Firma Shanghai Electric Dubai MSR dokončila nejvyšší sluneční věž na světě v rekordním čase

Shanghai Electric Logo

Shanghai Electric Logo

Společnost Shanghai Electric (index SHA: 601727) dnes oznámila, že dokončila sluneční věž Molten Salt Receiver (MSR) v rámci IV. fáze dubajského projektu DEWA, která má celkový výkon 700 MW pro výrobu solární energie a 250 MW pro výrobu elektřiny prostřednictvím hybridní fotovoltaické technologie. Společnost tuto věž, která je nejvyšší stavbou svého druhu na světě, postavila za rekordních 240 dnů, a to i přesto, že kvůli pandemii koronaviru bylo nutné přijmout rozsáhlá opatření. V současné době jde o největší světový projekt společné fototermální a fotovoltaické elektrárny, který se rozkládá na ploše 44 čtverečních kilometrů.

"Byl to velmi náročný projekt, zejména kvůli tomu, že jsme museli přijmout další opatření na zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti lidí," řekl Abdulhameed Al Muhaidib, výkonný ředitel projektu NE1. "Více než 4000 stavebních dělníku, z různých zemí celého světa, pracovalo na tomto projektu jako jeden tým, aby splnily jeho náročné cíle."

Společnost Shanghai Electric, která je dodavatelem inženýrských, zakázkových a stavebních prací (EPC) pro firmu Noor Energy 1 (vlastník a investor projektu), dodala všem pracovníkům osobní ochranné prostředky (PPE) a zavedla postupy a opatření na ochranu před virovou infekcí. Díky přijatým bezpečnostním opatřením došlo jen k minimálnímu narušení časového harmonogramu, rozpočtu a postupu prací.

Sluneční věž MSR je vysoká asi 40 metrů a je postavena na horní části tělesa chladící věže, která je vysoká přibližně 222 metrů. Výsledná sluneční věž tak měří zhruba 262 metrů a je tak k dnešnímu dni největší solární elektrárnou na světě. Celkem se projekt skládá z "jedné sekce rovinných zrcadel pro soustředění slunečního záření, tří sekcí parabolických zrcadel pro soustředění slunečního záření a z fotovoltaických panelů", které dohromady disponují celkovým výkonem 950 MW. Po dokončení tento projekt bude vyrábět zelenou energii pro 320.000 domácností, čímž se sníží emise uhlíku o 1,6 milionu tun ročně. Projekt hraje významnou roli v dubajské energetické strategii do roku 2050. Strategii, v jejímž rámci má do roku 2020 být 7 % energie v regionu vyráběno z obnovitelných zdrojů, se tak daří plnit v předstihu, protože 9 % z celkového množství potřebné elektřiny (11.700 MW) pochází ze solárních nebo jiných obnovitelných zdrojů.

Princip výroby elektřiny je zde založen na procesu přeměny energií ("světlo-teplo-elektřina"), přičemž k výrobě se používá roztavená sůl, která do sebe absorbuje solární energii a je ohřívána prostřednictvím více než 1000 topných těles, která ohřívají všechnu sůl proudící ve věži MSR. Roztavená sůl následně prochází parním systémem, kdy vzniká vysokotlaká a vysokoteplotní pára, která pohání generátor turbíny.

Hydraulická ocelová ramena jsou umístěna tak, aby bylo možné přesně řídit zdvih v každém bodě. Před zprovozněním a instalací zařízení do věže je vše pečlivě zkontrolováno, k čemuž se používají vysoce bezpečné špičkové technologie. Bezpečnost provozu sluneční věže MSR zajišťují vnitřní hladinoměry, protikolizní zařízení a monitorovací zařízení. Pan Liou Ming-chua, zástupce generálního ředitele společnosti Shanghai Electric Power Generation Engineering Co., Ltd., řekl: "Úspěšná dostavba solární věže MSR umožnila společnosti Shanghai Electric získat cenné zkušenosti a vytvořila pevné základy v oblasti výroby elektřiny s pomocí technologie soustředění sluneční energie."

htpp://www.shanghai-electric.com

Video - https://mma.prnewswire.com/media/1195916/MSR.mp4

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1190744/Logo.jpg

KONTAKT: Šen Ťin, + 86-138-1790-9115, shenjin@shanghai-electric.com

Klíčová slova Čína-energie-ekologie-firmy-Shanghai Electric

Oblast
Asie, Austrálie (as)

Kategorie
Energetika, suroviny

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.