Strom evropských zahradníků v Průhonickém parku

Ve dnech 29. a 30. června 2001 se v kongresovém centru v Průhonicích uskuteční sympozium Evropského arboristického koncilu (EAC) na téma "Význam péče o stromy - úloha evropského stromolezce". Symposium představí odborné evropské veřejnosti cíle a výsledky grantového projektu v rámci evropského vzdělávacího programu "Leonardo da Vinci".

Dvoudenní sympozium bude zakončeno v sobotu dne 30. června 2001 praktickými ukázkami stromolezců.

Při této příležitosti dojde rovněž k setkání představitelů českého Svazu zakládání a údržby zeleně a Asociace evropských zahradnických firem ELCA.

Český Svaz zakládání a údržby zeleně (SZÚZ) byl založen letos v únoru a již v květnu se stal členem ELCA. Toto přijetí do Evropské zahradnické organizace sdružující 40 tisíc zahradnických firem posiluje postavení zahradní a krajinářské tvorby v povědomí české veřejnosti. Slavností výsadba stromů tak symbolizuje budoucí přijetí České Republiky do Evropské unie.

Ing. Jaromír Opravil

Předseda Svazu zakládání a údržby zeleně

Kontaktní osoby: Ing. Miloš Netolický (0777 751575), Jaroslav Pešička (0603429569)

Klíčová slova PROTEXT-ekologie-zahradníci

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Zemědělství, životní prostředí
Kultura

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.