Erudované články o důchodovém systému a jeho reformě v 1. letošním čísle časopisu Fórum sociální politiky

Tisková zpráva Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, v. v. i., 3. března 2020

První letošní číslo odborného časopisu Fórum sociální politiky (dále též FSP), vydávaného Výzkumným ústavem práce a sociálních věcí, v. v. i., přináší mimo jiné erudované články o důchodovém systému a jeho reformě.

Ekonom Jaroslav Vostatek, profesor VŠFS, představuje svůj návrh reformy českého důchodového systému a změn i v dalších oblastech, mj. sociálního pojistného, daně z příjmu fyzických osob a doplňkového penzijního spoření. Autor je k dosavadním poměrům v této sféře velmi kritický.

V diskusní části 1. čísla FSP na Vostatkův článek reaguje ekonom Jaroslav Šulc, někdejší poradce ČMKOS a několika vrcholných českých politiků. V lecčems návrhy Jaroslava Vostatka podporuje, avšak upozorňuje na velká rizika, mimo jiné na předpokládaný odpor subjektů, které z problémů stávajícího systému dlouhodobě těží.

Ve stejném čísle FSP najdete i příspěvek ekonoma Jiřího Vopátka z VŠE, který se z mikroekonomického hlediska zabývá dopady zrušené důchodové reformy z roku 2013.

V první příloze této tiskové zprávy připojujeme počáteční strany 1. letošního čísla časopisu Fórum sociální politiky, kde kromě obsahu atp. naleznete abstrakt a úvod výše zmíněného článku profesora Jaroslava Vostatka.

Druhou přílohou jsou názvy článků a abstrakty všech článků a rovněž medailonky všech autorů a autorek 1. čísla FSP. Pro novináře: u každého přispěvatele je v jeho medailonku uveden e-mailový kontakt. V případě Vašeho zájmu dotyčného oslovit coby odborného respondenta telefonicky Vám rádi zprostředkujeme telefonní číslo dotyčného.

Třetí přílohou této tiskové zprávy je plná verze předchozího - šestého - čísla FSP.

ČTK ke zprávě vydává přílohy, které jsou k dispozici na adrese www.protext.cz.

Petr Šafařík, šéfredaktor časopisu Fórum sociální politiky

Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i. (VÚPSV)

Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7

e-mail: petr.safarik@vupsv.cz

tel.: +420 777 529 070

ikona počáteční strany 1. letošního čísla časopisu Fórum sociální politiky

ikona názvy a abstrakty článků a medailonky autorů

ikona plná verze předchozího (šestého) čísla FSP

Klíčová slova ČR-důchody-sociální-práce-hospodářství-média-reforma-VÚPSV

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Obchod, marketing
Média, společnost a životní styl
Finance, ekonomika

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.