Odešel prof. MUDr. Jaroslav Blahoš

Odešla významná osobnost, dlouholetý předseda České lékařské společnosti JEP, bývalý prezident Světové lékařské společnosti (WMA), nositel Řádu čestné legie. Prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc. se narodil dne 30. června 1930 v Horažďovicích, zemřel dne 27.11.2018 po delší nemoci ve věku 88 roků. ČLS JEP a také celá lékařská obec ztrácí v panu prof. Blahošovi významného odborníka v oblastu endokrinologie, vynikajícího lékaře, který obdržel celou řadu významných tuzemských i zahraničních vyznamenání.

Kontakt: Česká lékařská společnost JEP

Klíčová slova ČR-zdraví-Blahoš-úmrtí-ČLS JEP

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Zdravotnictví

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.