VYTVOŘILI JSME PRO PRAHU ČISTIČKU VZDUCHU: další nanoakce "Nekecáme-pomáháme"

Úvodní slovo

Úvodní slovo

Velvyslankyně Thajska Antonín Panenka Michal Dlouhý Instruktáž Paolo Magyar Monika Foris Kvasničková Petra Jungmannová Jiřina Jelínková Rodina Dlouhých Osman Laffita

Žluté lázně v Praze se vracejí do normálu a uspořádaly 2. června zahradní párty zaměřenou na likvidaci škodlivých látek ze vzduchu (imisí/emisí).


Legendy českého sportu, známí herci, diplomati, matadoři ze světa průmyslu a financí, ale i nejmenší generace zde pomocí nano technologie "funkčních nátěrů FN NANO(R)" společně vytvořili čističku vzduchu, která odstraní za rok z pražského ovzduší přes 50 kg škodlivých oxidů dusíku.


Žádná chemie, jen energie světla (fotokatalýza) likvidující škodliviny.


Během této velice "osvěžující" akce všichni přítomní se štětcem nebo válečkem v ruce kompenzovali emise, které do ovzduší vnáší výfuky automobilů. V okolí Žlutých lázní jsou hodnoty znečištění vzduchu na samé povolené hranici. Podařilo se nám funkčními nátěry dohromady natřít plochy budov o velikosti 250 m2, které zde za rok vyčistí nejméně 1,3 miliardy kubických metrů vzduchu a odstraní emise z nejméně 12 automobilů s dieselovým, nebo 35 automobilů s benzínovým motorem.


Sešla se velmi pestrá společnost lidí z různých oborů činností a známých osobností, kterým není jedno, jaké máme životní prostředí a chtějí s tím něco udělat. Těmto všem patří dík.

Na "tabuli cti" se fotokatalytickými barvičkami zvěčnili všichni přítomní. Zejména pak velký dík patří její excelenci Ureerat Chareontohové, velvyslankyni Thajska, dále celé herecké rodině Dlouhých, Petře Jungmannové, Daně Syslové, Monice Foris Kvasničkové, Osmany Laffitovi,dále pak Antonínu Panenkovi, Milanovi Orlowskému a řadě dalších, kteří svou účastí podpořili dobrou věc i s autorem fotokatalytické technologie Ing. Janem Procházkou, Ph.D. a samozřejmě skvělému týmu Žlutých lázní, který se o nás po celou dobu perfektně staral.


My všichni jsme přispěli svojí malou troškou ke zlepšení ovzduší v Praze pomocí jednoduchého nátěrového systému poháněného sluncem.


Přidejte se k nám. Vždyť vzduch je jen jeden a je nás všech!


Více informací o nano technologii FN NANO® naleznete na www.fn-nano.com

Klíčová slova ČR-ovzduší-průmysl-chemie-rekreace-kultura-nanotechnologie-firmy-FN-NANO

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Média, společnost a životní styl
Kultura
Finance, ekonomika
Chemický a farmaceutický průmysl

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.