Společnost JA Solar dodá pro nedotované projekty ve Španělsku monokrystalické PERC moduly o celkovém výkonu 100 MW

Společnost JA Solar, přední výrobce vysoce výkonných fotovoltaických produktů, oznámila, že dodá pro dvě 50 MW solární elektrárny v Alvarado-La Risca, městu v regionu Extremadura ve Španělsku, vysoce účinné monokrystalické PERC moduly o celkovém výkonu 100 MW. Očekává se, že tyto elektrárny budou uvedeny do provozu ve třetím čtvrtletí roku 2020.

Oba projekty, které byly vyvinuty a postaveny španělskou solární společností Solarpack, byly nedávno získány společností Green Investment Group Limited (GIG), která podepsala dlouhodobou dohodu o nákupu energie (PPA) se společností Shell Energy Europe Limited. Dohoda PPA je jedním z klíčových faktorů, který posouvá španělský trh s fotovoltaikou zpět na úroveň gigawattů a vede investory k tomu, aby se více zaměřili na schopnost výroby energie a dlouhodobý výkon solárních modulů.

Moduly o výkonu 100 MW, dodané společností JA Solar, využívají solární články vyrobené z křemíkových destiček dopovaných galiem. V roce 2019 byla společnosti JA Solar udělena práva duševního vlastnictví na křemíkové krystaly dopované galiem a využívání krystalických křemíkových destiček typu p dopovaných galiem pro výrobu solárních článků v různých zemích a oblastech, na které se vztahovaly související patenty. Aplikace křemíkových destiček dopovaných galiem může účinně zmírnit počáteční světlem indukovanou degradaci (LID), se kterou se dlouho musely vyrovnávat solární články využívající křemíkové destičky typu p dopované bórem. Toto zajišťuje solárním modulům dlouhodobý výkon, stabilitu a zlepšenou návratnost investic.

KONTAKT: Xiaorui Sun, +86-10-6361-1888 x1698, bj.sunxr@jasolar.com

Klíčová slova Čína-Španělsko-energie-JA Solar

Oblast
Asie, Austrálie (as)

Kategorie
Energetika, suroviny

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.