UNICEF: Češi si myjí ruce, nouzový stav ale dopadá na jejich psychiku

Více společného času, více učení a mytí rukou - ale také zklidnění, možnost doma uklidit, dohnat resty a věnovat se koníčkům. Podle online ankety UNICEF (Dětského fondu OSN) české rodiny nouzový stav zvládají, u řady dětí však aktuální situace může prohloubit problémy.


Česká pobočka UNICEF zveřejnila výsledky online ankety "Jak zvládáte nouzový stav", která ve 12 otázkách zjišťovala, jak a kde děti a jejich rodiny tráví nouzový stav, jaká je u nich doma atmosféra, co dělají, zda je postaráno o seniory, jak se školáci učí a zda jim mimořádná situace vnesla do života také něco pozitivního.


"46 procent školáků uvedlo, že učením teď tráví více času než před vyhlášením nouzového stavu. Atmosféra v rodinách se příliš nezměnila, 79 procent účastníků ankety si začalo více mýt ruce. Nejvíce nás překvapilo množství a rozmanitost reakcí respondentů na poslední otázku, která zjišťovala, zda jim nouzový stav přinesl něco pozitivního," uvedla Pavla Gomba, ředitelka UNICEF ČR.


Mezi přínosy respondenti uváděli například více spánku, ticho, cvičení jógy, úklid domácnosti, zvládnutí nových programů na počítači, úsporu peněz a solidaritu při šití roušek. Děti a mladí lidé do 18 let v anketě uvedli mj. lepší životní prostředí, možnost studovat to, co je skutečně zajímá, nebo rodinnou soudržnost. Řada z nich v otevřené otázce vyjadřovala přání vrátit se do školy a obavy z omezení možnosti cestování, v anketě zaznívaly také starosti starších studentů ohledně maturit.

"Anketa ukázala i na problémy, které s sebou nouzový stav přináší, například 42 procent účastníků ankety uvedlo, že se teď celkově cítí psychicky hůře. Některé z individuálních odpovědí zní spíše jako volání o pomoc - jeden z respondentů nemá, jak se dostat k rouškám, další přišel o práci i bydlení. U dětí, pro které byla škola únikem z násilí nebo týrání v rodině, může být současný stav noční můrou," upozorňuje Pavla Gomba.

I když většina (79 procent) dětí a mladých lidí do 18 let věku hodnotila aktuální situaci v rodině jako stejnou nebo lepší, u hodnocení svého vlastního psychického stavu byla tato věková skupina méně optimistická: 46 procent se cítí stejně, 30 procent uvedlo, že se cítí hůře nebo výrazně hůře.


UNICEF ve světě poskytuje nezbytné hygienické, lékařské a ochranné prostředky pro zamezení šíření viru v nemocnicích a komunitách a posílení kapacit zdravotnických systémů. Pracuje také přímo v zasažených komunitách, aby zmírnil vedlejší dopady epidemie koronaviru na život dětí, mezi něž patří uzavření škol, přetížená zdravotnická zařízení, osiření a ztráta pečovatele, bezpečnostní rizika a také finanční nouze.


Programy UNICEF na prevenci šíření COVID-19 lze podpořit zasláním DMS ve tvaru DMS STOPVIRU 90 na číslo 87777, příspěvkem na www.ZASTAVMECOVID.cz nebo zakoupením dárkového certifikátu Ochrana terénního pracovníka na www.darkyprozivot.cz.


Celkem už Češi na terénní programy UNICEF zaměřené na prevenci šíření nemoci COVID-19 ve světě přispěli částkou 130 666 Kč.

Anketa probíhala od 22. března do 26. března 2020 a zúčastnilo se jí 1033 respondentů. Výsledky ankety jsou indikativní, respondenti nezastupují reprezentativní demografický vzorek české populace.


Podrobné výsledky a jednotlivé odpovědi účastníků ankety jsou k dispozici zde.


Kontakt:

Lucie Štěpánková

lstepankova@unicef.cz

Klíčová slova ČR-koronavirus-společnost-děti-mínění-UNICEF

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Zdravotnictví
Média, společnost a životní styl

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.