Fond r2p invest SICAV navýšil očekávaný roční výnos prioritních investičních akcií na 8,4 procenta p.a.

Pavel Makovec ze společnosti Snapcore

Pavel Makovec ze společnosti Snapcore

Investiční fond r2p invest SICAV, a.s. založený společností SNAPCORE a.s. navýšil očekávaný roční výnos u prioritních investičních akcií, které lze stále upisovat, z 7,9 procenta na 8,4 procenta p.a. Současně rozšířil možnosti investování také na dividendové investiční akcie s pravidelnou čtvrtletní výplatou zálohy na podíl na zisku.

"Troufám si tvrdit, že jsme navýšením výnosu překročili pomyslný mezník v oblasti investičních produktů. Zhodnocení finančních prostředků je opravdu nadprůměrné, a navíc ti investoři, kteří akcii fondu drží po dobu tří let, nemusí tento výnos nijak danit. Čtvrtletní výplata dividend, která srážce daní podléhá, je přitom standardem na vyspělých investičních trzích a r2p invest SICAV tento standard přináší i na český kapitálový trh," popisuje nové možnosti investování do fondu Pavel Makovec ze společnosti Snapcore.

https://snapcore.cz/

https://www.r2pinvest.cz/

https://www.avantfunds.cz/cs/fondy/r2p-invest-sicav-a-s/

Fond r2p invest SICAV, a.s. je určen výhradně pro tzv. kvalifikované investory, což jsou fyzické a právnické osoby přesně definované zákonem č.240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech. Investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Minimální výše investice je pro investory z řad veřejnosti, kteří nejsou profesionálními zákazníky, stanovena na 1 milion korun. Hodnota fondového kapitálu r2p invest SICAV v současné době přesahuje 136 mil. Kč, přičemž do konce příštího roku je s ohledem na probíhající úpis investičních akcií, očekáván nárůst až na 500 mil. korun. Obhospodařovatelem a administrátorem fondu je AVANT investiční společnost, a.s.

www.avantfunds.cz/informacni-povinnost

Klíčová slova ČR-hospodářství-firmy-Snapcore

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Finance, ekonomika

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.