Prohlášení společností Rail Invest a.s. a Ostravské opravny a strojírny, s.r.o. k mediální kampani vedené ze strany ČD Cargo, a.s.

Vagon řady FACCS po modernizaci společností SMK, s.r.o., odštěpný závod

Vagon řady FACCS po modernizaci společností SMK, s.r.o., odštěpný závod

Auditovaná vlastnícka štruktúra fondu Priveq Funds SICAV              Zdroj: Budamar Logistics

Obchodní společnost Rail Invest a.s. a společnost Ostravské opravny a strojírny, s.r.o. tímto reaguje na očerňující články a prohlášení společnosti ČD Cargo, a.s. zaměřené proti těmto společnostem (či jak ČD Cargo, a.s. souhrnně uvádí firmám skupiny Rail Invest), které se začaly množit v řadě bulvárních plátků i na webových stránkách společnosti ČD Cargo, a.s. Články a mediální prohlášení ze strany společnosti ČD Cargo, a.s. se počaly objevovat poté, co se vedení této společnosti dozvědělo, že jsme podali trestní oznámení, na základě něhož je jeho činnost v současné době prověřována Národní centrálou proti organizovanému zločinu. Mediální kampaň, kterou poté společnost ČD Cargo, a.s. rozpoutala proti výše uvedeným společnostem, nemá obdoby. V duchu hesla "Pomlouvej statečně, vždy něco ulpí" společnost ČD Cargo, a.s. zcela vážně argumentuje smyšleným porušováním smluv ze strany "firem skupiny Rail Invest". Účelem tohoto postupu je zřejmě snaha odvést pozornost veřejnosti od znepokojivých poměrů, které ve společnosti ČD Cargo, a.s. panují. Nezbývá nám tedy než se proti mediálním útokům bránit alespoň touto cestou.


Níže proto uvádíme fakta, z nichž nechť si každý udělá sám obrázek o tom, jak to ve vedení společnosti ČD Cargo, a.s. chodí.


Konec výběrových řízení dle zákona o veřejných zakázkách v ČD Cargo, a.s.


Koncem roku 2013 požádalo ČD Cargo, a.s. o omezení licence k provozování drážní dopravy. Tento nenápadný krok měl dalekosáhlé důsledky - ČD Cargo, a.s. se tím zcela účelově dostalo mimo režim Zákona o veřejných zakázkách. Důsledkem byl absolutní konec jakékoli veřejné kontroly hospodaření se státním majetkem a financemi ve společnosti ČD Cargo, a.s. Společnost ČD Cargo, a.s. tedy pod současným vedením bez jakýchkoli výběrových řízení nebo kontroly veřejnosti zadává spřízněným zahraničním dodavatelům výrobní zakázky, jimiž odčerpává kapitál pryč z České republiky. Pan premiér i pan ministr dopravy nás všechny vyzývají, abychom "české koruny" utráceli doma v našich firmách a podpořili v dnešní době český průmysl. To, co se děje ve společnosti ČD Cargo, a.s., je toho přímým opakem.


Společnost ČD Cargo, a.s. navíc svévolně a v rozporu se svou zákonnou povinností odmítá veřejnosti poskytovat jakékoli informace dle Zákona o informacích. Z aktuálního ústavního nálezu č.j. II. ÚS 618/18 ze dne 2.4.2019 však jasně vyplývá, že informace tato společnost, jejímž stoprocentním vlastníkem je stát, veřejnosti poskytovat musí. Naše společnost v této souvislosti podala i správní žalobu k Městskému soudu v Praze.


Miliarda ze státního podniku ČD Cargo, a.s. do offshorových firem slovenského lobbisty, o kterém psal Ján Kuciak?


Národní dopravce ČD Cargo, a.s. uzavřel v roce 2018 mimo jakékoli výběrové řízení se slovenskou společností SMK, s.r.o. pro ČD Cargo, a.s. drasticky nevýhodnou smlouvu, které se věnujeme níže v textu. Nejprve ale uveďme několik informací k samotné společnosti SMK, s.r.o.


Společnost SMK, s.r.o. je vlastněna slovenským občanem a blízkým přítelem předsedy představenstva ČD Cargo, a.s. Ivana Bednárika, panem Ivanem Petríčkem. Ivan Petríček ke svému podnikání využívá tzv. offshorové struktury, přes které skrytě ovládá obchodní společnosti - o tomto psal i zavražděný novinář Ján Kuciak. Z veřejně dostupných zdrojů vyplývá, že jsou Bednárik s Petríčkem propojeni přes společnost NH-TRANS, SE, kterou ovládá pan Petríček, a to v její dceřiné společnosti Ostravská dopravní společnost, a.s. (podíl ČD Cargo, a.s. je zde aktuálně 50 procent a podíl spol. NH-TRANS, SE je rovněž 50 procent). Také jsou obě osoby propojeny v Ostravské dopravní společnosti - Cargo, a.s. (zde je podíl ČD Cargo, a.s. 20 procent a podíl spol. NH - TRANS, SE je 80 procent). Pan Bednárik je v obou výše uvedených společnostech členem dozorčí rady, v první ze společností je Bednárik dokonce jejím předsedou. Níže uvedený diagram použil Ján Kuciak ve svém článku nazvaném "Firme z kauzy DPH pomáha tajomná schránka. Využil ju aj Ficov priateľ" ze dne 12.5.2016. Výše podílů společnosti ČD Cargo, a.s. a společnosti NH-TRANS, SE se však od doby, kdy předmětný článek vyšel, změnily a společnost Ostravská dopravní společnost - Cargo, a.s. tehdy ještě neexistovala. Je s podivem, že toto spojení podniku se stoprocentní státní účastí se soukromou společností pana Petríčka, v rámci něhož došlo k ovládnutí železničního dopravního trhu, ÚOHS vůbec povolil.


Nevýhodné podmínky pro společnost ČD Cargo, a.s.? O to výhodnější podmínky pro slovenskou SMK, s.r.o.


Dle smlouvy, kterou nyní prošetřuje Národní centrála proti organizovanému zločinu PČR, společnost SMK, s.r.o. získá za pronájem starých nezpůsobilých vagonů necelou miliardu korun. Pikantností je, že vagony, které si na základě této smlouvy ČD Cargo, a.s. od pronajímatele SMK, s.r.o. pronajímá, mu spol. ČD Cargo, a.s. nejdříve prodává, aby si je po smyšlené tzv. modernizaci pronajala za 20násobek toho, za kolik je prodala (500 ks vagonů bylo prodáno za částku cca 50,000.000 korun). Přitom ČD Cargo, a.s. vlastní stejných vagonů několik tisíc, tyto však úmyslně neudržuje (neprovádí na nich revize) a tím uměle vytváří jejich nedostatek. V květnu roku 2019 měla spol. ČD Cargo, a.s. shodných vozů neprovozuschopných pouze z důvodu jejich propadlých revizí celkem 683.

1. Vagony byly odprodány za cenu o 1/3 nižší, než byla v roce 2018 hodnota železného šrotu. Jen pouhým prodejem vagonů ČD Cargo, a.s. tratí minimálně částku 25,000.000 Kč oproti jejich sešrotováním (bez zohlednění hodnoty náhradních dílů).

2. Společnost ČD Cargo, a.s. je dle smlouvy povinna vagony na vlastní náklady spol. SMK, s.r.o. i dopravit. Na dopravě vagonů na Slovensko ČD Cargo, a.s. ztrácí částku cca 7,500.000 Kč.

3. Smlouva s SMK, s.r.o. počítá s nájmem na dobu neuvěřitelných 10-15 let. V dnešní době se společnosti ČD Cargo, a.s. propadají tržby v přepravách, pronajaté vagony společnost nepotřebuje, jedno je ale jisté, pronájem a platby za něj poběží stále.

4. Za 15 let pronájmu 40 let starých provozně nezpůsobilých vagonů, které společnost ČD Cargo, a.s. dříve vlastnila, tato společnost uhradí SMK, s.r.o. dle nastavených podmínek částku okolo 970,000.000 Kč. Jedná se o částku, kterou by jinak společnost ČD Cargo, a.s. zaplatila za patnáctiletý pronájem zbrusu nových moderních vagonů. Navíc v případě, že by si ČD Cargo, a.s. přímo koupilo 500 ks nových vagonů (s vyšší užitnou hodnotou - nový vagon uveze o 10 tun více) bez nutnosti pronajímat si staré vagony na dobu patnácti let, ušetřilo by cca 100,000.000 Kč.

5. Ze smlouvy není zřejmé, jakou hodnotu mají mít "modernizace" provedené společností SMK, s.r.o. Je ale zřejmé, že modernizace vagonů má být provedena dosazením starých nezpůsobilých podvozků (mnohdy starších, než jsou samotné vagony). Výsledkem je nepovolená přestavba, jelikož vozy nejsou schváleným typem drážního vozidla - jejich pronájem tedy není vůbec možný (viz níže).

6. Čtenář se může zeptat, zda společnost SMK, s.r.o. neprovádí na své náklady po dobu pronájmu alespoň servis a údržbu vozů - není tomu tak. Společnost SMK, s.r.o. má dle citované smlouvy po dobu nájmu provádět revizní opravy, avšak náklady na opravu nejnamáhanějších dílů - dvojkolí, brzd atd. ponese ČD Cargo, a.s.

7. Po uplynutí doby nájmu 10-15 let si podle smlouvy může ČD Cargo, a.s. odkoupit zpět tzv. "modernizované" vozy, které dříve vlastnila. Ptáte se, za jakou cenu? Za cenu zůstatkovou? Ne, za částku více než pětinásobnou, než za kterou je ČD Cargo, a.s. prodala. Tou dobou budou vozy staré cca 50 let - tedy na konci své životnosti. Při zpětném odkupu 500 vagonů se tak ve smlouvě zcela vážně počítá s jejich odkupní cenou o 200,000.000 Kč vyšší, než byla cena jejich prvotního odprodeje.


Proč právě slovenská společnost SMK, s.r.o.?


V České republice existuje několik společností, které se specializují na opravy a modernizace železničních kolejových vozidel, s tradicí již po několik desetiletí. Tyto společnosti jsou vyhledávané právě pro svoji vysokou odbornost v oblasti železničního průmyslu dokonce i zahraničními obchodními partnery. Že by byla slovenská firma SMK, s.r.o. přesto lepší volbou?


Slovenská společnost SMK, s.r.o., kterou ČD Cargo, a.s. označuje jako firmu zvláštního určení, vznikla dle výpisu z obchodního rejstříku SR v roce 2002 za účelem, cituji: "kúpa tovaru na účely jeho predaja (maloobchod a veľkoobchod), sprostredkovanie obchodu a služieb“. Následně až v roce 2015 došlo k rozšíření předmětu činnosti společnosti o další živnosti, nikoli však o živnost zaměřenou na opravy, revize a modernizace železničních kolejových vozidel. Společnost SMK, s.r.o. dokonce nemá ani žádné zaměstnance, technické zázemí ani certifikace potřebné k opravám železničních kolejových vozidel. Vše proto nasvědčuje tomu, že se jedná pouze o firmu, která smlouvu sice uzavřela, ale k jejímu faktickému plnění není způsobilá a sjednaná zakázka je prováděna jinými subjekty. Otázkou tedy je, proč byla právě s takovou společností bez zaměstnanců uzavřena smlouva na plnění v řádech stovek milionů korun? Takováto společnost bez jakýchkoli referencí by v případě konání řádného výběrového řízení neměla vůbec šanci uspět.


ČD Cargo, a.s. brání firmu SMK, s.r.o. s tím, že nejde o nastrčenou skořápku, její tiskové oddělení se pro server Seznam Zprávy v březnu vyjádřilo následovně: "SMK není schránkovou firmou, ale takzvanou SPV (neboli Special Purpose Vehicle, což je takzvaná společnost zvláštního určení) propojenou s významnou skupinou Budamar Group působící v železničním byznysu, která dosahuje kumulovaného obratu ve stovkách milionů eur.“ Skupinou Budamar Group je zřejmě myšlena firma Budamar Logistics (najdeme ji spolu s Petríčkem v druhém z Kuciakových diagramů v článku pod odkazem níže), pro další informace o této firmě doporučujeme čtenářům k přečtení výše citovaný článek Jána Kuciaka, v němž se o firmě Budamar píše v souvislosti s karuselovými podvody na DPH. Zde je na daný článek odkaz:

https://www.aktuality.sk/clanok/337555/firme-z-kauzy-dph-pomaha-tajomna-schranka-vyuzil-ju-aj-ficov-priatel/


Druhá miliarda od národního dopravce ČD Cargo, a.s. do slovenských offshorových firem


Úspěšná realizace výše uvedené smlouvy motivovala Ivana Bednárika uzavřít s SMK, s.r.o. (tentokrát jde o její odštěpný závod) další obdobnou smlouvu i v roce 2019. Principiálně se opět jedná o stejnou záležitost - cca 1 miliarda z financí ČD Cargo, a.s. pro společnost SMK, s.r.o. Tento způsob vytahování peněz z podniků se stoprocentní majetkovou účastí státu se již na Slovensku osvědčil dávno. ČD Cargo, a.s. postupně přichází o své vagony, které si záhy pronajímá, zatímco o své vlastní provozuschopné se nestará a neudržuje je. Slovenské Cargo již stejným způsobem přišlo za Ficovy vlády díky působení firem okolo pana Petríčka o všechny své nákladní vagony. Chceme snad, aby stejný osud potkal i naše ČD Cargo?


Bezpečnost na kolejích versus provoz vagonů s nepovolenými technickými přestavbami


Ve hře však nejsou pouze finanční aspekty výše uvedené smlouvy. Podané trestní oznámení se týká především podezření z páchání trestného činu obecného ohrožení. Ekonomická nevýhodnost smlouvy tak do jisté míry ustupuje do pozadí ve srovnání s obrovským bezpečnostním rizikem, které představují železniční kolejová vozidla modernizovaná ve smlouvě předpokládaným způsobem. Podvozky (mnohdy starší než samotné vozy), které mají být podle smlouvy na vagony osazeny, pod tyto vozy dle schválené technické dokumentace nepatří a není je proto možné bezpečně ani legálně použít. Takové vagony po právní stránce ani neexistují, protože nejsou drážním úřadem schváleným typem a nelze je ani platně pronajmout - vozidla s nepovolenou technickou přestavbou nesmí do provozu.


V předmětné smlouvě se navíc její účastníci ve věci modernizace železničních kolejových vozidel odkazují v době uzavření smlouvy (v roce 2018) na dokumentaci, která byla schválená v roce 2000!!! Závazné předpisy Evropské unie neumožňují za žádných okolností použít zmíněnou 18 let starou výrobní dokumentaci z roku 2000 k modernizaci železničních kolejových vozidel. To znamená, že u vagonů, které si ČD Cargo, a.s. pronajalo, nemohla být a ani nebyla provedena žádná modernizace, která by splňovala legislativní požadavky nyní kladené na nákladní železniční kolejová vozidla nařízeními komise EU. Zde je vidět i zásadní a fatální porušení Zákona o drahách.

Je podstatné si uvědomit, že vagony o celkové hmotnosti 80 tun každý, jezdí v soupravách zpravidla po 30 vozech rychlostí 100 km/h (nejen) po našich tratích a těchto vozů každodenně jezdí po železnici stovky. Těchto 2400 tun každé technicky nezpůsobilé soupravy, tedy hmoty rozpohybované na rychlost 100 km/h, je bez nadsázky obrovským bezpečnostním rizikem.


Nedodržuje ČD Cargo, a.s. české a evropské předpisy?


Samotné vedení ČD Cargo, a.s. připouští, že v České republice není možné výše uvedené technické přestavby legálně provést, a proto se přestavby prováděly na Slovenku a v Polsku. Je však nutné konstatovat, že v České republice smlouvou předpokládaná „modernizace“ není možná z důvodu platné evropské legislativy! To ovšem také znamená, že přestavby nelze provádět ani na Slovensku a v Polsku, jelikož tyto státy jsou také součástí EU, což zřejmě vedení společnosti ČD Cargo, a.s. uniklo.


Ze shora uvedeného plyne důvodné podezření, že společnost ČD Cargo, a.s. nejenom že nejedná transparentně a s péčí řádného hospodáře, ale navíc, což je daleko horší, vytváří vážné bezpečnostní riziko provozu na železnici.


Pan Ivan Bednárik se v článku týdeníku Hrot z 18.5.2020 k věci vyjádřil následovně: "Za všechno nese odpovědnost SMK. I kdyby měli (Šuškové) pravdu, kontrakt v tom okamžiku ukončíme a slovenská společnost vyhodila miliardu oknem.“ Toto tvrzení je v kontextu výše uvedených skutečností absurdní. Smlouvu uzavřely obě smluvní strany, a proto musí nést oba smluvní partneři také její důsledky, zejména pak za situace, kdy je smlouva zcela neplatná, neboť modernizované vozy nejsou způsobilé k provozu na železnici. Vůbec není zřejmé, o jaké miliardě pan Bednárik hovoří, snad o té miliardě, kterou má ČD Cargo, a.s. zaplatit společnosti SMK, s.r.o. za pronájem technicky nezpůsobilých vozů? Je s podivem, že pana Bednárika více trápí fiktivní škoda, která podle něj měla vzniknout slovenské s.r.o., než škoda hrozící státem vlastněné společnosti ČD Cargo, a.s., kterou tento člověk řídí. Plnou odpovědnost v tomto případě nese vedení ČD Cargo, a.s.


O všech výše uvedených skutečnostech byl informován drážní úřad i ministerstvo dopravy a není nám známo, že by tyto orgány státního dozoru do dnešního dne ve věci učinily jakékoli kroky k nápravě.


Rail Invest a.s. a Ostravské opravny a strojírny, s.r.o.

v zastoupení

JUDr. Mario Hanákem, advokátem

e-mail: hanak@advokati-ova.cz

Klíčová slova ČR-stroje-železnice-firmy-Rail Invest-Ostravské opravny a strojírny

Oblast
Moravskoslezský (ov)

Kategorie
Auto-moto, doprava a stroje

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.