OraScreen firmy Zila vhodný pro detekci rakoviny úst

Společnost Zila Europe, součást společnosti Zila, Inc. (Nasdaq: ZILA), mezinárodní výrobce zdravotnických výrobků pro dentisty a další lékaře a pro spotřebitele, dnes oznámila publikaci britské studie, která prokazuje akceptovatelnost systému OraScreen (TM) společnosti Zila, určeného pro detekci orální (ústní) rakoviny, mezi dentisty a pacienty. V jiných částech světa je OraScreen známý jako OraTest(R).

V článku časopisu Journal of Primary Dental Care (duben 1999), který vydává Royal College of Surgeons, uvádí Gerald P.Feaver, BDS, LDS, DGDP (Británie), ve funkci Senior Dental Advisor u mezinárodní gigantické distribuční společnosti Marks & Spencer spolu se svými kolegy zkušenosti 140 zaměstnanců společnosti Marks & Spencer, na nichž byl OraScreen zkoumán. Všech 140 osob kouří tabák, pije alkohol a je jim přes 40 - což je vystavuje vysokému nebezpečí orální rakoviny. Zkoumáním těchto pacientů, vyšetřováním pomocí OraScreen a vyhotovením dotazníků a telefonních interview se zabývalo čtrnáct dentistů.

Hlavní závěry studie s názvem "Studie určení akceptovatelnosti Toluidine Blue při zjišťování orální rakoviny":

95 procent pacientů považovalo proces potřísnění za přijatelný

83 procent hodnotilo vyšetření pomocí OraScreen za "příjemný zážitek"

99 procent chtělo znát výsledky svého testu

95 procent vyjádřilo přání účastnit se budoucích šetření zdraví ústní dutiny

69 procent uvedlo, že nepociťovali úzkost z vyšetření pomocí OraScreen

99 procent uvedlo, že procedura je bezbolestná

94 procent vyšetřujících dentistů (13 ze 14) uvedlo, že použijí OraScreen znovu.

K výzkumu Dr. Feaver poznamenal: "Vyšetření pomocí OraScreen je v souladu se základní zásadou jakékoli veřejné screeningové zdravotní kampaně - procedura má vysokou míru akceptovanosti u pacientů i zdravotních profesionálů."

Adrian Webber, generální ředitel společnosti Zila Europe, poznamenal: "Dr. Feaver a jeho vážení kolegové nyní prokázali přijatelnost našeho výrobku v reálném světě pacientů a doktorů Je to důkaz, že pacienti oceňují a vítají používání tohoto důležitého nového diagnostického nástroje zubními lékaři. To by mělo ještě více povzbudit celou dentistickou obec, aby iniciativně pátrali po presymptomatických, raně rakovinných a předrakovinných poškozeních."

Pokud se orální rakovina detekuje v pokročilém stádiu, k čemuž dnes dochází ve většině případů, 5letá míra přežití je pouze 18 procent. Ale pokud se na rakovinu přijde záhy, míra přežití přesahuje 90 procent. Na celém světě bylo v roce 1996 zjištěno téměř 900.000 nových případů orální rakoviny, přičemž incidence (výskyt) a mortalita roste.

OraScreen/OraTest je dostupný respektive schválený ve 13 zemích, na celém světě probíhají procesy dalšího schvalování ze strany regulatorních orgánů a uzavírají se nové distribuční smlouvy. Více informací je možné najít na internetu na adrese zila.com.

Tento dokument obsahuje výhledová tvrzení ve smyslu Oddílu 27A Amerického zákona o cenných papírech z roku 1933 a Oddílu 21E Zákona o burzách z roku 1934. Tato výhledová tvrzení ve velké míře vycházejí z očekávání nebo předpovědí společnosti Zila týkajících se budoucích událostí, které mohou být ovlivněny nepřesnými předpoklady a které podléhají různým podnikatelským rizikům a známým i neznámým nejistotám, z nichž celou řadu nemůže Společnost ovlivnit. Skutečné výsledky se proto mohou od výhledových tvrzení zde uvedených výrazně lišit. Takové rozdíly může způsobit anebo k nim přispět celá škála faktorů, které mohou negativně ovlivnit tržby, rentabilitu, cash flow a investiční potřeby. Mezi faktory, které mohou mít negativní vliv na Oratest, jsou: konečné rozhodnutí úřadu FDA pokud jde o OraTest, délka a náklady na proces revize rozhodnutí FDA, možnost, že FDA nebude akceptovat novelu New Drug Application (Aplikace nového léku, NDA) a bude požadovat předložení nové NDA, omezení týkající se indikovaného použití,s nimiž může být OraTest prodáván, a nakonec, v případě schválení výrobku, přijetí OraTestu na trhu a případné postmarketingové zprávy nebo dohlížecí programy ke sledování použití nebo vedlejších účinků OraTestu. Nelze dát žádné ujištění, že výhledová tvrzení obsažená v tomto dokumentu se uskuteční anebo se ukáže, že byla přesná. Pokud chcete získat podrobnější popis těchto a dalších faktorů, které mohou ovlivnit budoucí výsledky společnosti Zila, odkazujeme vás na výroční zprávu společnosti na formuláři 10-K za její fiskální rok do 31.července 1998, která byla předložena americké Komisi pro burzy a cenné papíry (SEC).

ots Original Text Service: Zila Europe

Internet: http://www.newsaktuell.de

Kontakt: Adrian Webber, Zila Europe, +44-1722-412312

Webová stránka: http://www.zila.com

Klíčová slova Zila

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Věda, vzdělávání a školství

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.