Zbraně vyvážené z Česka jsou v Egyptě zneužívané pro porušování lidských práv

Egyptská fronta za lidská práva vydává zprávu o vývozu lehkých zbraní z České republiky do Egypta

Lidskoprávní nezisková organizace Egyptská fronta za lidská práva (Egyptian Front for Human Rights) vydala zprávu s názvem EXPORT NÁSILÍ: Zpráva o stavu vývozu lehkých zbraní z České republiky do Egypta, která monitoruje vývoz a použití českých zbraní při represích páchaných vládou egyptského diktátora Abdela Fattaha Al-Sísího.

Česká republika, přestože je signatářem Smlouvy o obchodu se zbraněmi a jako členský stát Evropské unie stojí za jednotným postojem EU o zákazu vývozu zbraní do zemí porušujících lidská práva, dlouhodobě vyzbrojuje egyptské bezpečnostní síly lehkými zbraněmi, jejichž cena dosáhla v roce 2016 více než 41 milionů eur. Česká republika pokračuje ve vývozu zbraní do Egypta bez ohledu na rozsáhlé porušování lidských práv, ke kterému zde dochází.

Zpráva odhaluje roli České republiky při násilnostech, které Egypťané prožili a prožívají po létě roku 2013. Česká republika zásobuje egyptský režim zbraněmi po dobu delší než 7 let, během kterých docházelo k závažným porušováním lidských práv, k systematickému mučení, vynuceným zmizením, popravám, k neustálému porušování práva na shromažďování a omezování svobody projevu. Jde o závažné porušení mezinárodních závazků České republiky.

Zpráva obsahuje 4 části. První část ukazuje nejvýznamnější porušení lidských práv egyptskými úřady po červenci 2013, kdy se má za to, že byly k násilnostem použity i české zbraně. Druhá část se podrobně zabývá závazky České republiky o vývozu zbraní na základě českého práva a Smlouvy o obchodu se zbraněmi, která stanoví zákaz vývozu zbraní v případě, že mohou být použity při represích a porušování lidských práv. Dále pak zpráva poukazuje na rozpor s jednotným postojem Rady Evropské unie a rozhodnutím Evropského parlamentu o Egyptu po červenci 2013.

Třetí část zprávy objasňuje povahu vysokých diplomatických vazeb mezi českými a egyptskými úřady, které lze vysledovat v přílivu probíhajících oficiálních delegací z obou stran, kterých se účastní i podnikatelé zbrojního průmyslu. Zpráva představuje také údaje ze zpráv Ministerstva průmyslu a obchodu ČR za období 2012 až 2017, které ukazují na rostoucí hodnotu vývozu zbraní a vývozních licencí z České republiky do Egypta.

Čtvrtá část zprávy ukazuje povahu používání českých zbraní egyptskými bezpečnostními silami při násilnostech a porušování lidských práv. Například použití pušky SKORPION CZ EVO během násilného rozehnání tzv. stávek v sedě Nahda 14. srpna 2013. Zpráva odhaluje také snahy českých i egyptských úředníků o získání licence na výrobu českých pušek CZ 807 v egyptských vojenských továrnách.

Na závěr zpráva představuje několik doporučení. Doporučení egyptské vládě, aby dodržovala zásady lidských práv, jak jsou stanoveny v mezinárodních úmluvách, a přestala omlouvat násilnosti falešným argumentem "války proti terorismu". Dále doporučení České republice, aby zastavila vývoz lehkých zbraní do Egypta, zvýšila transparentnost o podrobnostech prováděných transakcí a vysvětlila, jakým způsobem dochází ke sledování toho, zda nejsou tyto zbraně používané k útlaku a porušování lidských práv. Dále pak doporučení Evropské unii, aby zajistila, že Česká republika a další členské státy budou dodržovat normy pro obchod se zbraněmi stanovené orgány EU.

EGYPTSKÁ FRONTA ZA LIDSKÁ PRÁVA / EGYPTIAN FRONT FOR HUMAN RIGHTS je nezávislá nezisková organizace založená v České republice v roce 2017. Usiluje o zlepšení situace v oblasti lidských práv v Egyptě prostřednictvím výzkumu, advokační práce a právnické pomoci. Podporuje oběti porušování lidských práv a snaží se o zlepšení všeobecného povědomí o lidskoprávní situaci v Egyptě.

ikona Export násilí: Zpráva o stavu vývozu lehkých zbraní z České republiky do Egypta

Kontakt:

Nela Armutidisová

Egyptská fronta za lidská práva

Egyptian Front for Human Rights

www.egyptianfront.org

Klíčová slova ČR-Egypt-právo-zbraně-obchod-lidská-Egyptská fronta za lidská práva

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Auto-moto, doprava a stroje
Obchod, marketing

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.