Česká společnost již druhým rokem uvádí na trh vynález pro okolí bezpečné polomasky Technické univerzity v Liberci

Dýchací polomaska Respira Compact

Dýchací polomaska Respira Compact

Ochrana úst a nosu je jedním z nejdůležitějších opatření v potlačení pandemie koronaviru SARS-COV-2 a s tím souvisejícího onemocnění COVID-19. Slouží k tomu různé druhy více či méně efektivních ochranných pomůcek, od obyčejných látkových roušek, přes ústenky až po respirátory či polomasky. Ochranu na té nejvyšší úrovni, které lze pomocí polomasky dosáhnout včetně vysokého uživatelského komfortu bezpečně splňuje plně certifikovaný výrobek firmy NANOLOGIX - dýchací polomaska Respira Compact podle návrhu vědců z Technické univerzity v Liberci, kteří realizovali výzkum v rámci Bezpečnostního výzkumu Ministerstva vnitra.


V kombinaci s filtrem PERFECTION od stejného výrobce dosahuje úrovně záchytu minimálně 99,99 % a díky svým vlastnostem je vhodná např. pro zdravotníky, záchranáře a všechny ostatní, kteří pracují v potenciálně vysoce bakteriologicky či virologicky infekčních podmínkách. Vědci z liberecké univerzity návrhem speciálního filtru (NANO-PERFECTION) s nanovlákenným filtračním médiem rovněž zohlednili při svém výzkumu i problematiku přítomnosti výdechového ventilu, který může být za určitých podmínek pro okolí ohrožující v případě, že infikovaným je nositel polomasky, což potvrzuje i nedávně vyjádření prof. Prymuly. Jedná se o filtr, který umožňuje nepoužití výdechového ventilu a tím odstraňuje jeho potenciálně negativní dopady. Celá sestava v této konfiguraci tedy nabízí jednak požadovanou ochranu nositele masky a současně nabízí ochranu svého okolí v případě infikovaného nositele minimálně na úrovni FFP3.


V současné době polomasku RESPIRA COMPACT používají např. pracovníci Letiště Václava Havla, Hasičského záchranného sboru, příslušníci Celní správy, Policie ČR, městské policie, orgány veterinární správy (proti ptačí chřipce, prasečímu moru atd.), zaměstnanci krajských úřadů, nemocnic a ale také např. zaměstnanci Kanceláře Pražského hradu či slovenské vlády a další. Společnost Nanologix postupně navyšuje výrobní kapacity tak, aby byla schopna v co nejkratší době pokrýt potřeby nejen ochrany specialistů, kteří se v současné době starají o zdraví a bezpečí všech občanů ale i ochranu co největšího počtu našich spoluobčanů.


Kontakt: www.nanologix.eu

Klíčová slova ČR-školy-koronavirus-průmysl-trh-vysoké-Technická univerzita v Liberci

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Zdravotnictví
Věda, vzdělávání a školství
Obchod, marketing
Finance, ekonomika

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.