o zpracovatelský průmysl, obchod je s 27 % na druhém místě. Trojici nejčastěji zastoupených odvětví doplňuje stavebnictví (11 %). V rámci zpracovatelského průmyslu má zastoupení jak těžký, tak i lehký průmysl. Prvenství patří výrobě strojů a zařízení (15 % společností v tomto odvětví) a po 14 % je to výroba potravin a výroba kovových konstrukcí. Téměř jednu desetinu společností v odvětví zpracovatelský průmysl tvoří výroba plastů a 6 % společností se zabývá výrobou motorových vozidel a jejich součástí,"v říká místopředseda představenstva CRIF - Czech Credit Bureau Pavel Finger s tím, že společnosti v soutěži OCL jsou transparentní a řádně předávají svoje účetní výkazy v souladu se zákonem, což bohužel není v rámci podnikání v ČR běžným chováním.

Generálním partnerem 4. ročníku OCENĚNÍ ČESKÝCH LÍDRŮ je společnost Vodafone. "Uvědomujeme si, že firmy v Česku se po koronavirové době vrátí do více či méně změněných podmínek. Mají jedinečnou možnost zaměřit se na využívání digitálních technologií a tím výrazně zvýšit svou šanci na úspěch. Náš obdiv proto mají firmy, které se rychle přizpůsobují a těmto výzvám čelí. Už po čtvrté jsme hrdým generálním partnerem soutěže a jsme připraveni firmy podpořit v jejich podnikání a digitalizaci," říká Viktoria Korabelniková, obchodní ředitelka Vodafone pro internet věcí v Česku.

Společnosti, které jsou 100% v rukách českých majitelů, dosahují ročního obratu minimálně 200 milionů korun alespoň v jednom hodnoceném roce, zaměstnávají více jak 50 lidí a získali nominaci odborného garanta, se mohou do soutěže registrovat online do 23. září 2020. Vítězové budou představeni na slavnostním večeru 26. listopadu 2020 v rámci akce DEN ČESKÝCH LÍDRŮ. Více informací o projektu naleznete na www.oceneniceskychlidru.cz.


Kritéria hodnocení:


Společnost je do projektu nominovaná na základě analýzy veřejně dostupných údajů všech společností v České zpracovaných odborným garantem, kterým je prestižní mezinárodní společnost, specialista na rating a scoring firem, CRIF - Czech Credit Bureau, a. s. Předpokladem je dostupnost závěrek za rok 2018 a 2019 iRating ve stupních 1 - 11. Součástí registrace je zodpovězení otázek a poskytnutí ekonomických výsledků posledního známého čtvrtletí. Společnosti dále splňují pravidlo 100 % českého vlastnictví a českého občanství majitelů, pravidlo ročního obratu 200 milionů korun a výše bez omezení alespoň v jednom hodnoceném roce, minimálního počtu 50 a více zaměstnanců a v neposlední řadě mají podvojné účetnictví nejméně po dobu 4 let. Vítěz předchozích ročníků se může do soutěže přihlásit nejdříve za následující 3 roky.


Projekt podporují:

Zakladatel: Agentura Helas

Odborný garant: CRIF - Czech Credit Bureau, a.s.

Generální partner: Vodafone

Partneři: Advanced Medical Solutions s.r.o., Bergl Diamonds, BH Securities a.s., Česká mincovna, a.s., DAQUAS, spol. s r.o., Fortinet, Fresh Catering, JŠK, advokátní kancelář, s.r.o., Klimszova, Kopecký s.r.o., Logio s.r.o., MEDIAREX Communications, s.r.o., Microsoft, NSG Morison, Palatinum s.r.o., PRESENTIGO, TART, s.r.o., Veracomp Česká republika


Kontakt:

Pro další informace v České republice můžete kontaktovat:

Agentura Helas, s.r.o.

Petra Tůmová, Senior Project Manager, Email: petra.tumova@helas.org


Informace pro editory


O PROJEKTU

Projekt OCENĚNÍ ČESKÝCH LÍDRŮ hodnotí největší ryze české společnosti, zástupce úspěšných a transparentních firem, které mají roční obrat převyšující 200 milionů korun a alespoň 50 zaměstnanců. Ocenění se udělují v rámci všech krajů České republiky. Vítězové soutěže jsou nominováni a vybíráni na základě hodnocení, ratingu a scoringu, které garantuje prestižní mezinárodní společnost CRIF - Czech Credit Bureau. Firmy jsou sdružené v Klubu Lídrů, díky kterému vznikla podnikatelská platforma Helas určená pro majitele českých firem s vynikajícími ekonomickými výsledky jako prostředí pro rozvoj byznysu a spolupráce. To vše propojuje myšlenka BUDUJEME HRDÉ ČESKO. Více informací o projektu najdete na www.oceneniceskychlidru.cz


ZAKLADATEL - Profil podnikatelské platformy Helas AGENTURA HELAS

Agentura Helas byla založena v roce 1997 s cílem sdružovat české podnikatelky a podnikatele, vytvářet obchodní příležitosti a rozvíjet vztahy mezi podnikateli a ekonomickými odborníky. Na této myšlence byla založena Podnikatelské platforma Helas. K jejímu naplňování jí slouží projekty: Helas New Encounters Club, Cosmopolitan Executive Helas Ladies Club, Ocenění Českých Podnikatelek, Ocenění Českých Lídrů a nově Ocenění Českých Exportérů. Cílem všech projektů, které spojuje myšlenka a vize "Budujeme hrdé Česko", je kultivování českého podnikatelského prostředí, podpora a ocenění českých firem s důrazem na etický byznys.


PODNIKATELSKÁ PLATFORMA HELAS

PPH sdružuje české podnikatele, podnikatelky, manažery a majitele firem. Osobnosti, které jsou zajímavé, nezávislé, inovativní, spolehlivé a především, které se jen tak nevzdávají. Firmy, které jsou členy, jsou prověřené odborným garantem a jsou důvěryhodnými klienty i dodavateli. V platformě je každoročně osloveno cca jedenáct tisíc českých firem. Díky tomu vznikla vzácná možnost vytvořit si vlastní - společné mikroklima, kde se dobré české firmy mohou vzájemně podržet. Spolupracovat spolu, vědět, kdo je kdo, na koho je možné se spolehnout, hledat nové zdroje, nepřestat věřit. Chránit svou svobodu a postupovat kupředu, díky důvěryhodným doporučením a vztahům a zapojeným odborníkům a profesionálům. Podnikatelská platforma vytváří síť spolehlivých kontaktů a přátelských vztahů.

www.oceneniceskychpodnikatelek.cz I www.hnec.cz I www.oceneniceskychlidru.cz I www.oceneniceskychexporteru.czwww.helas-ladies-club.cz


GENERÁLNÍ PARTNER - Vodafone Czech Republic

Vodafone Czech Republic je od roku 2005 součástí jedné z největších telekomunikačních skupin na světě Vodafone Group. V České republice poskytuje služby více než 3,9 milionu zákazníků. Od roku 2007 přináší komplexní telekomunikační služby pro firemní zákazníky prostřednictvím řešení Vodafone OneNet a nyní provozuje přes 1,5 milionu firemních SIM karet. Po integraci UPC Česká republika v červenci 2019 se Vodafone rozrostl o 1,5 milionu domácností připojených k síti nové generace, která poskytuje více než půl milionu zákazníků služby vysokorychlostního pevného internetu, půl milionu zákazníků kabelovou televizi a dvě stě tisícům uživatelů pevné telefonní služby. Vodafone už několikrát dostal ocenění Best in Test za kvalitu hlasových služeb a datových přenosů na základě testů provedených společností P3 communications. Aktuálně pokrývá jeho mobilní síť LTE 99 % populace ČR. Zároveň Vodafone nabízí pevné připojení k internetu, a to 99 % českých domácností. Kromě toho na podzim 2017 pokryl Českou republiku speciální sítí úzkopásmového internetu věcí NB-IoT a v prosinci téhož roku spustil komerční provoz. Vodafone se řídí dlouhodobou strategií udržitelného podnikání, hlásí se ke globálním Cílům udržitelného rozvoje (SDGs) a prostřednictvím technologií mění budoucnost k lepšímu. Vodafone chce dál přispívat k digitální společnosti, která bude pestrá a otevřená všem bez rozdílu věku nebo pohlaví, a zavázal se do roku 2025 zlepšit život miliardě lidí. Zaměstnanci firmy věnují ročně dobrovolnickým aktivitám více než 7500 hodin prostřednictvím Nadace Vodafone. Ta se za 14 let od svého založení dostala mezi nejdůležitější podporovatele a investory do technologických sociálních inovací, které zlepšují život společnosti a znevýhodněných skupin. Vodafone přispívá i k ochraně životní ho prostředí - do pěti let chce snížit environmentální dopad svého podnikání na polovinu. Více informací na www.vodafone.cz.


ODBORNÝ GARANT - CRIF - Czech Credit Bureau

Společnost CRIF - Czech Credit Bureau, a. s je součástí celosvětové skupiny CRIF, která byla založena v roce 1988 a od té doby prošla velmi dynamickým rozvojem. Dnes již působí na 4 kontinentech ve 35 zemích světa, kdy přes 5 000 zaměstnanců vytváří služby pro více než 55 000 společností a 310 000 spotřebitelů.

CRIF poskytuje v České republice a Slovenské republice svým klientům aplikaci Cribis, která obsahuje informace o více než 10 milionech podnikatelských subjektů a fyzických osobách z ČR a SR čerpající z více než 85 informačních zdrojů. Volitelným modulem aplikace Cribis je mezinárodní služba SkyMinder umožňující prověřování více než 200 milionů společností z 230 zemí a území světa. Firma nabízí rovněž komplexní řešení pro oblast řízení úvěrových rizik a pod značkou iRating pokročilé nástroje pro hodnocení ekonomického stavu společností a municipalit. Společnost CRIF je také organizátorem Bankovního registru klientských informací, jehož prostřednictvím si banky vyměňují informace o bonitě a důvěryhodnosti svých klientů a Nebankovního registru klientských informací, který shromažďuje od věřitelských subjektů údaje o klientech a zajišťuje jejich zpracování. Společnost rovněž provozuje registr finančních poradců ELIXIR, který je přehlednou databází profesních údajů finančních poradců, makléřů, agentů a dalších zprostředkovatelů finančně-poradenských služeb na českém trhu.

Registr platebních informací REPI byl společností CRIF založen za účelem sdílení platebních informací mezi jednotlivými členy, kteří poskytují svým klientům služby založené na splátkách - půjčkách, nákupech na splátky nebo nákupech na fakturu.


ČTK ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.

Klíčová slova ČR-hospodářství-firmy-ocenění-Agentura Helas

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Finance, ekonomika

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.