12. ročník Ocenění českých podnikatelek zahájen

WOMEN IN BUSINESS - 12. ročník Ocenění českých podnikatelek

WOMEN IN BUSINESS - 12. ročník Ocenění českých podnikatelek

Helena Kohoutová, zakladatelka OCP Tamara Kotvalová majitelka Carollinum, Jitka Klett fashion designer, Helena Kohoutová zakladatelka OCP Miroslav Zámečník, hlavní analytik týdeníku EURO Kateřina Kratochvílová spolumajitelka ICOM transport, Hana Gawlasová partnerka AK Squire Patton Boggs, Michaela Povilová majitelka Technoaqua, Helena Kohoutová OCP Helena Kohoutová, Petr Uher Ferticare Prague, Oldřich Šubrt Program Health Plus, Petr Casanova First Class Publishing

Projekt OCENĚNÍ ČESKÝCH PODNIKATELEK již podvanácté představí nejlepší české podnikatelky. Za uplynulých 11 ročníků prošlo projektem 171.904 podnikatelek, z nichž vzešlo 5269 semifinalistek, 666 finalistek a 115 vítězek. Letošní ročník vybíral z 24.281 kandidátek, které vyhověly kritériím soutěže a z nichž odborný garant, společnost CRIF - Czech Credit Bureau nominoval 623 semifinalistek. Jména oceněných se veřejnost dozví v listopadu. Záštitu letošnímu ročníku udělilo Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky.

Projekt OCENĚNÍ ČESKÝCH PODNIKATELEK (OCP) není jen o vyhlašování výsledků a předávání cen v jednotlivých kategoriích. Jeho cílem je od samého začátku nacházet, zviditelňovat a podporovat ženy, které se rozhodly aktivně převzít odpovědnost za svou budoucnost a pustit se do samostatného podnikání. "Myslím si, že OCENĚNÍ ČESKÝCH PODNIKATELEK může být pro spoustu žen velkou inspirací. Mám za to, že ženy obecně velmi nerady soutěží a poměřují se mezi sebou. Často začínají s podnikáním, protože mají pocit, že je to pro ně jediná cesta, jak uspět nebo zvládnout svou rodinnou situaci. To, co vnímám jako hlavní přidanou hodnotu OCP je možnost sdílet, pozorovat, získávat informace o tom, co se může stát, nacházet nové podněty," říká zakladatelka OCP Helena Kohoutová s tím, že stejně jako další projekty Agentury Helas je i OCP součástí nezávislé Podnikatelské platformy HELAS, jenž sdružuje a propojuje ryze české podnikatele, a kterou spojuje myšlenka BUDUJEME HRDÉ ČESKO.

Záštitu letošnímu ročníku udělilo Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky. "Ženy jsou šikovné, schopné, a v jednadvacátém století, takřka předurčené k úspěchu. Jsou zdravě rafinované, nesmírně pracovité, jdou za výsledkem, možná méně za úspěchem a tolik neriskují jako muži," říká Karel Havlíček, ministr průmyslu a obchodu ČR.

Patronkou 12. ročníku OCENĚNÍ ČESKÝCH PODNIKATELEK je Jaroslava Valová, zakladatelka společnosti SIKO KOUPELNY, která v roce 2015 obsadila v rámci projektu 1. místo v kategorii Velká společnost. "Není lepšího povzbuzení než reálný příběh, který vám někdo na základě vlastní zkušenosti předá. Není nic užitečnějšího než se poučit z chyb a úspěchů ostatních. Soutěž Ocenění českých podnikatelek toto všem zúčastněným umožňuje a v tom vidím sílu celého úspěšného projektu," poznamenává Jaroslava Valová, zakladatelka firmy SIKO KOUPELNY.

V letošním roce splnilo kritéria účasti v projektu více jak 24 tisíc podnikatelek, z nichž odborný garant CRIF - Czech Credit Bureau nominoval semifinalistky. „Nejdříve jsou naší společností vybrány ty do soutěže přihlášené společnosti, které splňují základní kritéria projektu OCP, přičemž jsou následně rozděleny podle výše ročního obratu do tří skupin. Dále je stanoveno pořadí společností v každé skupině podle dosažené úrovně ekonomického hodnocení (Index Cribis). Porotci soutěže hodnotí podnikatelské příběhy daných společností a také určují jejich pořadí. Výsledky celé soutěže v jednotlivých skupinách nakonec porotci stanoví zejména s ohledem na pořadí podle dosaženého ratingu s přihlédnutím k hodnocení podle jejich podnikatelských příběhů. Při výběru zúčastněných firem jsme zjistili, že se meziročně snížil celkový počet firem, které splnily podmínky soutěže, a to o přibližně 2000 firem. Přitom jako hlavní důvody jsme u třetiny z nich zaznamenali změnu vlastníka z žen na muže a třetina z nich skončila v exekuci, bankrotu anebo v likvidaci,“ vysvětluje metodiku výběru finalistek a semifinalistek Pavel Finger, místopředseda představenstva společnosti CRIF - Czech Credit Bureau.

Auditorem letošního ročníku OCENĚNÍ ČESKÝCH PODNIKATELEK je společnost Esop.

Generální partner projektu, ČSOB udělí i letos cenu v kategorii Výjimečná podnikatelka. "Kategorie Výjimečná podnikatelka nám dává možnost dívat se na firmu či podnikatelku samotnou i z jiné úhlu. Nehodnotit jen podle ekonomických ukazatelů firmy, ale naopak ocenit něco navíc, co se čísly vyjádřit nedá. V minulých ročnících byly vítězkami dámy, které jsme ocenili za jejich inovativní přístup ve světě IT a jeho uživatelů. Nebo se vydaly netradiční cestou ve svém podnikání a boří tak zajeté koleje a předsudky. Stávají se inspirací nejen pro jejich konkurenci, ale pro celé podnikatelské prostředí. Pravdou je, že za každou podnikatelkou, se kterou se potkáváme v rámci tohoto projektu, je velmi silný osobní příběh. Věřím, že ani v tomto ročníku nebude jednoduché vybrat vítězku kategorie ČSOB Výjimečná podnikatelka," dodává Petr Manda, výkonný ředitel Firemního bankovnictví ČSOB.

Společnost Vodafone převzala patronaci nad udělením Ceny za výjimečný růst firmy. "Vody obchodu mohou být bouřlivé a občas vyžadují poměrně ostré lokty. Bohužel právě proto si i v dnešní době mnoho lidí myslí, že je toto prostředí zaslíbeno pouze mužům. Každý ročník soutěže nás ale utvrzuje, jak velkou přidanou hodnotu ženy v rolích podnikatelek české ekonomice přinášejí. Jejich skromnost, tvrdá práce a inovativní přístup mě nepřestávají fascinovat. Jsme hrdí, že jejich práci můžeme podpořit nejen naším obdivem, ale zejména našimi technologiemi," říká Renata Pazourková, Národní manažerka pro firemní zákazníky, Vodafone CZ.

O tom, která z dam letos získá Cenu za digitální transformaci letos rozhodnou představitelé společností Microsoft a DAQUAS. Na to, proč je důležité, aby české podnikatelky šly s dobou, co jim kroky v rámci digitální transformace přináší, jsme se zeptali Dariny Vodrážkové, Strategy Lead společnosti DAQUAS: "Postupně jsme došli do situace, že žádná základní životní funkce firmy či živnosti se nedokáže obejít bez podpory informačních technologií, IT. Jsou pro nás nezbytné, jako oheň a voda. Stejně jako ony jsou však dobrý pomocník, ale zlý pán. Budeme hledat nejúspěšnější krotitelku IT, která dokázala, že i bez násilí, často jen za pomoci správné komunikace, lze technologie a jejich lidské reprezentanty přimět ke spolupráci, jaká těší obě strany a prospívá jim."

Cena za inovativní řešení bude předána pod patronací České pojišťovny, jejíž vedení ví, jak důležité je v dnešní době inovovat a nebát se změn. "Český pojistný trh je velmi konkurenční, a abychom byli v tomto prostředí úspěšní, musíme flexibilně reagovat na změny a nebát se inovací. V produktové oblasti jsme tak nedávno přišli například s novinkami v autopojištění, životním pojištění, významných změn doznalo i cestovní pojištění, které se tak stalo skutečně moderním produktem reflektujícím současné trendy. Díky stále širšímu využívání robotizace, automatizace a digitalizace procesů, nadále zefektivňujeme a zrychlujeme obsluhu zákazníků i likvidaci pojistných událostí, a pracujeme tak na zvyšující se pozitivní zákaznické zkušenosti. A přesně dle těchto principů budeme hledat i letošní vítězku," vysvětluje Šárka Dolanská, Krajská ředitelka Praha II, Česká pojišťovna.

Podnikatelky se mohou do letošního ročníku hlásit do 20. září 2019. Vyhlášení vítězek proběhne v rámci Dne českých podnikatelek 6. listopadu 2019 v Praze.

KRITÉRIA: Do OCENĚNÍ ČESKÝCH PODNIKATELEK - OCP se mohou podnikatelky přihlásit na doporučení odborného garanta CRIF - Czech Credit Bureau, který jejich firmu doporučil na základě analýzy, která mimo jiné zohledňuje i dostupnost účetních závěrek za roky 2015-2017, minimální roční obrat firem od 10 milionů Kč (tržby roku 2018) a hodnocení iRating ve stupních 1-11. Splňovat musí pravidlo 100% vlastnictví a českého občanství. Doba podnikání musí být minimálně 4 roky.

Soutěžní kategorie:

ČESKÁ PODNIKATELKA, KTERÁ PODNIK VLASTNÍ A ŘÍDÍ

Udělují se ceny za první až třetí místo v podkategoriích Malá společnost (roční obrat 10-30 milionů Kč), Střední společnost (roční obrat 30-80 milionů Kč) a Velká společnost (roční obrat 80 milionů Kč a více).

CENA ČSOB - VÝJIMEČNÁ PODNIKATELKA

Zde se hodnotí výjimečná podnikatelka bez ohledu na počet zaměstnanců, dále vliv na obohacení trhu nebo společnosti, zohlednění sociálních a dalších aspektů její činnosti. Uděluje se jedna cena. Patronem této ceny je generální partner.

CENA ZA VÝJIMEČNÝ RŮST FIRMY - pod patronací Vodafone

Zde se hodnotí řízený výjimečný růst činnosti firmy za poslední tři sledované roky bez ohledu na kategorii, ve které se firma nachází. Uděluje se jedna cena.

CENA ZA INOVATIVNÍ ŘEŠENÍ - pod patronací České pojišťovny

Zde se hodnotí inovativní přístup firmy za poslední tři sledované roky bez ohledu na kategorii, ve které se firma nachází. Uděluje se jedna cena.

CENA ZA DIGITÁLNÍ TRANSFORMACI - pod patronací Microsoft a DAQUAS

V rámci této kategorie hledáme příklady toho, jak české firmy pomocí moderních technologií zlepšily své podnikání v různých oblastech. Například, jak díky moderním technologiím lépe a efektivněji oslovují své zákazníky nebo dávají svým zaměstnancům prostor pro hledání vlastních cest k dosažení cílů a umožňují jim lépe slaďovat pracovní a osobní život, nebo že zlepšují své procesu a provoz (od výroby přes logistiku a administrativu až po marketing), či díky moderním technologiím inovují stávající nebo vytváří zcela nové produkty a služby.

Projekt Ocenění Českých Podnikatelek - OCP podporuje české podnikatelky, oceňuje jejich projekty, inovace, ekonomický růst, osobní přístup, společenský dopad a kultivaci podnikatelského prostředí. Již od roku 2008 poukazuje na společenskou odpovědnost drženou v rukou českých žen a pomáhá budovat hrdé Česko. Podnikatelkám přináší nové zkušenosti a inspiraci a nabízí příležitost získat nový nadhled, a ještě větší uspokojení z podnikání.

Více informací o projektu naleznete na www.oceneniceskychpodnikatelek.cz.

Další partneři 12. ročníku Ocenění Českých Podnikatelek - OCP jsou:

- 201 consulting

- AMSP ČR

- AUTO PRŮHONICE

- Biopekárna Zemanka

- Česká agentura na podporu obchodu CzechTrade

- Česká mincovna

- Dermacol

- FARMAX

- FertiCare Prague

- Fresh catering

- Inca Collagen

- Keto Diet

- KLIMSZ

- MasterCard

- MEDIAREX

- Ogilvy Public Relations

- PresentiGO

- USSPA

- Westrans Děčín

- Zámek Loučeň

Pro další informace v České republice můžete kontaktovat:

Agentura Helas, s.r.o.,

Monika Růžičková, Projekt Manager,

tel: 220 570 708, e-mail: monika.ruzickova@helas.org

Klíčová slova ČR-hospodářství-ženy-ocenění-Agentura Helas

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Obchod, marketing
Média, společnost a životní styl
Finance, ekonomika

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.