Nová generace normy ISO 20000-1:2018

Nová generace standardu ISO 20000-1:2018 je ještě více zaměřená na řízení a zabezpečení kvality Service Managementu

Zákazník má vždycky pravdu

A pokud je tím zákazníkem frustrovaný uživatel IT produktů / služeb, platí to dvojnásob. Proto poskytujeme klientům podporu. Vyhodnocujeme jejich požadavky a kontinuálně se zlepšujeme. Výhody fungujícího zákaznického servisu jsou nezpochybnitelné a dobře měřitelné.

V nedávném průzkumu certifikovaných organizací dle ISO 20000 celých 33 % uživatelů IT služeb uvedlo, že uvažují o změně produktu / služby už po jediné negativní zkušenosti. Společnosti tak díky špatným procesům ztrácejí ročně minimálně 54 miliard EUR.

Jak vám může pomoci norma ISO 20000?

ISO/IEC 20000-1 obsahuje pokyny pro organizaci, která navrhuje, implementuje, spravuje a neustále vylepšuje Service Management System.

Tento mezinárodní standard má širokou škálu využití, například za účelem: zlepšení kvality IT služeb; důsledného přístupu k celému životnímu cyklu IT služeb; zlepšení návrhu, přechodu, dodávky, kontinuálního zlepšování služeb; poskytování podpory, návrh a vývoj produktů / služeb a další..

Service Management System už není jen pro řízení IT, ale i produktů a služeb. Zatímco se norma ISO/IEC 20000-1:2011 a starší historicky používala zejména pro IT služby, nová verze ISO/IEC 20000-1:2018 se stále více uplatňuje i na další oblasti a témata, která zlepšují podnikové procesy a podporují manažerské rozhodování.

Změny v nové verzi ISO 20000-1:2018

Vylepšený integrovaný systém řízení

Norma ISO/IEC 20000-1:2018 specifikuje základy pro Service Management System (SMS). Struktura tohoto dokumentu se oproti předchozí verzi od základů změnila. Zahrnuje tzv. sdílenou strukturu, která pomáhá maximalizovat vzájemné přínosy z propojených ISO standardů.

Více kvality, méně byrokracie a podpora ekosystému Nová verze je více zaměřená na řízení a zabezpečení kvality Service Managementu. Mnohem méně na návrh a implementaci procesů a postupů. To je dobře, protože nenahrazuje ITIL, ale novou verzi ITIL 4 Update skvěle doplňuje.

Nová generace se soustředí na vytvoření ekosystému, ve kterém se poskytují služby, který může být složen z více IT dodavatelů / poskytovatelů... Vše se ale soustředí na správu kvalitních služeb, než na sjednocení všech procesů.

Samotný systém řízení Service Management System podporuje "Service Lifecycle", tj. procesy jejichž účelem je plánování, návrh (design), přechod (transition), dodávka (delivery) a zlepšování služeb tím, že začleňuje do kontextu organizaci, vedení, plánování, podporu a správu SMS procesů, včetně hodnocení kvality a výkonu.

Cílem tohoto přístupu je lepší pochopení potřeb zákazníků a nabídnout zákazníkům lepší služby při poskytování služeb, které budou trvale viditelné a umožňují neustálé zlepšování.

Nejzazší termín pro re-certifikaci podle nové normy je září 2020. Pokud má vaše organizace certifikát ISO/IEC 20000, je potřeba nepodcenit změny a přechod na ISO 20000:2018 dobře připravit. Ale všechny změny budou pro organizaci de facto pozitivní.

TAYLLORCOX vybudoval unikátní kurz určený pro přechod z ISO/IEC 20000:2011 a starší na ISO/IEC 2000:2018 - Transition. Je vytvořen Lead Auditory a určen manažerům i organizacím, které hledají best practice, jak vyhovět novým požadavkům a vytěžit z upgradu na novou verzi maximum.

Kurz vám mj. odpoví na následující otázky: Jaké jsou nové požadavky? Které naopak byly odstraněny, nebo revidovány? Jak souvisí stávající požadavky s novými požadavky? Jak se změnily definice a jaké jsou nové pojmy? Jak správně interpretovat nové požadavky? Jak přejít na nový standard?

Toto je zkrácená verze článku. Všechny rozdíly normy ISO/IEC 20000-1:2011 vs. 2018 najdete zde

https://www.tx.cz/blog/nova-generace-standardu-iso-20000-1-2018

Klíčová slova ČR-počítače-trh-služby-firmy-TAYLLORCOX

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Služby, cestovní ruch
IT, telekomunikace
Obchod, marketing

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.