Darování ze závěti se rozšiřuje i v Česku

Humanitární konvoj UNICEF s teplým oblečením, dekami, léky a potravinami na cestě do bývalé Jugoslávie v roce 1992. Lidé, kteří uvádí UNICEF ve své poslední vůli, oceňují jistotu, že UNICEF bude existovat i za mnoho let, kdy může dojít k plnění jejich závěti.

Humanitární konvoj UNICEF s teplým oblečením, dekami, léky a potravinami na cestě do bývalé Jugoslávie v roce 1992. Lidé, kteří uvádí UNICEF ve své poslední vůli, oceňují jistotu, že UNICEF bude existovat i za mnoho let, kdy může dojít k plnění jejich závěti.

Mezi významné příznivce UNICEF patřila také legendární herečka Audrey Hepburn. „Jsem důkazem toho, co UNICEF znamená pro životy dětí. I já jsem totiž byla mezi dětmi, které po 2. světové válce stály ve frontách na jídlo a léky od UNICEF,“ řekla s odkazem na své dětství prožité v nizozemském Arnhemu. Karel Gellner, synovec známého básníka a malíře Františka Gellnera, věnoval na programy majetek v úctyhodné výši 1 255 000 Kč. Dar ze závěti pana Karla Gellnera (na fotografii u dětí), věnovaný v roce 2011, přispěl mj. na vybudování školky v provincii Musanze ve Rwandě. Paní Dagmar Šulcová, která zesnula ve věku 89 let bez příbuzných, věnovala své bydlení čtyřem dobročinným organizacím, mezi nimi také českému UNICEF.

Přestože u nás závěti nejsou běžnou praxí, poslední vůli sepisuje stále více Čechů. Podle agentury STEM/MARK o závěti jako bezproblémovém způsobu vypořádání majetku v České republice uvažuje 47 % lidí nad 50 let. Trend potvrzuje i letošní růst darů ze závětí u některých neziskových organizací.

Agentura STEM/MARK ve spolupráci s českou pobočkou UNICEF provedla v červnu dotazníkové šetření na téma závětí. Z výzkumu, kterého se zúčastnilo 507 respondentů nad 50 let, vyplývá, že závěť má v této věkové skupině sepsáno 7 % lidí a dalších 40 % z této věkové skupiny její sepsání plánuje.

29 % respondentů se přitom nebrání možnosti věnovat ve své závěti část prostředků na charitativní účely. Mezi jejich důvody patří mj. záměr "pomoci lidem v nouzi" (59 %), "moje rodina je finančně zabezpečená" (22 %) nebo "dobročinnost je rozumný způsob, jak předejít sporům mezi dědici" (20 %).

"Darů ze závěti na programy UNICEF v poslední době přibývá. Celosvětově příznivci UNICEF loni odkázali potřebným dětem celkem 109 milionů USD, což představuje oproti předchozímu roku narůst o 28 %. Vysvětlujeme si to zejména tím, že se jedná o generaci, která v dětství osobně zažila humanitární pomoc UNRRA a UNICEF bezprostředně po 2. světové válce,“ vysvětluje výkonná ředitelka UNICEF ČR Pavla Gomba. „Nárůst darů ze závětí jsme letos zaznamenali i u nás. Například od září jsme byli notáři vyrozuměni o dvou nových případech. Většinou jde o lidi, kteří přispívali už za svého života a svůj odkaz si přejí rozdělit mezi organizace, jejichž činnost jim byla blízká.“

Na možnost darování ze závěti v Česku již podruhé upozornila kampaň Měsíc dobročinné závěti, která proběhla v období od 13. září do 12. října. V tomto období koalice Za snadné dárcovství proplatila notářský poplatek všem dárcům, kteří ve své poslední vůli alespoň zčásti pamatují na dobročinnou organizaci blízkou svému srdci.

Výzkum STEM/MARK také ukázal, že znalost charitativních a humanitárních organizací je mezi seniory vysoká. Spontánně si některou vybaví osm lidí z deseti, s podporou tazatele zná nějakou organizaci prakticky každý. Většina respondentů zaujímá k těmto organizacím pozitivní postoj a řadí se mezi přispěvatele. Častěji jde o lidi s vysokoškolským vzděláním a ženy. Více než čtyři pětiny (84 %) dotázaných už někdy přispěly na dobročinné účely, aktuálně do některé z charitativních organizací přispívá třetina.

Více informací k výzkumu na www.vzorzaveti.cz

Kontakt:

Lucie Štěpánková

UNICEF ČR

lstepankova@unicef.cz

www.unicef.cz

Klíčová slova ČR-rodina-právo-sociální-závěti-mínění-UNICEF

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Média, společnost a životní styl

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.