Lék Foradil od firmy Novartis prokázal vysokou účinnost oproti dosud používané terapii, při léčbě záduchy - chronického onemocnění plic

Nejnovější zveřejněné výsledky prokázaly, že lék Foradil(R) od firmy Novartis(index NYSE: NVS), který patří do skupiny léků rozšiřujících průdušky (bronchodilatans), má výrazně lepší účinek na léčbu záduchy než klasická terapie léky na bázi sloučenin bromu.

Výsledky studie, které byly zveřejněny v časopise The American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, prokázaly, že Foradil má výraznější účinek na rozšíření průdušek než klasická léčiva na bázi bromu. Konkrétně bylo potvrzeno, že léčebný účinek Foradilu je patrný již po pěti minutách po podání léku a doba působení léku je delší než 12 hodin. Pokud jde o účinek na zlepšení funkce plic, byly výsledky obou léků stejné, avšak Foradil výrazně zlepšuje kvalitu života pacientů, jež se měří podle tzv. Respiračního dotazníku St. Georgea. Naproti tomu byly výsledky léků na bázi bromu srovnatelné s účinkem placeba, pokud jde o zlepšení kvality života.

Autoři studie napsali: "Uzavíráme testování s tím, že Foradil je mnohem účinnější při léčbě záduchy než klasické léky na bázi bromu, protože účinek bromidových léků nezlepšuje kvalitu života pacientů tak výrazně, aby to pacienti zaznamenali. Dvě denní dávky léku Foradil představují pro pacienty rychlou a účinnou úlevu a také výrazné snížení rizika předávkování léčivy. Vyšší účinek léku Foradil a jeho menší dávkování povede ke snížení nákladů na léčbu tohoto onemocnění."

Zlepšení funkce plic při užívání Foradilu souvisí s menším výskytem denních obtíží, menším množstvím "špatných dnů" a menší spotřebou léků na rychlou záchranu pacientů. "Špatný den" je definován jako den, kdy pacienti trpěli více než dvěma příznaky nemoci nebo kdy měli sníženou vitální kapacitu plic o 20 procent jejich normální hodnoty.

Dvojitá slepá studie byla provedena za účelem porovnání účinků léku Foradil, klasických bromidových léků a placeba. Celkem se studie zúčastnilo 780 pacientů s diagnostikovanou záduchou plic. Foradil byl podáván v dávkách 12-24 g dvakrát denně, bromidový lék v dávce 40 g čtyřikrát denně. Kromě toho bylo podáváno některým pacientům placebo. Tento test probíhal celkem 12 týdnů. Test byl proveden podle požadavků americké Asociace pro plicní choroby. První měření účinnosti léků byla prováděna 12 hodin po podání ranní dávky a po 12 týdnech léčby. Byla měřena vitální kapacita plic po zátěži. Druhou částí měření bylo stanovení celkové kvality života dle Respiračního dotazníku St. Georgea. Bezpečnost léků a jejich přijetí pacienty bylo u obou léků bezproblémové.

Ačkoli studie nesrovnávala Foradil se Salmeterolem, dalším lékem působícím jako Beta2 inhibitor předchozí studie prokázaly, že účinek Foradilu je přece jen rychlejší než účinek Salmeterolu (viz literatura 2,3).

Foradil je nyní dostupný ve většině zemí světa. V USA byl uveden na začátku letošního roku a nyní jsou jeho účinky zkoumány Federálním úřadem pro léčiva (FDA), aby mohl být vydán Schvalovací protokol. Lék je nyní prodejný v několika evropských zemích.

UPOZORNĚNÍ:

Toto prohlášení obsahuje předpovědi, které podléhají jistým rizikům a nejistotám. Společnost Novartis se zabývá biotechnologiemi a farmaceutickým výzkumem, kde jsou výsledky nejisté. Kromě toho, testování léků, jejich oceňování, inzerce a výzkumná činnost v této oblasti podléhají přísným schvalovacím procedurám v daných zemích. Někdy je také prodej léků ovlivňován tím, že zdravotní pojišťovny proplácejí nebo neproplácejí pacientům náklady na jistá léčiva, a to může ovlivnit ceny a použití našich léků. Dalším problémem může být porušování našich patentů a porušování práv na naše léky dalšími firmami z řad našich konkurentů. Protože se v předpovědích skrývají jistá rizika a nejistoty, mohou se výsledky a zisky firmy Novartis značně odlišovat od těchto předpokladů.

O společnosti Novartis

Novartis (NYSE: NVS) je světovou jedničkou v oblasti vývoje a výroby léčiv pro lidi a zvířata. Firma vyrábí léky na běžné zdravotní problémy, na interní problémy a pro oční lékařství. V roce 2000 měla firma Novartis tržby ve výši 29,1 miliardy švýcarských franků (17,2 miliardy dolarů) a z toho investovala více než čtyři miliardy franků (2,4 miliardy dolarů) do výzkumu nových léků. Firma sídlí ve švýcarském městě Basilej a má 67.600 zaměstnanců ve 140 zemích světa. Více informací získáte na serveru http://www.novartis.com.

Literatura 1. Dahl R, a kol. : Inhaled formoterol dry powder versus ipratropium bromide in chronic obstructive pulmonary disease. American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, 2001; 164 (5): strany 778-784. 2. Celik G a kol. : Formoterol and salmeterol in partially reversible chronic obstructive pulmonary disease: A crossover, placebo-controlled comparison of onset and duration of action. Respiration 1999; 66 (5): strany 434-439 3. Kottakis J a kol. : Superior spirometric efficacy of single dose formoterol compared to single dose salmeterol during the first hour post-dose in moderate and severe COPD patients. Eur Respir J 2001, výtah je právě v tisku. * Lék na bázi bromu se prodává také pod názvem Atrovent. Podrobnější informace najdete v tiskovém prohlášení časopisu The American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine ze dne 17. 9. 2001. Pro další informace prosím kontaktujte Novartis Communications Tel: +41 61 324 2200

Klíčová slova PROTEXT-Novartis-lék

Oblast
Evropa, EU, NATO (es)

Kategorie
Zdravotnictví

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.