Nejžádanější manažerské certifikace v roce 2019

11+1 nejžádanějších a nejlépe placených certifikací manažerů s příjmem

11+100.000 a více

Certifikace mají jistou a rychlou návratnost vstupní investice. Ať už v podobě kariérního růstu, nebo zajímavější pracovní náplní, která je také lépe placena.

Firmy si navíc uvědomují, že v dobách, kdy ekonomika neustále roste a na trhu chybějí další odborníci, je právě zvýšení kvalifikace defacto jediným způsobem, jak doplnit chybějící personál. Pracovat efektivněji a chytřeji.

TAYLLORCOX analyzoval vzdělávací plány získané od HR manažerů významných společností, kteří patří mezi největší zaměstnavatele v ČR. Neopomněli jsme do statistik zahrnout i malé a střední společnosti napříč segmenty.

Na rozdíl od spekulací na finančních trzích představují tyto znalosti potvrzené mezinárodně akreditovaným certifikátem aktivum s trvalou hodnotou.

Níže uvedené manažerské znalosti jsou aktuálním nedostatkovým zbožím, kde poptávka převyšuje nabídku. Maximální užitek a profit získáte za předpokladu, že tyto manažerské znalosti podtrhnete certifikátem od uznávané autority s mezinárodní platností u spol. TAYLLORCOX.

Prokázání znalostí je velmi důležité, zejména pokud

* je vaše kariéra na samém počátku,

* chcete změnit vaše dosavadní zaměření

* nebo zkrátka pomýšlíte na povýšení a kvalifikovanější, lépe placenou pozici.

Certifikace a nové know-how jako investice

Každý nový rok aktualizujeme žebříček nejžádanější a nadstandardně placených certifikací. Pokud budete rozvíjet níže uvedené dovednosti, můžete si přijít na obrovské odměny.

Rozhodli jste se rozšířit si znalosti a získat potřebnou kvalifikaci s mezinárodně uznávanou certifikací? Ukážeme vám nejlépe placené pozice na trhu. Cílem této studie je vás motivovat, nebo zkrátka dodat chuť udělat pro svou kariéru něco nového.

Akreditovaný certifikát je vaší osobní značkou, která reprezentuje nezávislou autoritou odpovídající znalosti a zkušenosti. Chcete-li zvýšit svoji hodnotu na trhu práce, nebo přemýšlíte jak zaujmout budoucího zaměstnavatele, toto je nejjistější a nejrychlejší cesta.

Certifikát za vás transparentně deklaruje, že jste investovali do znalostí, absolvovali trénink v akreditovaném středisku a úspěšně složil závěrečné zkoušky, které ověřují schopnost využívat nově nabité znalosti v manažerské praxi. Nenechte se převálcovat konkurencí! Vaši konkurenti již dost možná absolvovali mezinárodně certifikované kurzy , čímž výrazně zvýšili svá aktiva.

Certifikát vám otevře dveře k lepším pohovorům Protože váš životopis je zároveň vaším marketingovým billboardem Možná máte dostatečné předpoklady i zkušenosti potřebné pro lepší práci. Ale pokud nejste schopni ve správný moment prokázat vaši kvalifikaci... Je více, než pravděpodobné, že propadnete do skupiny 75% uchazečů, kteří jsou odmítnuti.

V horším případě vás vyhledávací robot, který využívá většina personálních agentur ani nenajde. Jejich strojové vyhledávání talentů probíhá právě na základě klíčových slov, jako např.:

* IT bezpečnost

* Certified ethical hacker

* Projektový manažer PRINCE2

10 nejlepších investičních příležitostí do certifikací Z průzkumu nabídky na pracovních místech vyplývá, že průměrná roční mzda u těchto TOP 10 certifikacích je 2,7 mil. Platy v České republice jsou stále o něco nižší, než je trend v západních zemích. To ale nic nemění na tom, že manažeři s těmito kompetencemi patří mezi nejlépe placené na trhu.

Pokud deklarujete svoji profesní kvalitu mezinárodně uznávaným certifikátem, váš plat poroste o desítky procent. Společnosti si navíc stěžují na nedostatek těchto odborníků a netají se tím, že jsou ochotni za kvalifikované profesionály připlatit.

Tento seznam (neurčuje pořadí popularity) obsahuje akreditované programy, po kterých je největší hlad. Jsou to témata v kybernetické bezpečnosti, ochrany osobních údajů, řízení projektů a rozvoji enterprise architektury.

Řízení projektů, programů a portfolia

* AgileSHIFT | Transformation

* PRINCE2 | Project Management)

* MoP | Management of Portfolio)

* P3O | Project, Programme, Portfolio Office)

Enterprise Architektura

* ArchiMate | EA Modelling language

* TOGAF | The Open Group Architecture Framework

Kybernetická bezpečnost

* Certified Ethical Hacker (EC-council)

* Information Security Management System (ISMS)

Řízení rizik

* M_o_R (Managment of Risk)

Řízení IT

* ITIL 4 (IT Service Management)

Procesní řízení

* Lean Six Sigma

Manažerské hry (tip)

(Business Simulation, Business Games). Nejde vlastně o certifikace. Ale o praktické tréninky, které nasimulují ty nejsložitější problémy pro praktické osvojení výše uvedených metodik. Tento interaktivní přístup je prokazatelně nejefektivnější způsob, jak překlopit teoretické znalosti do praxe a využít je při řešení problémů i projektů v organizacích. A právem sem patří. organizace, ve kterých jsme tyto programy školili jsou nadšené.

* Business Simulation

Celá analýza včetně popisu certifikací na http://bit.ly/nej-certifikace

Kontakt:

TAYLLORCOX s.r.o.

Na Florenci 1055/35

110 00 Praha 1, Staré město

www.tx.cz

Klíčová slova ČR-hospodářství-vzdělání-manažeři-firmy-TAYLLORCOX

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Věda, vzdělávání a školství
Finance, ekonomika

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.