Jak rozhodovat v oblasti, ve které nejsem profesionál

Jde o podtitul vzdělávacího modulu pro ředitele, ředitelky a další vedoucí pracovníky škol, který připravila ECDL Czech Republic v rámci projektu „Cesta k výjimečnosti“ vedeného českým zastoupením americké společnosti FranklinCovey Education.

Ve spolupráci s pražskou Střední průmyslovou školou na Proseku, která poskytla profesionální servis v podobě špičkově vybavené učebny a technického dozoru, uspořádala 5. února 2020 pracovní skupina ECDL Czech Republic první běh pilotního ověřování vzdělávacího modulu s názvem „Posílení strategické složky digitální gramotnosti vedoucích pracovníků škol aneb jak správně rozhodovat v oblasti, ve které nejsem profesionál“. Smyslem tohoto vzdělávacího modulu je zlepšit informovanost vedoucích pracovníků škol o digitálních technologiích používaných v malých a středních organizacích a rozšířit povědomí o možnostech a způsobech využívání těchto technologií v podmínkách škol.

„Ne každý ředitel či ředitelka školy je odborníkem na počítače, a přesto musí každou chvíli dělat rozhodnutí, která se jich týkají. Rádi bychom přispěli svým dílem k tomu, aby se vedoucí pracovníci škol naučili vnímat přínosnost, užitečnost i rizika využívání digitálních technologií, a to jak z organizačního, tak ze vzdělávacího pohledu, a aby získali kvalifikovaný nadhled, který je nezbytným předpokladem pro kompetentní rozhodování v této oblasti.“, vysvětluje Ing. Jiří Chábera, ředitel pracovní skupiny ECDL Czech Republic a člen vývojového týmu.

Vedlejším cílem tohoto vzdělávacího modulu je posílení kompetenční složky digitální gramotnosti vedení škol v oblasti práce s informacemi, zejména schopnosti správně vyhodnocovat nalezené informace podle řady kritérií, a také zlepšení znalostí a dovedností v oblasti bezpečného využívání digitálních technologií. Všichni účastníci pilotního ověřování si budou moci na vlastní kůži vyzkoušet, jak probíhají ostré mezinárodní zkoušky ECDL/ICDL z modulů „Information Literacy“, „ICT Security“, „Digital Marketing“ nebo „ICT in Education“.

O konceptu ECDL / ICDL

ECDL / ICDL – European, resp. International Certification of Digital Literacy je celosvětově rozšířený vzdělávací koncept v oblasti digitálních znalostí a dovedností, který vznikl na základě závěrů vědeckovýzkumného projetu ESPRIT zadaného Evropskou komisí v polovině 90. let minulého století. Koncept ECDL / ICDL definuje mezinárodní standardy, resp. minimální vzdělávací obsah, v podobě tzv. ECDL / ICDL sylabů. Tyto sylaby pokrývající celou škálu oblastí, ve kterých jsou digitální technologie využívány, jsou průběžně na mezinárodní úrovni aktualizovány. Koncept ECDL / ICDL zároveň určuje metodu, jakou jsou digitální znalosti a dovednosti objektivně a nezávisle ověřovány. Tato metoda je založena na praktických zkouškách prováděných s využitím běžné výpočetní techniky a reálného programového prostředí.

Zkoušky dle konceptu ECDL / ICDL jsou mezinárodně uznávané, celosvětově procesně standardizované, objektivní a nezávislé na výpočetní technice a programovém prostředí, na kterém jsou prováděny. V celém světě se využívá jednotné a pravidelně aktualizované databáze testových úloh. Ověřování digitálních kompetencí dle konceptu ECDL / ICDL mohou provádět pouze akreditovaná testovací střediska a za tímto účelem odborně připravení testeři akreditovaní dle mezinárodních pravidel. Úspěšní absolventi zkoušek mohou získat některý z ECDL / ICDL Certifikátů, které mají mezinárodní platnost.

Za obsah sylabů a testových úloh odpovídá výhradní vlastník konceptu – ICDL Foundation Irsko, nezisková organizace založená v roce 1997 sdružením Council of European Professional Informatics Societies (CEPIS) za podpory Evropské komise. ICDL Foundation poskytuje licenci k provozování tohoto mezinárodního konceptu národním profesním společnostem se vztahem k informatice sdruženým v CEPIS – garantům kvality ECDL / ICDL zkoušek v národním prostředí.

KONTAKT:

Ing. Jiří Chábera

manažer ECDL-CZ, ČSKI

723 918 261, 224 904 242

mailto: jiri.chabera@ecdl.cz, http://www.ecdl.cz, @ECDLCZ

Klíčová slova ČR-školy-vdělání-počítače-věda-ČeskáProtext-Česká společnost pro kybernetiku a informatiku

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Věda, vzdělávání a školství

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.