DHL představila výsledky 28. vlny Exportního výzkumu

Jakub Tomšovský, obchodní ředitel DHL Express pro Českou republiku

Jakub Tomšovský, obchodní ředitel DHL Express pro Českou republiku

Jakub Tomšovský, obchodní ředitel DHL Express pro Českou republiku a Petr Megela, Client Bussines Partner GfK Jakub Tomšovský, obchodní ředitel DHL Express pro Českou republiku a Petr Megela, Client Bussines Partner GfK  Jakub Tomšovský, obchodní ředitel DHL Express pro Českou republiku a Petr Megela, Client Bussines Partner GfK Petr Megela, Client Bussines Partner GfK Petr Megela, Client Bussines Partner GfK

● Situace českých exportérů se mírně zhoršila. Nárůst objemu vývozu deklaruje 32 % exportérů, o 10 p.b. méně než loni.

● Index dlouhodobého exportního sebevědomí letos dosáhl pouze hodnoty 22 bodů a blíží se tak k minimu z krizového roku 2008

● Největší příležitosti vidí exportéři hlavně na nových trzích a u nových obchodních partnerů.

Praha, Klášter minoritů sv. Jakuba, 14. října 2019: Společnost DHL Express představila výsledky letošní 28. vlny Exportního výzkumu DHL, jež ukazuje, že očekávání tuzemských exportérů s ohledem na budoucí vývoj jsou spíše pesimistická. Podle nejnovějších výsledků se situace českých vývozců meziročně zhoršila. Přestože téměř polovina exportérů (49 %) hodnotí objem vývozu za posledních 12 měsíců stabilně, podíl exportérů, kteří deklarují nárůst exportovaného objemu, poklesl na 32 % oproti loňským 42 %. Snížení objemu exportu však jen uvádí necelá pětina exportérů (19 %).

Exportní výzkum již 20 let mapuje názory předních českých exportních firem na aktuální exportní trendy, jejich zkušenosti s obchodováním na zahraničních trzích, očekávání a hodnocení budoucího vývoje. Výzkum se provádí na základě dotazování ředitelů a členů top managementu 300 českých exportních firem, které náhodným výběrem z exportní databáze zajišťuje společnost GfK.

"Letošní výzkum ukázal, že očekávání českých vývozců ohledně objemu exportu v příštích 12 měsících jsou ve srovnání s předešlými roky spíše pesimistická. Nárůst objemu exportu předpovídá třetina exportérů (33 %). Oproti roku 2018 se jedná o výrazný pokles o 10 procentních bodů. Po letech stagnace v této kategorii poměrně výrazně vzrostl podíl exportérů, kteří v příštím roce očekávají pokles objemu vývozu, na 12 % z loňských 5 %. Index dlouhodobého exportního sebevědomí, který v posledních šesti letech osciloval v intervalu 39 až 45 bodů, letos dosáhl pouze hodnoty 22 a blíží se tak k minimu z krizového roku 2008," uvedl obchodní ředitel DHL Express pro Českou republiku Jakub Tomšovský.

Obchodní válka mezi USA a Čínou jako riziko pro český export

Podle více než tří čtvrtin českých vývozců (82 %) jsou podmínky pro export firem v České republice stabilní. Celých 10 % exportérů však hodnotí vývoj podmínek za poslední rok negativně. Lze říci, že větší je podíl exportu na celkovém obratu firmy, tím častěji mluví jejich představitelé o zhoršujících se podmínkách.

"Za dva nejvýznamnější faktory, které napomáhají exportu, považují exportéři stejně jako v minulém roce vlastní aktivitu a zlepšení jejich spolupráce se stávajícími partnery. Třetím nejvýznamnějším faktorem, a prvním z kategorie externích vlivů, který výzkum odhalil, je vyšší poptávka po zboží. Oproti roku 2018 však tento faktor zaznamenal výrazný pokles (z loňských 64 % na letošních 56 %). Pětici nejdůležitějších faktorů pro růst exportu uzavírají stejně jako loni nový obchodní partner a nové technologie výroby," komentoval Jakub Tomšovský z DHL Express.

Největší riziko pro český export vidí exportéři, i přes výrazný pokles oproti loňskému roku o 18 procentních bodů, ve změnách v kurzech měn. "Dalšími výraznými riziky, jejichž vnímání oproti loňsku výrazně vzrostlo, jsou příchod další globální ekonomické krize (toho se obává 12 % exportérů), brexit (12 %) a růst nákladů (10 %)," komentoval výsledky výzkumu Petr Megela, konzultant GfK Czech.

A v čem vidí čeští exportéři největší příležitosti pro zvýšení exportu? V rámci ekonomické oblasti jsou to nejčastěji nejen nové trhy a obchodní partneři (pro 17 % společností), zvyšování konkurenceschopnosti českých firem (7 %), inovace (6 %), ale také například upevňování vztahů se stávajícími partnery. Zajímavé je, že oproti minulým rokům vidí exportéři méně často příležitost v oblasti politiky (měnová politika, podpora, regulace), když zde došlo k meziročnímu poklesu o 6 procentních bodů.

Německo, Rusko i Čína

Téměř všichni čeští exportéři (98 %) míří se svými produkty a službami do zemí Evropské unie. Druhým nejčastějším teritoriem pro export pak je Rusko a státy bývalého Sovětského svazu (42 %). Na třetím místě se na rozdíl od loňského roku umístila Čína a oblast jihovýchodní Asie (26 %) následována zeměmi Blízkého a Středního východu (24 %). K významnému poklesu došlo v případě vývozu do Severní Ameriky, kam dle výsledků výzkumu vyváží 23 % českých exportérů. Tento pokles lze spíše hodnotit jako návrat k situaci v minulých letech.

Pro příští rok očekávají čeští exportéři menší nárůst objemu vývozu téměř ve všech dotazovaných teritoriích. U států EU čeká nárůst exportu pouze 29 % vývozců, což oproti roku 2018 představuje pokles o 14 procentních bodů. Nárůst objemu exportu očekává méně vývozců (40 %) i v případě Ruska a zemí bývalého Sovětského svazu, kde v posledních 3 letech tento podíl neustále narůstal.

"Jak 28. vlna Exportního výzkumu ukázala, největší exportní potenciál podle českých exportérů do budoucna představují tradičně Německo, Rusko, Čína a Polsko. Pětici zemí s největším potenciálem uzavírají Spojené státy americké, které odsunuly Slovensko, jež se loni na nacházelo na páté příčce. Podobně jako v předchozích třech letech, i letos se zvýšil podíl firem, které vidí Čínu jako největší exportní příležitost do budoucna (10 %). K mírnému nárůstu došlo také u Ruska, zde se však jedná spíše o návrat do období kolem roku 2015. První příčku i přes mírný pokles hájí Německo, které považuje za největší exportní příležitost 29 % českých vývozců," shrnul Petr Megela z GfK Czech.

Co bude dál?

Výzkum tradičně zkoumal také to, jak čeští vývozci vnímají aktuální události, a to z hlediska toho, jak by mohly v příštích 12 měsících ovlivnit český export. Také letos vnímají čeští exportéři za nejpravděpodobnější z možných událostí, které nastanou, zpomalení ekonomiky, a to jak v rámci celé EU, tak i České republiky. Tyto dvě události jsou v letošním roce vnímány jako ještě pravděpodobnější než loni (nárůst o 11, resp. 15 procentních bodů).

"Téměř třetina českých exportérů (28 %) je také toho názoru, že případná "obchodní válka" mezi USA a EU by ohrozila jejich exportní aktivity. Dvě třetiny českých exportérů však toto riziko vnímá jako nepříliš významné. S rostoucím podílem exportu na obratu firmy ovšem rostou obavy firem z "obchodní války" s USA. Mezi firmami, na jejichž obratu se export podílí více jak 60 %, vnímá toto riziko jako ohrožující 41 % exportérů," uvedl Petr Megela z GfK.

S blížícím se odchodem Velké Británie z Evropské unie opět meziročně vzrostl podíl exportérů čekajících negativní dopad brexitu na český vývoz a exportní politiku ČR. "V Česku se toto přímo dotýká více než třetiny vývozců (37 %), kteří své zboží exportují do Velké Británie. Největší obavy mají z možných nových pravidel při obchodování s Británií a zavedení cel," doplnil Jakub Tomšovský z DHL Express.

Zaostřeno na online obchod

Stejně jako v předešlých letech jsme se i v rámci 28. vlny Exportního výzkumu zaměřili na otázky v oblasti e-commerce. "Zjistili jsme, že produkty a služby prostřednictvím e-shopu nabízí zhruba pětina (21 %) exportérů a 8 % o tom uvažuje. Mezi těmi, kteří již produkty či služby on-line nabízejí nebo o tom uvažují, jich téměř dvě třetiny (65 %) prodává či plánuje prodávat prostřednictvím e-commerce i v zahraničí," komentoval Jakub Tomšovský z DHL Express.

Nejčastějším problémem je neznalost a nastavení legislativních norem a procesů (pro 18 % exportérů), následované jazykovou bariérou (9 %). Naopak jako největší přínos a potenciální příležitost e-commerce uvádí čeští vývozci možnost přímého kontaktu s koncovým zákazníkem, bez nutnosti využití služeb jakýchkoli zprostředkovatelů

Kontakt: Tiskovou zprávu ke stažení a další informace lze stáhnout na stránce https://www.logistics.dhl/cz-cs/home/tisk.html

Kontakt pro média:

DHL Express Czech Republic

Radka Havlenová

Telefon: +420 702 225 432

E-mail: radka.havlenova@dhl.com

Internet: https://www.logistics.dhl/cz-cs/home/tisk.html

Sledujte nás:

50 let DHL

V roce 2019 slaví společnost DHL 50 let od svého vzniku. Byla založena třemi podnikateli v roce 1969 v San Francisku. Společnost DHL přišla s novým nápadem v tehdejším tradičním odvětví mezinárodní přepravy a svou inovativní službou doručování celních dokumentů přes noc překonala byrokracii. Od té doby se DHL rozrostla v celosvětovou rodinu DHL společností s více než 380 000 zaměstnanci ve více než 220 zemích a teritoriích a poskytuje celou řadu logistických služeb a služeb dodavatelských řetězců. Zaměření na zákazníka a ochota zaměstnanců udělat něco navíc pohánějí DHL dopředu již pět dekád - od jednoho z prvních počítačů na zpracování textů na světě DHL 1000 až po použití speciálně postaveného StreetScooteru, ekologického vozidla poháněného elektřinou a vyvinutého skupinou Deutsche Post DHL. Se svým příslibem Mission 2050, ve kterém se celá skupina zavazuje do roku 2050 dosáhnout nulových emisí, je DHL i nadále průkopníkem v odvětví logistiky.

DHL - Logistická společnost pro celý svět DHL je přední světová značka v logistice. Rodina divizí DHL nabízí bezkonkurenční portfolio logistických služeb od vnitrostátní a mezinárodní balíkové přepravy, online zajišťované přepravy a řešení pro internetové obchody, přes pozemní, leteckou a námořní přepravu, až po řízení průmyslových dodavatelských řetězců. Díky více než 360 000 zaměstnanců ve více než 220 zemích a územích po celém světě spojuje lidi a podniky bezpečným a spolehlivým způsobem a napomáhá volnému běhu globálního obchodu. Díky specializovaným řešením pro růstové trhy a odvětví, včetně technologií, biologických věd a zdravotní péče, energetického, automobilového průmyslu či maloobchodu, prokázané angažovanosti ve společenské odpovědnosti a nepřekonané přítomnosti na rozvíjejících se trzích lze DHL bezesporu prohlásit za "Logistickou společnost pro celý svět".

DHL je součástí skupiny Deutsche Post DHL Group. V roce 2018 vygenerovala skupina tržby přes 61 miliard EUR.

O GfK

GfK je důvěryhodným partnerem při poskytování důležitých informací o trhu a spotřebitelích, které umožňují klientům přijímat lepší rozhodnutí. V GfK kombinujeme práci a nadšení více než 13 000 expertů průzkumu trhu s dlouholetými zkušenostmi v oblasti vědecké práce s daty. To umožňuje GfK poskytovat zásadní globální poznatky kombinované se znalostí místních trhů ve více než 100 zemích celého světa. Díky inovativním technologiím a vědeckému zpracování dat dokáže GfK transformovat velké objemy dat na inteligentní a relevantní údaje a umožnit tak svým klientům získat konkurenční náskok a obohatit je o zkušenosti, zážitky a volby svých spotřebitelů a zákazníků.

Klíčová slova ČR-obchod-služby-export-firmy-DHL-Agentura Helas

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Služby, cestovní ruch
Obchod, marketing

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.