Zjednodušování administrativy fondů EU budou diskutovat odborníci u kulatého stolu

V pondělí 22. října 2018 v dopoledních hodinách proběhne v prostorách Ministerstva pro místní rozvoj 5. Kulatý stůl k budoucnosti politiky soudržnosti po roce 2020. Diskuse se tentokrát zaměří na otázku zjednodušování administrativní zátěže, se kterou se potýkají žadatelé a příjemci dotací z fondů EU. Celou diskusi bude možné sledovat on-line na webových portálech ČTK - www.ceskenoviny.cz a Ministerstva pro místní rozvoj - www.dotaceEU.cz.

"V současné době se nacházíme v procesu vyjednávání podmínek politiky soudržnosti v programovém období 2021-2027, a proto je velice potřebné se setkat se zástupci různých pracovních skupin, platforem a institucí, kteří se zabývají čerpáním dotací z fondů EU, a zahájit intenzivní diskuse k tomuto tématu také na národní úrovni. Těší mě, že řada expertů či zástupců žadatelů a příjemců si našla čas na téma zjednodušení, které vnímáme jako jeden z předpokladů pro úspěšné využití prostředků v budoucím období. Cením si také toho, že mimo jiných pozvání přijal i Jan Gregor, člen Evropského účetního dvora," uvedla náměstkyně pro řízení sekce koordinace evropských fondů a mezinárodních vztahů Olga Nebeská, která svým projevem zahájí program 5. Kulatého stolu.

Se svým příspěvkem vystoupí také Jiří Remr z Institutu evaluací a sociálních analýz (INESAN), který účastníkům přiblíží výsledky dotazníkového šetření k administrativní zátěži, které vzniklo v rámci veřejné konzultace s žadateli a příjemci prostředků z fondů EU. Z pohledu auditorů se na otázku zjednodušování zaměří ve své prezentaci náměstek pro řízení sekce Finančního řízení a auditu Ministerstva financí Tomáš Vyhnánek. Ředitelka odboru řízení a koordinace fondů EU Ministerstva pro místní rozvoj, Kateřina Neveselá, pak promluví mimo jiné o otázkách transparentnosti procesu získávání dotací a protikorupčních opatření.

5. Kulatý stůl bude přenášen živě a bude taktéž k dispozici ze záznamu na internetových stránkách www.ceskenoviny.cz a www.dotaceEU.cz.

Klíčová slova ČR-EU-správa-hospodářství-dotace-MMR

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Politika, veřejná správa a soudy
Finance, ekonomika

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.