Ekonomický poradní tým Ústředního krizového štábu na svém posledním jednání rekapituloval a uzavřel své působení

Ekonomický poradní tým (EPT) na svém posledním setkání dne 9. června rekapituloval své více než dvouměsíční působení a dosažené výsledky. Od zahájení činnosti 31. března 2020 se uskutečnilo devět jednání (videokonferencí) celého týmu a více než třicet videokonferencí jednotlivých pracovních skupin. Členové EPT nezištně a zdarma věnovali stovky hodin práce a svou odbornost ve prospěch republiky.


EPT formuloval řadu doporučení jak k opatřením, která se týkala stabilizace ekonomiky během krize civid-19, tak k tématů zásadním pro úspěšný restart a udržitelný růst české ekonomiky. Výsledná doporučení projednali členové EPT se zodpovědnými ministry vlády ČR.


V EPT pracovalo 14 ekonomů a sociologů a výsledkem jejich činnosti bylo 15 promyšlených formalizovaných návrhů či doporučení, mezi které se řadí např.:

- Doporučení opatření pro poskytnutí likvidity české ekonomice

- Plán pro otevření české ekonomiky

- Principy pro rekapitalizaci podniků

- Doporučení na úpravu programu Antivirus

- Návrh principů odkladů splátek pojistného zaměstnavateli

- Varování před dopady opatření neomezeného loss carryback

- Návrh na parametrické úpravy podpory v nezaměstnanosti, aktivní politiku zaměstnanosti, podporu nízkopříjmových obyvatel a další doporučení k tématům v sociální oblasti


Mnohé návrhy a doporučení již byly uvedeny od praxe skrze příslušnou legislativu. Ekonomický poradní tým po dvou měsících končí svoji činnost. Kontinuita jeho doporučení a rozpracovaných témat bude zajištěna prostřednictvím osob Jana Švejnara, Ilony Švihlíkové, Tomáše Sedláčka, Daniela Prokopa a Štěpána Jurajdy, kteří jsou členy Národní ekonomické rady vlády (NERV).


"Vážím si toho, s jakým zápalem všichni členové EPT poslední dva měsíce pracovali na formulování návrhů a doporučení prospěšných pro občany České republiky," řekl předseda EPT Jan Švejnar. "Při každém našem jednání jsem si velmi cenil zejména otevřenosti diskuse a konstruktivního přístupu každého člena týmu. Názorová pestrost, kterou EPT díky svému složení reprezentoval, nám umožnila vyváženě nahlížet na všechny otázky a reflektovat pohledy zaměstnanců, zaměstnavatelů i státu. Rovněž bych chtěl ocenit vstřícný přístup klíčových ministerstev."


Seznam členů Ekonomického poradního týmu:

Jan ŠvejnarJan Mládek

Jan BurešDaniel Münich

Jan DrahokoupilDanuše Nerudová

Martin FassmannDaniel Prokop

Štěpán JurajdaTomáš Sedláček

Filip MatějkaIlona Švihlíková

Michal MejstříkPetr Zahradník

ikona Přehled doporučení publikovaných Ekonomickým poradním týmem při Ústředním krizovém štábu v období duben – červen 2020


Kontakt:

Svejnar@columbia.edu

ČTK ke zprávě vydává textovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.

Klíčová slova ČR-hospodářství-koronavirus-EPT ÚKŠ

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Zdravotnictví
Finance, ekonomika

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.