Úspěch českých firem v zahraničí představí nový projekt

Soutěž OCENĚNÍ ČESKÝCH EXPORTÉRŮ v listopadu představí úspěšné ryze české exportní firmy. Tento nový projekt, který je součástí Podnikatelské platformy Helas a volně navazuje na Ocenění Českých Podnikatelek a Ocenění Českých Lídrů, rozšiřuje své zaměření na exportní firmy. Hlavní podmínkou účasti je, že jsou ze 100 % vlastněné českými občany, bez přítomnosti zahraničního kapitálu. V rámci Podnikatelské platformy Helas tak vznikl zcela ojedinělý systém komunikace s českými společnostmi, ucelený systém hodnocení a společná vize BUDUJEME HRDÉ ČESKO. O vítězi rozhodnou ekonomické výsledky na základě ratingu a scoringu, zajímavý příběh a hodnota exportu bez podmínky meziročního nárůstu, kdy firma musí exportovat minimálně 20 % své produkce. Projekt je otevřen malým, středním i velkým společnostem.


Společným jmenovatelem pro všechny zmíněné projekty je zachování pravidel, způsob hodnocení, rating a scoring, který garantuje prestižní mezinárodní společnost CRIF - Czech Credit Bureau. Díky tomuto jednotnému hodnocení napříč všemi projekty Podnikatelské platformy Helas tak vzniká prostor, ve kterém budou sdruženy výhradně české firmy podnikající transparentně s výbornými ekonomickými výsledky a vynikajícím ratingem a scoringem. To vše propojuje myšlenka zakladatele BUDUJEME HRDÉ ČESKO, ke které se přidala řada významných institucí a organizací.


"Celá soutěž i nominace se letos dostaly kvůli pandemii Covid-19 do zcela nového kontextu. Firmy možná nemají takovou chuť "bojovat" o vítězství v době, kdy hledají nové cesty, nové příležitosti a sledují nastalé změny. Stačilo totiž jen pár týdnů, aby bylo mnohaleté úsilí vážně narušeno. Velmi silně vnímám, že právě v této době je obzvlášť důležité, aby podnikatelé a podnikatelky mohli využít bezpečný prostor, ve kterém si mohou navzájem pomoci, podpořit se a také sdílet své zkušenosti. Místo, kde mohou bez obav diskutovat. Také proto jsme se, i přes omezení, která nám vládní opatření přinesla, nezastavili a dál jsme intenzivně pracovali na rozvoji a fungování všech našich projektů. Jen jsme se více než kdy dříve přesunuli do online prostředí. Díky online talk show a webinářům jsme tak myšlenku "BUDUJEME HRDÉ ČESKO šířili i v době, kdy celá naše zem čelila novým výzvám," říká zakladatelka OCP a Podnikatelské platformy Helas Helena Kohoutová. "Připojením se k projektu OCENĚNÍ ČESKÝCH EXPORTÉRŮ, se firmy přidají i k platformě tuzemských firem, které jsou důvěryhodnými klienty i dodavateli. Členy Podnikatelské platformy Helas, kterou Agentura Helas vytváří již od roku 1997, jsou čeští podnikatelé, podnikatelky, manažeři a majitelé firem. Jsou to osobnosti - zajímavé, nezávislé, inovativní, spolehlivé a především: nevzdávají se. Spolu tak máme vzácnou možnost vytvořit si vlastní společné mikroklima, kde se dobré české firmy vzájemně podrží. Propojí se, najdou nové zdroje, nové kontakty, nové příležitosti, inspiraci a úlevu v pocitu, že nejsou samy," dodává.


Firmy si v rámci OCENĚNÍ ČESKÝCH EXPORTÉRŮ odnesou ceny ve třech kategoriích, a to podle velikosti. V kategorii MALÁ SPOLEČNOST se o prvenství utkají firmy s ročním obratem do 100 milionů Kč, do kategorie STŘEDNÍ SPOLEČNOST spadají ty s obratem mezi 100 až 500 miliony Kč. Společnosti s ročním obratem převyšujícím 500 milionů Kč si ceny rozdělí v kategorii VELKÁ SPOLEČNOST.


em>"Výběr vítězů probíhá podle přísně stanovených kritérií, ve kterých hraje významnou roli výsledek ekonomického hodnocení, které pod značkou iRating zpracováváme jako odborný garant soutěže. Součástí je i požadavek na transparentní chování finalistů soutěže, tedy dostupnost jejich účetních výkazů na Sbírce listin. Výpočet iRatingu kombinuje finanční data a informace z mnoha dalších zdrojů, výpočet je zcela objektivní a v současné době ho doplňujeme i informací o pravděpodobnosti bankrotu upravené s ohledem na dopady koronavirové pandemie. Je zřejmé, že ekonomická situace firem zaměřených na export může být s ohledem na dopady pandemie horší, než tomu bylo v uplynulých letech, a to zejména proto, že přeshraniční transfery zboží, služeb a pracovníků jsou výrazně omezené. Naše společnost se proto snaží exportérům v tomto období pomoci formou poskytnutí zvýhodněných podmínek při výběru a prověřování zahraničních obchodních partnerů. V rámci služby SkyMinder si mohou předem zjistit podstatné informace o hospodaření daného obchodního partnera a součástí může být i monitoring důležitých změn, včetně výskytu nových varovných informací. Mohou se tak preventivně vyvarovat rizikových obchodních vztahů, které by mohly negativně ovlivnit jejich zahraniční aktivity," sdělil Pavel Finger, místopředseda představenstva společnosti CRIF - Czech Credit Bureau,a.s.


Jedním z partnerů projektu je česká společnost Lorenc Logistic. "Značka „Made in Czechoslovakia“ měla v zahraničí dobrou pověst. Český průmysl patřil mezi špičku ve světě a produkty, které z něj vzešly, byly kvalitní a spolehlivé. Tuto ztracenou pozici se snažíme zpátky vydobýt a postupně se víc prosazujeme ve světě. Čeští exportéři mají co nabídnout. Jsou šikovní, kreativní, zruční a mají technické smýšlení. Sami si inovují technologie a dokážou obstát v boji s konkurencí na zahraničních trzích. Proto je důležité je podporovat, aby byli ještě lepší," říká Václav Lorenc, majitel a zakladatel společnosti Lorenc Logistic, s.r.o.


Exportéři se mohou do soutěže hlásit sami, a to do 2. října 2020. Vítězové budou vyhlášeni 26. listopadu v Praze.


Kritéria hodnocení:


Do projektu je společnost nominovaná na základě analýzy veřejně dostupných údajů všech společností v České republice zpracované odborným garantem. Tím je prestižní mezinárodní společnost, specialista na rating a scoring firem, CRIF - Czech Credit Bureau, a. s. Předpokladem je dostupnost závěrek za rok 2017 a 2018 iRating ve stupních 1-11. Součástí registrace je zodpovězení otázek a poskytnutí ekonomických výsledků za posední období (za rok 2019). Dalším zdrojem je pak databáze společnosti Kompass, která zastupuje platformu pro setkávání exportérů a importérů propojující firmy celého světa.


Společnosti musí splňovat pravidlo 100% českého vlastnictví a českého občanství majitelů, pravidlo minimálního ročního obratu 10 milionů korun, 20% podíl exportu na tržbách společnosti (vlastní výrobky nebo výrobky jiné české firmy nebo své služby), a v neposlední řadě vedou podvojné účetnictví nejméně po dobu 4 let. Meziroční růstový index exportu není podmínkou.


V projektu nesoutěží společnosti, jejichž předmětem podnikání je vývoz surovin, paliv, starožitných předmětů, zbraní válečné povahy a či službami finanční povahy. Více informací o projektu naleznete na www.oceneniceskychexporterucz.


Projekt podporují:

Zakladatel: Agentura Helas s.r.o.

Odborný garant: CRIF - Czech Credit Bureau, a.s.

Partneři: Advanced Medical Solutions s.r.o, Daquas, Fortinet, Kompass Czech, Lorenc Logistic, s.r.o., NSG Morison, Palatinum, Presentigo, Veracomp Česká republika, Vodafone


Pro další informace v České republice můžete kontaktovat:

Agentura Helas, s.r.o.

Petra Tůmová, e-mail: petra.tumova@helas.org

Klíčová slova ČR-hospodářství-export-Agentura Helas

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Finance, ekonomika

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.