EDS vyvrací tvrzení zveřejněná v Mladé frontě Dnes

Společnost EDS se seznámila s článkem v Mladé frontě Dnes ze dne 17.února nazvaným "Špatné hospodaření bere armádě peníze", pod kterým je podepsán Jan Gazdík. Společnost EDS zcela odmítá tvrzení uvedená v tomto článku o společnosti EDS a přeje si upozornit na následující fakta:

Společnost EDS splnila veškeré závazky vyplývající ze všech doposud uzavřených smluv na dodávku Štábního informačního systému a to včas a v požadovaném rozsahu. Například v Praze, Táboře, Staré Boleslavi a Olomouci bylo instalováno více než 250 pracovních stanic s patřičnou funkcionalitou (Office Automation, Messaging, Intranet). Tyto a další dodávky splňují požadavky definované ve smlouvě.

Kontrakt na dodávku Štábního informačního systému byl uzavřen 30.9.1997 mezi Ministerstvem obrany České republiky a konsorciem společností EDS a Digital Equipment (nyní Compaq). Společnost EDS je obecně v projektu odpovědná za vývoj systému a systémovou integraci. Tuto práci zajišťuje společnost EDS ve spolupráci se známými českými IT společnostmi, které mají rovněž významný podíl na projektu. Společnost Compaq zodpovídá obecně za dodávky technických prostředků a služeb spojených s technologickou infrastrukturou projektu.

Zajištění komunikace mezi Armádou ČR a NATO není v definovaném rozsahu projektu Štábního informačního systému. Tento problém je řešen v jiných projektech.

Rozsah, kvalita a komplexnost Štábního informačního systému poskytuje Armádě České republiky značnou výhodu oproti dvěma dalším kandidátům na členství v NATO; tito kandidáti jsou teprve v počáteční etapě integrace svých IT systémů. Nezávislí experti NATO odhadují, že strategie IT Armády České republiky je modernější a ucelenější než řešení u některých současných členů NATO.

Dodávky pro Štábní informační systém jsou voleny zejména s ohledem na cenovou efektivitu a ekonomickou výhodnost. Obecně, náklady na informační technologie v Armádě České republiky jsou nižší než v armádách členských států NATO.

Společnost EDS bere tvrzení uvedená ve výše zmíněném článku velmi vážně a přeje si uvést věci na pravou míru. Jsme přesvědčeni o tom, že projekt Štábní informační systém je plněn podle dohodnutých termínů a podle dohodnutého rozsahu.

Společnost EDS je přední společností v poskytování globálních informačních služeb již více než 35 let. Dodává systémy a technologické expertízy, poradenství v otázkách řízení (management consulting), řízení obchodních procesů a vedení elektronického obchodování (electronic business leadership). Společnost EDS dosáhla v roce 1998 obratu 16,9 miliard US dolarů. Tato společnost nabízí řešení na zlepšení pracovního výkonu více než 9 000 podniků a vládních klientů v přibližně padesáti zemích. Akcie společnosti jsou obchodovány na newyorské burze (NYSE:EDS) a rovněž na londýnské burze. Navštivte EDS přes Internet na adrese http://www.eds.com.

Klíčová slova EDS

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
IT, telekomunikace

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.