Společnost Huawei vydává společně se svými partnery Bílou knihu 5GDN

Společnost Huawei, Čínská akademie informačních a komunikačních technologií (CAICT), China Mobile, China Telecom a China Unicom společně vydali Bílou knihu 5GDN. Od svého založení aliance s názvem 5G Deterministic Networking Alliance (5GDNA) v minulém roce poprvé komplexně zavedla 5G deterministické síťování (5GDN), včetně definice, konceptů, klíčových technologií a případů úspěšného použití 5GDN. Otevírá se tak nová kapitola rozvoje 5G sítí, která podporuje vývoj více síťových aplikací a staví 5G do centra digitalizace odvětví.

Komerční využití 5G sítí se na celém světě rozšiřuje a pomáhá získávat přidanou hodnotu ve formě služeb jednotlivcům, rodinám a podnikům. Pro operátory znamenají 5G sítě velké příležitosti pro digitalizaci odvětví a nový růst. Analýza více než 100 aplikací ve více než 10 odvětvích ukázala, že požadavky digitalizace odvětví pro sítě 5G lze rozdělit do tří aspektů: diferencované sítě s možností řízení, specializované sítě se zaručenou bezpečností dat a samoobslužné (DIY) sítě s autonomním řízením.

5GDN jsou sítě s deterministickými schopnostmi postavenými na základě těchto tří aspektů. 5GDN využívá síťové zdroje 5G na vytváření spravovatelných, ověřitelných a deterministických virtuálních soukromých mobilních sítí, které zákazníkům nabízejí předvídatelné a diferencované služby.

Bílá kniha poukazuje na to, že v procesu budování 5GDN mohou operátoři začít se základní sítí, která dokáže zvládnout celou topologii sítě a řídit, plánovat a spravovat síťové zdroje na celém světě. Operátoři mohou plánovat a budovat základní síť na základě „jádra" CORE, tj. nativního cloudového, jednojádrového provozu v reálném čase a edge computingu. 5GDN běží na nativní cloudové platformě a podporuje úplnou konvergenci 2G/3G/4G/5G založenou na mikro procesech. Využitím vysoce výkonného heterogenního MEC, vícerozměrné dynamické inteligentní segmentace a mechanismu automatizace základní sítě může odvětví poskytnout diferencované síťové možnosti a zážitek z využití deterministické sítě.

Službu 5GDN nelze zavést najednou a práce na jejím zavádění ze strany operátorů 5G sítí je stále v počátečním stádiu. Provozovatelé musí vybrat vhodné odvětví a scénáře a prozkoumat možnosti brzkého nasazení 5GDN při plánování své sítě. Bílá kniha uvádí, že při zavádění 5GDN by měly mít prioritu nezávislé oblasti, jako jsou podnikové areály a přístavy. Strojové vidění, které je vysoce integrované s videem v průmyslových scénářích, je také vhodné pro brzké nasazení 5GDN. Samotná průmyslová odvětví si mohou zvolit, kdy nasadí 5GDN. Některá odvětví s vysokými deterministickými požadavky na SLA, jako například energetický průmysl, možná také upřednostní nasazení 5GDN.

V červnu 2019 během akce MWC Šanghaj 2019 založila společnost Huawei se svými partnery laboratoř 5GDNA a průmyslových inovací. Do konce roku 2019 se k 5GDNA připojilo více než 80 členů z řad operátorů a různých sfér, jako jsou multimédia, průmysl, energetika, zdravotnictví a virtualizace (IoV). Neustále propaguje konsenzus v odvětví a budování ekosystémů, řeší problémy, kterým čelí klíčové technologie při nasazení 5G v obchodě a ekosystémech a nachází klíčové oblasti v odvětví na urychlení rozvoje 5G. Aliance 5GDNA představila mnoho případů využití 5GDN, jako například inteligentní přístav Šanghaj Yangshan, inteligentní sítě vybudované společností State Grid Corporation of China (SGCC) a China Southern Power Grid (CSG), inteligentní továrnu Haier v Qingdao, kulturní projekt cestovního ruchu založený na rozšířené realitě během veletrhu v Pekingu, Říši divů hor a řek a reklamu rozšířené reality na letišti v Šen-čenu. Všechny jmenované projekty zvyšují vliv 5GDNA v odvětví.

Více informací o Bílé knize 5GDN naleznete na webových stránkách: https://www-file.huawei.com/-/media/corporate/pdf/news/5gdn-industry-white-paper-en.pdf

Pro další informace navštivte společnost Huawei online na stránkách www.huawei.com nebo nás sledujte na:

http://www.linkedin.com/company/Huawei

http://www.twitter.com/Huawei

http://www.facebook.com/Huawei

http://www.youtube.com/Huawei

KONTAKT: Liu Hao, +86-135-3044-8700

Klíčová slova Čína-komunikace-Huawei

Oblast
Asie, Austrálie (as)

Kategorie
IT, telekomunikace

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.