Rozhovor s Ondřejem Šulákem z firmy TESCAN

Ondřej Šulák, Global Applications Director, TESCAN ORSAY Holding

Ondřej Šulák, Global Applications Director, TESCAN ORSAY Holding

Ondřej Šulák: Neprodáváme jen mikroskopy, ale komplexní řešení s nimi spojené.

Trh s elektronovými mikroskopy dlouhodobě roste, stejně jako jejich největší výrobci. Své o tom ví i česká firma TESCAN, která patří mezi přední světové producenty těchto přístrojů. V posledních letech rozšířila síť svých dceřiných firem a distributorů a spolu s tím vzrostla i potřeba sdílet nejmodernější trendy z oboru elektronové mikroskopie. Jak se s tím TESCAN vypořádal, jsme se ptali Ondřeje Šuláka, který vede tým aplikačních specialistů TESCANu na čtyřech kontinentech.

TESCAN provozuje celou řadu aplikačních laboratoří po celém světě, jaká je jejich role?

TESCAN je globálně orientovaná firma, která prodává vysoce specializované vědecké přístroje. Potenciální zákazníci z celého světa si tak chtějí před samotným nákupem vyzkoušet práci s mikroskopy a odhalit jejich možnosti. My jim to chceme umožnit, a proto máme k dispozici síť demonstračních laboratoří, kde provádíme reálné analýzy přímo se zákazníky. Síť těchto odborných center se nachází jak v mateřské společnosti TESCANu v Brně, tak u našich dceřiných společností nebo distributorů.

Jak takové testování probíhá?

Potenciální zákazník nám častokrát pošle předem vzorky a požadavky na jejich analýzu. Naši aplikační specialisté provedou požadovanou analýzu a vyhotoví obsáhlý report z výsledky měření. Našim úkolem je pomoci zákazníkovi vybrat nejen nejvhodnější konfiguraci mikroskopu, ale i doporučit ideální workflow a řešení pro konkrétní aplikaci. Dá se říci, že jsme pro naše zákazníky jakýmsi odborným poradcem při posuzování možností a schopností našich mikroskopů. Tomu odpovídá i demonstrace samotného mikroskopu, která je velmi důkladná a trvá většinou i několik dní. Na základě výsledků provedené analýzy během demonstrace se zákazník rozhoduje o případném nákupu. Naše přístroje i know how jim pak pomáhají být úspěšnými v jejich vědecké práci.

A váš úkol je koordinovat práci v jednotlivých demolaboratořích...

Nejde jen o koordinaci práce, jde nám o nastavení komunikace, transfer odborných znalostí a zkušeností, abychom tak zajistili vždy tu nejlepší službu zákazníkovi. Vědecká úroveň elektronové mikroskopie je v jednotlivých regionech naštěstí poměrně vyrovnaná a neustále se posouvá kupředu. My jsme u toho a pozorně posloucháme, co naši zákazníci od elektronových mikroskopů očekávají, co požadují a v čem bychom jim mohli pomoci. Tyto poznatky potom komunikujeme dovnitř TESCANu a dáváme tak cenné podněty pro jejich další vývoj. V rámci neustálého rozvoje pořádáme různá odborná školení, semináře a workshopy jak pro ostatní aplikačními specialisty, tak i pro naše stávající zákazníky po celém světě. Máme velkou výhodu ve velikosti firmy. Jsme dostatečně velká a stabilní firma a zároveň jsme dostatečně agilní a schopni rychle reagovat na konkrétní požadavky našich zákazníků.

Kam se tedy posouvá elektronová mikroskopie jako obor?

Obecně je trendem automatizace a uživatelsky přívětivá obsluha. Ať již jde o různé aplikace v materiálovém výzkumu, živých vědách nebo průmyslu, všude se posouváme k víceúčelovému zařízení, které je vybaveno více detektory, poskytuje širokou škálu informací o vzorku, který analyzuje, bez nutnosti zásahu obsluhy. Naši zákazníci chtějí rychlou a přesnou analýzu, hardware i software přizpůsobený na míru a intuitivní ovládání.

Jak moc si můžete dovolit nabízet flexibilní přístup?

Pokud nějaké řešení standardně nenabízíme, vždy se snažíme vyjít zákazníkovi vstříc. A pokud je to v našich silách, snažíme se jej vymyslet. Chceme fungovat jako jeden organismus. Aplikační specialisté z celého světa spolu komunikují na každodenní bázi, společně řeší konkrétní požadavky zákazníků a hledají hranice možností jednotlivých systémů. Centrum Aplikací zůstává v Brně, kde máme nejblíže k RnD a kde sbíráme zpětnou vazbu od zákazníků. Pořádáme workshopy, rozvíjíme nové postupy a vytváříme komunitu specialistů, která má za cíl posouvat hranice elektronové mikroskopie neustále dopředu.

Co byste vzkázal potenciálním zákazníkům z České republiky, kteří uvažují o zakoupení elektronového mikroskopu?

Bude mi potěšením, když si nás vyzkouší. Rádi jim pomůžeme najít nejvhodnější zařízení a workflow pro konkrétní aplikaci. Mohou nám zaslat vzorky, nebo si domluvit návštěvu v našem brněnském centru. Náš tým roste, dynamicky se rozvíjí a sbírá nové zkušenosti z celého světa. TESCAN možná není největším výrobcem elektronových mikroskopů na světě. To nám ale rozhodně nebrání dělat práci na špičkové úrovni a nastolovat nové trendy v tomto oboru. Jsme patrioti, v České republice máme více než 100 instalací a máme tak největší podíl na tuzemském trhu.

Ondřej Šulák, Global Applications Director, TESCAN ORSAY Holding

S elektronovým mikroskopem se poprvé setkal během doktorského studia na Univerzitě Josepha Fouriera v Grenoblu. Věnoval se strukturně - funkční charakterizaci molekul proteinů a jejich vzájemným interakcím. Po téměř desetileté zkušenosti z biotechnologického průmyslu nastoupil do TESCANu na pozici ředitele aplikací, kde koordinuje globální tým více než 60 aplikačních specialistů, kteří pracují v demolaboratořích TESCANu po celém světě.

Kontakt:

e-mail: marketing@tescan.com

Klíčová slova ČR-stroje-elektronika-firmy-TESCAN

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Auto-moto, doprava a stroje
IT, telekomunikace

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.