Na českém internetu vzniká nový proexportní prostor

Společnost WebTrade CZ s.r.o. zahájila zkušební provoz exportního portálu http://www.exportdo.cz, který spolu s již od počátku února fungujícím serverem http://www.exportdosrn.cz tvoří počátek budování originálního proexportního prostoru na českém internetu. Ten má být postupně doplňován dalšími servery specializovanými na jednotlivé exportní země, či exportní teritoria.

Autory projektu jsou JUDr. Bohumír Molnár, CSc. z poradenské společnosti Dr. Molnár + Partners Consulting, ing. Martin Klein z inženýrsko výrobní společnosti KOVOTRADE Group a ing. Petr Šimůnek, specialista na informační technologie.

Projekt je postaven výhradně na spolupráci soukromých společností, které poskytují exportní služby. Ty tvorbu a provoz serverů financují a na nich se také prezentují. Do projektu se již zapojily, kromě výše uvedených, i společnosti Intercredit Praha, Deutsche Post (CZ), P-P-Mat, Chronos a Kompass. Spolupráce probíhá i s nakladatelstvím Verlag Dashofer, Euro Info Centrem Praha, Českým centrem Berlín, PP Agency a dalšími. V jednání je i účast společností specializovaných na USA, Ukrajinu, Francii, Polsko, Slovensko a další. Do konce roku 2001 by měl být zahájen provoz nejméně dvou dalších teritoriálních serverů.

Projekt má umožnit zejména malým a středním českým podnikatelům získat na jednom prostoru všechny potřebné informace - na serveru http://www.exportdo.cz zejména metodické postupy a praktická doporučení pro exportní činnost a informace o exportních akcích, projektech atd. Na teritoriálních serverech aktuální poptávky i možnost zadat svoji nabídku. Dále se uživatel může seznámit s informacemi, které pro obchodování s příslušnou zemí potřebuje a z databáze poskytovatelů proexportních služeb si vybrat společnost, která se specializuje na poskytování potřebných služeb do příslušného teritoria.

Autoři projektu jsou přesvědčeni, že budou schopni vhodně doplňovat již existující internetové exportní servery či projekty. Spoléhají přitom na dobrou znalost konkrétních potřeb malých a středních českých podnikatelů a na součinnost spolupracujících společností poskytujících exportní služby.

Kontakt:

Ing. Martin Klein

marketing manager

WebTrade CZ s.r.o.

m.klein@exportdosrn.cz

Klíčová slova PROTEXT-internet-WebTrade CZ

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
IT, telekomunikace
Finance, ekonomika

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.