Manažeři v ČR se opět hlásí do své soutěže

Manažeři, podnikatelé, lídři z celé České republiky se začínají přihlašovat do soutěže MANAŽER ROKU. Vyhlašovatelem je Česká manažerská asociace (ČMA) a její partneři. Soutěž má za sebou 26 let, nejvyšší ocenění manažer a manažerka roku převzalo 61 osobností, do finále postoupilo 1500 manažerů, z nichž řada byla ohodnocena v deseti hlavních kategoriích. I letos MANAŽER ROKU nabízí deset hlavních kategorií a také cenu České podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj.

Nynější 27. ročník výrazněji reflektuje nástup digitalizace a moderní trendy v managementu. Přináší vedle oborových kategorií nové kategorie jako je Manažer digitálního věku a Manažer malého a středního podniku. Poprvé bude udělena Cena mediálních partnerů.

Vítězové a finalisté soutěže změny hodnotí pozitivně. Za přínosy označují možnost porovnat se s nejlepšími manažery, networking a propagaci. Kladně hodnotí poskytovaný benchmarking, který zpracovává tým odborníků Hodnotitelské komise. "Systém hodnocení je zaměřen na principy řízení, podporující konkurenceschopnost a excelenci organizací, které naši manažeři vedou," říká předseda Hodnotitelské komise a člen prezídia ČMA Petr Kazík, jednatel spol. AHRA.

Informace o soutěži jsou k dispozici na www.manazerroku.cz.

Kontakt:

Milan Mostýn

Ředitel komunikace a tiskový mluvčí

Václavské náměstí 21/831, 113 60 Praha 1

E-mail: mostyn@cma.cz

Mobil: +420 739 452 816

O České manažerské asociaci

Dobrovolné nezávislé sdružení řídících pracovníků - manažerů. Asociace vznikla v roce 1990 a jejím posláním je působit na rozvíjení odborných schopností manažerů. Přispívá ke zvyšování podnikatelské výkonnosti, konkurenceschopnosti, etiky řízení a odpovědného postoje manažerů vůči zákazníkům i společnosti. Ročně pořádá ČMA na 80 akcí, většinou v 15 regionálních a odborných klubech. Je vyhlašovatelem a organizátorem soutěže MANAŽER ROKU. Spoluzaložila Českou podnikatelskou radu pro udržitelný rozvoj (CBCSD). Je členem asociace CEC European Managers, která sdružuje přes milion manažerů v celé Evropě.

O soutěži MANAŽER ROKU

Již 26 let soutěž vyhledává, hodnotí, oceňuje a propaguje nejlepší řídící pracovníky, lídry českého managementu. Její jedinečnost spočívá v tom, že vyzdvihuje manažery, podnikatele, lídry napříč odvětvími, profesemi a regiony. Je prezentací moderních, úspěšných metod řízení a nových trendů. Do finále se za čtvrtstoletí dostalo 1500 osobností, nejvyšším titulem Manažer či Manažerka roku bylo oceněno 61 z nich. V roce 2018 - příhodně v roce stoletého výročí založení republiky, byli oceněni manažeři čtvrtstoletí. Další informace najdete na www.manazerroku.cz.

Klíčová slova ČR-hospodářství-ocenění-firmy-Česká manažerská asociace

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Finance, ekonomika

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.