Linka bezpečí: Děkujeme za společný rok 2019!

Rok 2019 byl pro Linku bezpečí velmi významným, byl totiž 25. jubilejním rokem od jejího založení. Tento fakt sám o sobě byl skvělou příležitostí pro komunikaci formou kampaně v regionech. Klienti LB jsou z celého území ČR, proto vnímáme důležitost prezentovat naši činnost právě v regionech. Podařilo se nám navštívit kraje Moravskoslezský, Plzeňský, Olomoucký, Jihomoravský, Liberecký a Kraj Vysočina. Představili jsme Linku bezpečí a Rodičovskou linku, čím se naše dvě služby zabývají, jací lidé zde pracují, motivy pro jejich náročnou práci apod. Diskutovali jsme o aktuálních tématech a potvrdili jsme si důležitost vzájemné spolupráce se zástupci OSPOD, metodiky prevence, Policií ČR a s regionálními médii. Díky těmto setkáním jsme si rozšířili síť nových kontaktů a upevnili vnímání Linky bezpečí jako organizace, která zastřešuje první bezpečný, nízkoprahový kontakt komplexní péče o děti v krizových situacích. V neposlední řadě se nám podařilo navázat nová firemní partnerství směřující k podpoře Linky bezpečí. Získané prostředky za uplynulý rok nám umožnily udržet dostupnost Linky bezpečí pro děti sedm dní v týdnu - nonstop a zaměřit se na rozšíření projektů jako například video poradenství.

Velice nás potěšilo, že kampaň, která byla oceněna ze strany Fóra dárců prvním místem v kategorii Integrovaná kampaň. Dalším nemalým úspěchem je jistě ocenění Nadace UEFA Foundation for Children Award 2019 za manuál pro fotbalové trenéry "Jak pomoci dětem, které něco trápí", který Linka bezpečí vytvořila ve spolupráci s Fotbalovou asociací ČR.

V nadcházejícím roce 2020 připravíme stejný scénář kampaně pro zbývající kraje a města, což nám umožní být blíže k dospělým a dětem, kteří naši osvětu i pomoc potřebují.

Financovat organizaci jakou je Linka bezpečí rozhodně není jednoduché a nebylo by to možné bez dotací MPSV a MVČR. Je mi velkou ctí, že zde mohu poděkovat široké škále dárců, bez kterých to také nejde. Nesmírně důležitá je pro nás podpora generálních partnerů ČSOB a Nadace O2, kteří nám pomáhají řadu let i nad rámec finančního rozsahu. Mezi naše významné partnery patří také nadace a fondy, střední i menší firmy, napříč různým zaměřením v jejich oblasti podnikání. V posledních letech nás významně podporují města, obce, městysy a společně je prezentujeme na mapadobra.cz. Pochopitelně nás těší narůstající počet individuálních dárců a jejich zájem pomáhat dětem. Ti všichni si zaslouží naše poděkování, protože díky této pravidelné podpoře můžeme více plánovat rozvoj, modernizaci provozu, kapacity či mzdové ohodnocení zaměstnanců.

Linka bezpečí se za 25 let vyprofilovala ve vysoce profesionální organizaci poskytující krizovou pomoc a jejím hlavním posláním je podpora dobrých rodinných vztahů, což je i posláním Rodičovské linky. A protože toto poslání naplňují hlavně lidé, kteří v naší organizaci pracují, patří mé velké poděkování a upřímný obdiv k jejich práci, všem odborným konzultantům, intervizorům, psychologům, kolegům z realizačního týmu, lektorům či externím poradcům.

Soňa Petrášková (ředitelka Linky bezpečí)

Kontakt: Mgr. Regina Jandová, e-mail: r.jandova@linkabezpeci.cz

Klíčová slova ČR-sociální-komunikace-děti-Linka bezpečí

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
IT, telekomunikace
Média, společnost a životní styl

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.