Poděkování od Linky bezpečí

V letošním roce je tomu 25 let, kdy byla založena Linka bezpečí.

Na neziskovou organizaci je to opravdu úctyhodný věk, a proto se sluší v začátku jubilejního roku poděkovat. V posledních letech se nám dostává poměrně významné dotační podpory od MPSV, MVČR a MHMP. Velmi si toho vážíme, protože jejich podpora dosahuje 60 % našeho rozpočtu a díky tomu se můžeme více soustředit na naše poslání, a to je pomoc dětem a dospělým, kteří se ocitnou v situaci, na kterou nemohou být sami. Denně nás naši klienti přesvědčují, jak významnou roli na poli krizové intervence vykonáváme.

Ráda bych začala s velkým poděkováním generálním partnerům ČSOB a Nadaci O2, za to, že nás již pěknou řádku let podporují a to nejen finančně. Pomáhají nám i v rámci svých technologií, firemních know how a mezi své partnery i zaměstnance šíří osvětu o Lince bezpečí.

Oporou je nám pochopitelně i řada nadací. Dovolte mi, abych vyzdvihla jednu z nich, a to Nadaci Naše dítě, jejíž stávající prezidentka Ing. Zuzana Baudyšová Linku bezpečí před 25 lety založila. Neobešli bychom se bez podpory firem, zaměstnaneckých sbírek a vzrůstajícího zájmu individuálních dárců. Velice si vážíme podpory ze strany zastupitelstev měst, obcí a městysů, jejichž výčet naleznete na mapadobra.cz. Přesto se smutkem dodávám, že to vše nám umožňuje udržet jen stávající stav. Kapacitně zvládneme odbavit zhruba třetinu volajících dětí. Potýkáme se s nedostatečnými prostory pro rozšíření směn, potřebujeme modernizovat provozy, dále rozvíjet služby, rozšiřovat nabídku projektů pro děti ve školách, apod.

Důkazem toho, že má výše uvedená podpora smysl, je alespoň malý krok s velkým dopadem, který jsme si tak mohli dovolit. Od ledna 2019 jsme natrvalo posílili dopolední provoz chatovacích místností ze tří dnů na pět. Předvánoční pilotní provoz nám ukázal široký zájem o tuto službu i mimo odpolední hodiny.

Nic z toho by se nepodařilo posunout do této fáze nebýt Vás, dárců, ať už nás podporujete jako manažeři firem nebo jejich majitelé, členové zastupitelstev nebo nám podporu zasíláte sami za sebe. Vážíme si Vašeho zájmu o naši práci, o témata, která naše klienty trápí, ale i o současné postavení neziskových organizací v naší společnosti.

Na závěr mi dovolte vyjádřit poklonu všem odborným konzultantům, intervizorům, psychologům, kolegům z realizačního týmu, lektorům či externím poradcům, kteří do své práce vkládají osobní přesvědčení a motivaci. Díky těmto lidem je vždy na Lince bezpečí a Rodičovské lince zajištěna vysoká profesionalita. Naše služby jsou v současné společnosti nezastupitelné a velmi potřebné.

Letos slavíme zmíněných 25 let a dali jsme si za úkol více prezentovat naše služby v regionech. Cítíme potřebu být v užším kontaktu s našimi klienty a širokou veřejností, která si zaslouží mít více informací o Lince bezpečí.

Soňa Petrášková, ředitelka Linky bezpečí

Kontakt:

Regina Jandová

e-mail: r.jandova@linkabezpeci.cz

http://www.linkabezpeci.cz

http://www.facebook.com/Linkabezpeci

Klíčová slova ČR-rodina-děti-Linka bezpečí

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Média, společnost a životní styl

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.