SOUTĚŽ DIGIX GLOBAL AI CHALLENGE 2020 podporuje inovaci mezi studenty

- Zveme týmy studentů vysokých škol k účasti v globální soutěži zaměřené na umělou inteligenci a její algoritmy

- Celková výše odměn činí 158 tisíc dolarů, přičemž vítěz první ceny získá 30 tisíc dolarů, druhý v pořadí 15 tisíc dolarů, třetí v pořadí 10 tisíc dolarů a držitel čestného uznání 2 tisíce dolarů.

- Neocenitelná příležitost něco se naučit a dozvědět od těch nejlepších odborníků na umělou inteligenci a její algoritmy, kteří budou členy poroty.


Zveme vysokoškolské studenty z celého světa, aby vyzkoušeli své dovednosti a schopnosti v oblasti umělé inteligence a jejích algoritmů na globální úrovni, a to prostřednictvím účasti v soutěži DIGIX GLOBAL AI CHALLENGE 2020, která byla zahájena 8. července.

Této globální soutěže, kterou pořádá firma Huawei, se zúčastní týmy studentů vysokých škol. Jejich úkolem bude navrhovat a vytvářet řešení na problémy, se kterými se technologie založené na umělé inteligenci potýkají a vítězové soutěže se tak stanou novou generací odborníků na umělou inteligenci a algoritmy.

Čang Ping'an, prezident cloudových služeb firmy Huawei Consumer Business Group, u příležitosti zahájení soutěže, řekl: "Vzhledem k tomu, že pro ekosystém HMS vyvíjí nové aplikace již milióny talentovaných vývojářů, chceme podpořit budoucí talenty a zajistit další pokračování skvělých inovací v oblasti umělé inteligence. Jednotlivé soutěžní úkoly, se kterými se soutěžící musí vypořádat, jsou úzce spjaty s každodenním životem a soutěžící z řad studentů se tak k nám mohou přidat a pomoci při vytváření plně propojeného, chytrého světa."

Týmy účastníků budou rozděleny a nejprve budou soutěžit v jedné ze dvou soutěžních oblastí, kterými jsou strojové učení a počítačové vidění. V průběhu tohoto předběžného soutěžního kola budou účastníci soutěže z celého světa v reálném čase představovat svá řešení. Patnáct týmů, které v každé ze soutěžních oblastí, získají nejvíce bodů, postoupí do elitního finále, kde se společně utkají při zlepšování algoritmů umělé inteligence a vítězné týmy pak budou pevně zapsány na mapě světa, jako budoucí experti ve svém oboru.


Soutěž nabízí následující výhody a ceny:

- Příležitost učit se od předních odborníků a institucí na umělou inteligenci a její algoritmy z celého světa, kteří zasednou v porotě soutěže

- Vítězné týmy získají možnost globální propagace a podpory

- Příležitost začít kariéru ve světě umělé inteligence a dat, v rámci programu firmy Huawei pro vycházející hvězdy (Huawei Shining-Star Program).

- Celková výše odměn činí 158 tisíc dolarů, přičemž vítěz první ceny získá 30 tisíc dolarů, druhý v pořadí 15 tisíc dolarů, třetí v pořadí 10 tisíc dolarů a držitel čestného uznání 2 tisíce dolarů.


U příležitosti oslav slavnostního zahájení soutěže DIGIX AI GLOBAL CHALLENGE 2020, uspořádala firma Huawei, ve středu 8. července v 9:00 času UTC+1, živý přenos, ve kterém ukázala účastnícím se studentským týmům co je čeká a současně přivítala přednášející z předních škol a odborníky na umělou inteligenci z celého světa. Do poroty soutěže bylo pozváno téměř 20 profesorů v oborech umělá inteligence a algoritmizace, kteří zajišťují profesionální zázemí a vedení pro účastníky soutěže.

Mezi odborné poradce, kteří v porotě soutěže zasednou, mimo jiné, patří: Zhi-Hua Zhou, profesor z Nankingské univerzity a zahraniční člen Evropské akademie, Pascal Van Hentenryck, profesor na Georgijském technologickém institutu, jeden z ředitelů programu AAAI 2019, a Giuseppe De Giacomo, profesor na Římské univerzitě "La Sapienza", který je ředitelem programu ECAI 2020.


Jak se do soutěže přihlásit?


Zájemci o účast v soutěži se musí registrovat na webových stránkách firmy HUAWEI pro vývojáře - https://developer.huawei.com/consumer/en/. Přihlásit se mohou jako jednotlivci nebo jako maximálně tříčlenné týmy, a to do 20. září 2020, prostřednictvím webové stránky soutěže DIGIX GLOBAL AI CHALLENGE 2020 - https://developer.huawei.com/consumer/en/activity/digixActivity/digixdetail/101592649207348035 .


Soutěž se skládá ze dvou fází:

- Registrace a předběžné kolo (8. července - 20. září): týmy se zúčastní jedné ze dvou soutěžních oblastí.

- Elitní finále (konec října): patnáct vítězných týmů z každé ze dvou oblastí předběžného kola se kvalifikuje do elitního finále, kde bude jejich práce posuzována odborníky na umělou inteligenci z celého světa.


KONTAKT: Yiwen Zhu, zhuyiwen3@huawei.com

Klíčová slova Čína-počítače-vzdělání-Huawei

Oblast
Asie, Austrálie (as)

Kategorie
Věda, vzdělávání a školství
IT, telekomunikace

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.