Stanovisko Českomoravské myslivecké jednoty k návrhu zákona o myslivosti

Zemědělský výbor Poslanecké sněmovny PČR na svém zasedání dne 13. září t. r. přijal usnesení k návrhu zákona o myslivosti, které bylo ve smyslu pozměňovacích návrhů jednotlivých poslanců schváleno a komplexní znění návrhu zákona o myslivosti bude předloženo k zítřejšímu jednání Poslanecké sněmovny PČR.

Společné zasedání Českomoravské myslivecké jednoty za účasti předsedů okresních mysliveckých spolků, předsedů dozorčích rad a jednatelů okresních mysliveckých spolků v sobotu 15. 9. t. r. bylo seznámeno s dosavadním projednáváním návrhu zákona o myslivosti i s převážnou většinou změn, které budou v návrhu zákona o myslivosti předloženy Poslanecké sněmovně PČR v úterý 18. nebo ve středu 19. září t. r. k projednání.

Českomoravská myslivecká jednota vnímá usnesení zemědělského výboru PS PČR jako výsledek kompromisního projednání obou předložených návrhů zákona o myslivosti a přestože nebyly naplněny veškeré představy ČMMJ o jednotlivých odstavcích či paragrafech navrhovaného zákona o myslivosti, vyjadřuje navržený zákon možnou symbiózu jak vlastnických vztahů, tak i vztahů k myslivosti, zvěři a ochraně přírody.

Českomoravská myslivecká jednota i její myslivecká rada jsou přesvědčeny, že navrhovaný zákon o myslivosti ve smyslu usnesení zemědělského výboru PČR je funkční a že Poslanecká sněmovna PČR a jednotliví poslanci k návrhu přistoupí pragmaticky a racionálně a zákon schválí.

Kontakt:

prof.Ing.Josef Hromas,CSc. Vladimír Broukal

předseda ČMMJ jednatel ČMMJ

Klíčová slova PROTEXT-myslivost

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Zemědělství, životní prostředí

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.