Společnost JA Solar nabízí zákazníkům vysoce kvalitní solární moduly s monokrystalickými články PERC MBB na křemíkových destičkách dopovanými galiem

S nedávným zavedením destiček dopovaných galiem v celé společnosti se společnost JA Solar stala první firmou na světě, která sériově vyrábí vysoce účinné monokrystalické články PERC MBB a moduly využívající tyto destičky.

Společnost JA Solar, přední světový výrobce vysoce výkonných fotovoltaických produktů, oznámila, že všechny její výrobní linky monokrystalických článků PERC MBB a souvisejících modulů mohou být nastaveny tak, aby produkovaly moduly a články využívající křemíkové destičky dopované galiem. Integrace technologie PERC-SE a velkoformátových destiček s technologií dopování galiem trvale zlepšuje výkon článků i modulů.

V roce 2019 udělila společnost Shin-Etsu Chemical svá práva duševního vlastnictví na „křemíkové destičky dopované galiem pro výrobu solárních článků" společnosti JA Solar, která umožnila společnosti využívání destiček dopovaných galiem po celém světě. Aplikace křemíkových destiček dopovaných galiem na solárních článcích může účinně zmírnit počáteční problém způsobený degradací způsobenou světlem (LID), což omezuje výkon solárních modulů s tradičními křemíkovými destičkami.

Technologie křemíkových destiček dopovaných galiem umožňuje vylepšený výkon při výrobě energie, zejména mnohem lepší stabilitu, což zákazníkům zajišťuje dlouhodobé výhody.

Jin Baofang, předseda představenstva a generální ředitel společnosti JA Solar, prohlásil: „Společnost JA Solar se zavázala respektovat a uznávat důležitost duševního vlastnictví. Při zaměření na výzkum a inovace využíváme pro optimalizaci výkonnosti našich produktů pokročilé technologie třetích stran. Využití destiček dopovaných galiem ve výrobě monokrystalických článků PERC MBB a modulů nám umožňuje poskytovat našim globálním zákazníkům lepší solární produkty a pomáhat při realizaci parity sítě."

KONTAKT: Xiaorui Sun, +86-10-6361-1888 x1698, bj.sunxr@jasolar.com

Klíčová slova Čína-energie-ekologie-JA Solar

Oblast
Asie, Austrálie (as)

Kategorie
Energetika, suroviny

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.