Rakouští dřevaři Mayr-Melnhof Holz a Pfeifer Holz navyšují výrobu dřevních pelet v Česku. Věří, že naroste i domácí poptávka.

Rakouští dřevaři Mayr-Melnhof Holz a Pfeifer Holz navyšují výrobu dřevních pelet v Česku

Rakouští dřevaři Mayr-Melnhof Holz a Pfeifer Holz navyšují výrobu dřevních pelet v Česku

Rakouští dřevaři provozují moderní pily v Paskově (Mayr-Melnhof Holz), Trhanově a Chanovicích (obě Pfeifer Holz). Tyto firmy letos investovaly do posílení stávající výroby vysoce kvalitních dřevních pelet s certifikací ENplus A1 a chystají se překročit magickou hranici 100 000 tun za rok. Dvě třetiny pelet vyrobených v Česku se zatím vyvážejí nejen do Rakouska, ale také do Německa a Itálie. Velký potenciál však rakouští dřevaři vidí rovněž v rostoucí domácí poptávce, kterou chtějí podpořit v úzké spolupráci s Klastrem Česká peleta.

Se zástupci rakouských firem, které jsou největšími dřevařskými investory v České republice, jednal Vladimír Stupavský, předseda Klastru Česká peleta - české národní peletářské asociace. Mayr-Melnhof Holz i Pfeifer Holz mají v Rakousku dlouhou tradici sahající až do 19. století, v Česku patřily po r. 2007 k prvním výrobcům dřevních pelet, kteří představili toto zdravé a komfortní palivo českým domácnostem. Jako první také získali mezinárodní certifikaci ENplus, protože vyrábí dřevní pelety v nejvyšší možné jakosti.

Nyní se obě firmy chystají překročit hranici 100 000 tun za rok, a tak zařadit svoje české závody mezi největší výrobny pelet v Evropě. Mayr-Melnhof Holz bude brzy navyšovat výrobu pelet na svojí pile v Paskově, Pfeifer Holz již nyní provádí modernizaci a rozšiřování své peletárny v Chanovicích. Loni se v České republice vyrobilo celkem 365 tisíc tun dřevních pelet, což představuje tržní hodnotu okolo 1,8 miliardy Kč.

Dvě třetiny českých pelet zatím míří na Západ, hlavními odbytišti jsou rakouský, německý a italský trh. To se však má brzy změnit. Popularizaci ekologického a pohodlného peletového vytápění v České republice považují Mayr-Melnhof Holz a Pfeifer Holz za nedílnou součást svého podnikání. Jejich přirozeným partnerem pro rozvoj domácího trhu s peletami je Klastr Česká peleta, národní asociace tvořená stovkou firem, kterými jsou výrobci pelet, kotlů a kamen na spalování biomasy a další obchodní i výzkumné subjekty. Členové Klastru Česká peleta společně vyrábějí 96 % všech domácích pelet. V Česku je obrovský potenciál pro vytápění peletami v soukromých domácnostech i dalších objektech, kvůli očekávanému ústupu od vytápění uhlím.

Výsledkem strategické schůzky mezi Vladimírem Stupavským, předsedou Klastru Česká peleta, a zástupci firem Mayr-Melnhof Holz a Pfeifer Holz byla dohoda o pokračující úzké spolupráci. Ta spočívá ve výměně zkušeností, spolupráci při certifikacích, vytváření společných marketingových kampaní a pořádání kolektivních akcí a výstav. Rakouští investoři jsou rádi, že národní asociace existuje a pomáhá kultivovat domácí trh a budovat dobrou pozici dřevních pelet na českém trhu. "Naše spolupráce s Klastrem Česká peleta byla vždy na vysoké úrovni a rozhodně budeme jeho aktivity rádi dál podporovat," shodují se Michael Pfeifer, CEO a Hynek Mandula, obchodní zástupce pro prodej pelet ve střední a východní Evropě skupiny Pfeifer s Franzem Schwarzaugerem, jednatelem Mayr-Melnhof Pellets Paskov.

"Spolupráce s Rakouskem na rozvoji peletového vytápění v Česku má dlouhou tradici již od počátku fungování Klastru Česká peleta, který vznikl v roce 2010 právě po vzoru rakouského peletářského svazu proPellets Austria. Brzy na to jsme se stali i členy Evropské rady pro pelety. Rakousko patří k celosvětovým lídrům ve vytápění biomasou a Česká republika se mu může přiblížit, podmínky pro to máme dobré," uvádí Stupavský. Vedle úzké spolupráce s rakouskými dřevaři v Česku probíhá oboustranně prospěšná výměna zkušeností rovněž na úrovni pravidelných setkání mezi Vladimírem Stupavským a jeho rakouským protějškem, předsedou proPellets Austria Christianem Rakosem, i ostatními leadery v peletářském sektoru z celého světa.

O zúčastněných stranách:

Mayr-Melnhof Holz Holding AG

Mayr-Melnhof Holz je největším výrobcem dřevních pelet na území ČR, aktuální roční produkce na pile v Paskově přesahuje 90 tisíc tun certifikovaných pelet ENplus A1. Jedná se o jeden z největších pilařských závodů v České republice, který ročně zpracovává okolo 1,4 milionů m3 dřeva především z lokálních zdrojů. Hlavním produktem pily je řezivo, z vedlejších pilařských produktů (piliny, hobliny) se zde vyrábějí pelety. Pila je rovněž významným dodavatelem dřevní štěpky.

Skupina Mayr-Melnhof Holz Holding AG se sídlem v Leobenu byla založena v roce 1850. V koncernu jsou tři pily, které se nacházejí ve městech Leoben (Rakousko), Paskov (Česká republika) a Efimovskij (Rusko). Vedle pilařských provozů má skupina další dřevozpracující závody pro následné zpracování dřeva ve městech Gaishorn (Rakousko), Reuthe (Rakousko) a Richen (Německo). Výrobní program dřevařské výroby Mayr-Melnhof Holz zahrnuje vrstvené stropní vazníky a speciální komponenty, vrstvené dřevo a technologie pro bednění. Celý koncern je významným výrobcem dřevních pelet a briket.

Pfeifer Holding GmbH

Skupina Pfeifer je největší producent dřevních pelet v Rakousku, třetí největší v České republice a současně třetí největší v Evropě. Již v pozdních devadesátých letech minulého století byl položen základní kámen pro první zařízení na výrobu pelet v rakouském Kundlu. Dnes vyrábí skupina Pfeifer v šesti pobočkách kolem 450 tisíc tun pelet ročně, z toho 60 tisíc tun ve dvou závodech v České republice (Trhanov, Chanovice).

V prvním závodě Pfeifer na českém území v Trhanově zůstane v příštích letech výroba pelet na stejné úrovni, ale ve druhém závodě v Chanovicích již probíhají rozsáhlé modernizační úpravy a investice, které navýší výrobu pelet přes hranici 100 tisíc tun ročně. Chanovice jsou jediný závod skupiny Pfeifer, který dokáže zpracovat kulatinu o délce až šest metrů. V plně automatizovaném závodě se kulatina ze 100 % zpracovává na různorodý sortiment produktů: řezivo, bednící desky, konstrukční dřevo a dřevní pelety. Z dřevních zbytků se vyrábí i elektřina.

Klastr Česká peleta

Národní asociace Česká peleta sdružuje všechny významné firmy z odvětví výroby a prodeje dřevních pelet a briket, kotlů a kamen na biomasu a je certifikační autoritou mezinárodního systému ENplus. Vladimír Stupavský je předsedou představenstva a je rovněž v představenstvu Evropské rady pro pelety, kde reprezentuje zájmy českého trhu na evropské úrovni.

Kontakt:

Ing. Vladimír Stupavský

předseda Klastru Česká peleta

e-mail: predseda@ceska-peleta.cz

adresa: Česká peleta, z.s.p.o., Ruská 294, 252 29 Dobřichovice

web: www.ceska-peleta.cz

Servis pro novináře a fotky v tiskové kvalitě:

http://ceska-peleta.cz/pro-novinare/zakladni-informace/

Facebook: Přátelé Tety Pelety

http://www.facebook.com/ceskapeleta

Klíčová slova ČR-Rakousko-dřevo-firmy-Mayr-Melnhof Holz-Pfeifer Holz-Klastr Česká peleta

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Zpracovatelský a výrobní průmysl
Energetika, suroviny

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.