COLUMBUS IT Partner A/S prodává distribuční práva v České republice a na Slovensku společnosti Navision A/S a zaměřuje se na roli koncového prodejce

Columbus IT Partner A/S dnes odsouhlasil prodej distribuce produktů Navision XAL a Navision Axapta firmě Navision A/S.

Historie: V letech 1995-1998 Columbus IT Partner A/S postupně vstupoval na trhy ve východní Evropě, Turecku a Singapuru, kde společnost, původně známá jako Damgaard A/S, neměla vytvořeny podmínky pro distribuci a lokalizaci svých produktů. Z tohoto důvodu společnosti Columbus IT Partner A/S a Damgaard A/S uzavřely dohodu, na jejímž základě Columbus IT Partner A/S přijal v těchto zemích vedle funkce VARa i roli distributora produktů společností Damgaard A/S. Od této chvíle se stal Columbus IT Partner A/S ve výše uvedených zemích odpovědným za rozvoj a lokalizaci (překlady, legislativu apod.) produktů Damgaard XAL a Damgaard Axapta. V listopadu 2000 se společnost Damgaard A/S spojila se společností Navision A/S. Tak v citovaných zemích vznikla situace, že produkty Navision Financials byly distribuovány firmou Navision a produkty Navision XAL a Navision Axapta byly distribuovány dceřinými společnostmi firmy Columbus IT Partner A/S.

V České a Slovenské republice Columbus IT Partner A/S zřídil dceřinou distribuční firmu CITP Distribution a prodejní společnost Columbus IT Partner, a.s. Dnem 1. listopadu 2001 budou z CITP Distribution převedena distribuční práva, týkající se produktů Navision XAL a Navision Axapta, na společnost Navision Česká republika, s.r.o., sídlící v Brně

Columbus IT Partner A/S úspěšně uvedl na český a slovenský trh XAL i Axaptu, nejprve jako produkty firmy Damgaard, po sloučení jako produkty firmy Navision. V mnoha zemích Columbus IT Partner A/S vyzvedl tyto produkty do uznávaných pozic na trhu. Následným prodejem distribučních práv k Navision XAL a Navision Axapta firmě Navision A/S Columbus dokazuje, že původních cílů bylo dosaženo. Od nynějška se společnost Columbus IT Partner A/S může plně zaměřit na svoji roli vůdčí mezinárodní poradenské a servisní společnosti v oblasti informačních technologií.

Columbus IT Partner A/S i nadále zůstává VARem produktů Navision Axapta a Navision XAL. Prodej distribučních práv nebude mít žádný dopad na zákazníky firmy Columbus IT Partner A/S.

Dohoda o změně distributora povede ke spokojenosti obou smluvních stran. Převod distribučních práv na Navision v Čechách a na Slovensku proběhne dne 1. listopadu 2001. Nicméně, distribuce produktů Navision XAL a Navision Axapta, prováděná prostřednictvím firmy Navision s.r.o., bude podporována společností CITP Distribution. Tento stav potrvá až do 30. 6. 2002. Uvedená skutečnost podtrhuje úzkou spolupráci obou společností.

Columbus IT Partner A/S je mezinárodní společnost, působící ve 28 zemích a zaměstnávající přibližně 1000 zaměstnanců. Columbus IT Partner A/S byl distributorem Navision XAL a Navision Axapta pouze ve východní Evropě, Turecku a Singapuru. Od nynějška se Columbus opět stává společností, zaměřenou čistě na servisní a poradenskou činnost.

"Toto je vše, co se týká zaměření. V čase, kdy se Columbus rozhodl distribuovat produkty společnosti Damgaard, bylo hlavním důvodem vybudování jednotné internacionální pozice a současně být v uvedených zemích prvním, kdo nabízí tento typ standardního řešení. Za účelem proniknutí na polský a ruský trh bylo nutné provést všechny překlady vlastními silami. Bylo také naším vlastním zájmem vyvinout rozsáhlou obchodní síť za účelem zviditelnění produktů XAL a Axapta jako známé obchodní značky s širokým rozsahem působení. Z tohoto důvodu jsme vedle role VARa přijali také roli distributora. Trh se stále zdokonaluje a díky tvrdé práci firmy Columbus IT Partner A/S je XAL i Axapta uznávaným produktem," vysvětluje Carsten Dilling, CEO společnosti Columbus IT Partner. "Myslíme si, že nyní je nejlepší zaměřit se na jádro naší činnosti, tedy prodej konečným uživatelům a vývoj řešení pro průmysl. Servisní a poradenská činnost je pro Columbus strategickou činností, zatímco překlady aplikací a podobné aktivity nikoli. Lze říci, že namísto podpory značky cizích produktů se nyní plně zaměříme na propagaci identity společnosti Columbus a jejích vlastních produktů."

Kontakt:

Petra Martinovská CITP Distribution, s.r.o. Pláničkova 11 162 00 Praha 6 Tel: +420-2-35354202 Fax: +420-2-35354212 e-mail: pmar@columbusit.cz

Klíčová slova PROTEXT-Columbus IT Partner

Oblast
Evropa, EU, NATO (es)

Kategorie
IT, telekomunikace
Finance, ekonomika

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.