Veřejné slyšení v Poslanecké sněmovně ČR

Informace o konání tiskové konference - Alternativní medicína (CAM) ve světě, konané dne 26. 9. 2018 v 10.30 hod. - Soukenická 21, Praha 1

Přítomní byli seznámeni s výsledkem veřejného slyšení k "Petici na podporu biotroniky" před petičním výborem v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, které proběhlo 25. 9. 2018. Záznam slyšení je k dispozici na: https://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=3906&ido=1303&td=22&cu=11.

Výsledkem slyšení je usnesení petičního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 25. 9. 2018, které doporučuje:

- podporovat vzdělávání v oblasti alternativní medicíny na lékařských fakultách

- zvážit vytvoření centra pro výzkum alternativní medicíny v České republice

- podporovat začlenění oboru biotroniky do struktury nemedicínských oborů

Petiční výbor bude informovat o průběhu veřejného slyšení a jeho závěrech Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy.

Na tiskové konferenci byli zástupci médií seznámeni s činností profesní komory Sanátor - svaz biotroniků Josefa Zezulky, jejímž statutárním představitelem je Tomáš Pfeiffer. Tato organizace se pokouší zvýšit povědomí o oblasti CAM (z angl. Complementary and Alternative Medicine, tj. komplementární a alternativní medicína) v České republice, a to publikační činností, která přináší do České republiky současný stav vědeckého poznání CAM ve světě.

Naše komora se zúčastnila několika jednání na mezinárodní úrovni v Bruselu i jinde a stala se členem mezinárodní politické Platformy pro evropskou politiku v oblasti veřejného zdraví při Evropské komisi. https://www.dub.cz/cs/jednani-v-bruselu

Byla představena další významná iniciativa severoatlantické aliance, technická zpráva NATO - Organizace pro vědu a technologie, která mapuje možnost použití CAM ve vojenských zdravotnických systémech NATO.

Dále byly předloženy nejnovější vědecky podložené informace o stavu alternativní medicíny ve světě, které jsou uveřejněny v knize ALTERNATIVNÍ MEDICÍNA (CAM) VE SVĚTĚ, aneb O ČEM SE MLČÍ. Tuto publikaci vypracovala pracovní skupina profesní komory Sanátor, s jejím obsahem se máte možnost seznámit zde: https://www.sanator.cz/knihy/CAM/Alternativni-medicina-(CAM)-ve-svete.pdf

Kontakt:

Profesní komora Sanátor - svaz biotroniků Josefa Zezulky

Tomáš Pfeiffer

ředitel profesní komory Sanátor - svaz biotroniků Josefa Zezulky, člen platformy pro evropskou politiku v oblasti veřejného zdraví při Evropské komisi

Soukenická 21, Praha 1

tel.: 222 311 141, 603 723 713

www.dub.cz, www.sanator.cz

ČTK ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.

Klíčová slova ČR-zdraví-věda-vzdělání-sněmovna-Profesní komora Sanátor

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Zdravotnictví
Věda, vzdělávání a školství
Politika, veřejná správa a soudy

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.