Volba členů Rad České televize a Českého rozhlasu

Výzva předsedy Poslanecké sněmovny

Předseda Poslanecké sněmovny ve smyslu ustanovení § 4 odst. 2 zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, a § 4 odst. 2 zákona č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, vyzývá organizace a sdružení představující kulturní, regionální, sociální, odborové, zaměstnavatelské, náboženské, vzdělávací, vědecké, ekologické a národnostní zájmy, aby od 6. ledna 2020 do 20. ledna 2020 předložily volebnímu výboru Poslanecké sněmovny návrhy kandidátů na volbu 6 členů Rady České televize a na volbu 2 členů Rady Českého rozhlasu

Mgr. Radek Vondráček, v.r.

předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Podrobnosti o požadovaných náležitostech návrhů najdete na internetových stránkách Poslanecké sněmovny www.psp.cz.

Případné dotazy zodpoví sekretariát volebního výboru Poslanecké sněmovny, Sněmovní 4, 118 26 Praha 1

tel. 25717 3562, 25717 3565, E-mail: jirkalovam@psp.cz

Klíčová slova ČR-sněmovna-média-rada-Český rozhlas-Česká televize

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Politika, veřejná správa a soudy
Média, společnost a životní styl

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.