Zaměření na spolupráci mezi Čínou a CEE v průběhu pražského fóra v rámci evropských akcí CEIBS

Historický Pražský hrad byl místem pro upřímnou a plodnou diskusi o tom, jak mohou Čína a země střední a východní Evropy spolupracovat na posílení vzájemného hospodářského růstu. Během tohoto fóra, kterého se zúčastnilo asi 200 účastníků, vystoupil s klíčovým projevem nový velvyslanec Číny v České republice, H.E. Čang Ťien-min, guvernér České národní banky Jiří Rusnok, předseda Institutu nové Hedvábné stezky v Praze a poradce prezidenta České republiky Jan Kohout, prezident CEIBS profesor Li Mingjun a profesor ekonomie a financí CEIBS p. Xu Bin. Na organizaci tohoto fóra se podílela China Europe International Business School (CEIBS) a Institut nové Hedvábné stezky Praha.

Ve svém prvním oficiálním projevu čínského velvyslance v České republice pan H. E. Čang Ťien-min hovořil o potřebě obou zemí spolupracovat, a to zejména při nárůstu unilateralismu a protekcionismu v některých částech světa. "Obchodní válka vedla k napětí v hospodářských a obchodních vztazích mezi velkými mocnostmi a zvýšila se nejistota. Čína se vždy řídila principy mnohostranného obchodního systému a volného obchodu ... Budeme se ještě více otevírat k vnějšímu světu," řekl. Poznamenal, že čínsko-české vztahy se "dobře rozvíjejí" a údaje ukazují, že obousměrné investice rychle rostou. Jak řekl, dalším krokem by mělo být urychlení spolupráce mezi oběma stranami.

Problematice spolupráce obou zemí se dotkl i Jan Kohout, bývalý místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí České republiky. Hovořil o dosaženém zisku, ale také poznamenal, že je "ještě toho hodně, čeho lze dosáhnout" a navrhl oblasti, ve kterých by obě strany mohly prohloubit svou spolupráci. Mnoho čínských investorů se zajímalo o infrastrukturní projekty, získávání IT a high-tech společností, a rovněž projevilo zájem o prodej svých výrobků na širším trhu střední a východní Evropy. "Také očekáváme, že Čína více otevře své trhy. Během posledních několika let jsme zaznamenali nárůst vzájemného porozumění. Měli bychom si také ujasnit naši dlouhodobou strategii, jakož i zákony a právní předpisy," řekl. "Děláme pokroky. Dnešní fórum bude skvělou platformou, kde si budeme moci vyměňovat nápady, které by mohly vést k inspiraci pro budoucí spolupráci. Jedním možným výsledkem tohoto fóra budou budoucí projekty. Vítáme čínské investory v České republice, zejména v dříve zmíněných oblastech." Mluvil také o své zemi jako o zdroji kvalitních pracovních sil, o zájmu získání přístupu na čínský trh a o možnosti obou zemí spolupracovat v oblasti výzkumu a vývoje.

Guvernér České národní banky (ČNB) Jiří Rusnok také hovořil o tom, jak obě země spolupracují a dále mohou spolupracovat v oblasti financí. Pracovní vztah, který byl zahájen v roce 2010 memorandem o porozumění mezi Čínskou komisí pro regulaci bankovního sektoru (CBRC) a ČNB, které bylo jedním z prvních, které bylo uzavřeno mezi CBRC a orgánem dohledu EU, se prohloubil v roce 2016, kdy bylo podepsáno "Prohlášení o spolupráci v oblasti krizového řízení". Ve svém projevu pan Rusnok nastínil podmínky k zajištění vzájemné finanční stability v rámci ekonomické iniciativy Belt & Road (BRI) pod vedením Číny. Hovořil také o tom, jak mohou finanční trhy obou zemí prohloubit svou spolupráci. "Potřebujeme pevný bankovní systém, potřebujeme snížit negativní faktory pro ochranu spotřebitelů a potřebujeme také finanční gramotnost," řekl. Dále pak uvedl příklady výhod plynoucích ze systému "integrovaného dohledu" ČNB, který umožňuje se zaměřit na systémové riziko, součinnost prostřednictvím vzájemného sdílení informací, silnou technickou a odbornou podporu a autonomní rozhodování. Existuje také konsolidace regulace finančního trhu a dohled na národní úrovni, který vytváří podmínky pro efektivní výměnu a integraci relevantních údajů a potenciální konsolidaci analytické práce. "Spolupracujeme s našimi čínskými protějšky na sdílení znalostí a zkušeností, například v tématech, jako je finanční stabilita," uvedl. "Pevně věřím, že můžeme spolupracovat a sdílet mezi sebou více zkušeností."

Oblasti budoucí potenciální spolupráce mezi Čínou a Českou republikou by mohly zahrnovat finanční stabilitu a zátěžové testování, dohled nad trhem spotřebitelských úvěrů a nebankovním finančním sektorem, jakož i makroobezřetnostní politiku, která by mohla zabránit vzniku bublin na trzích aktiv, vytvářet dostatečné kapitálové rezervy a sledovat koordinaci s měnovou politikou. Hovořil také o budoucích výzvách, které mohou představovat překážky pro jeho vizi spolupráce, včetně toho, co označil za "podstatnou nerovnováhu ve vzájemném obchodu", méně transparentní správu a vlastnické struktury některých čínských subjektů a nejasné investiční strategie některých čínských investorů. "Budoucí česko-čínské vztahy by měly být vzájemně prospěšné," zdůraznil. "Skutečně vítáme iniciativu Číny k otevření svého trhu okolnímu světu. Věříme, že by nám to mohlo pomoci dále podpořit naši spolupráci."

V tématu vzájemně prospěšného vztahu pokračoval profesor ekonomie a financí CEIBS Xu Bin, který využil ekonomické údaje k poskytnutí příkladů o tom, jak se mohou Čína a Česká republika navzájem od sebe učit, a zdůraznil, jak mohou spolupracovat. Poukázal na podobnosti mezi oběma zeměmi: služby představují velký podíl na jejich HDP a pomáhají oběma zemím udržovat nízkou míru nezaměstnanosti, obě země jsou velmi atraktivní pro externí investory, obě stále velmi rychle (relativně) rostou a tahounem hospodářského růstu v obou zemích je kapitál a technologie. Po poskytnutí makroekonomického srovnání obou zemí prof. Xu zdůraznil šest věcí, ze kterých si může Čína vzít poučení od České republiky, včetně toho, jak urbanizovat, ale stále zachovávat své kulturní dědictví, jak zlepšit obchod se službami, jak poskytovat zdravotní péči stárnoucímu obyvatelstvu, jak nalézt správnou rovnováhu daní z příjmů, zisků a kapitálových zisků, jak řešit znečištění ovzduší, jak úspěšně zvládnout směnné kurzy i další problémy finančního sektoru související s mezinárodním obchodem a přímými zahraničními investicemi.

Fórum přichází v historickém okamžiku: v době 40. výročí reformy a politiky otevřenosti Číny, 15. výročí komplexního strategického partnerství mezi Čínou a EU a 5. výročí iniciativy Belt & Road. Čína považuje CEE za potenciální hnací sílu evropského hospodářského růstu, jakož i významného partnera a cíl pro investice, a jak uvedl ve svém uvítacím projevu prezident CEIBS profesor Li Mingjun, Česká republika je hlavním prvkem v rozvoji vztahů Číny se zeměmi střední a východní Evropy. "Od návštěvy prezidenta Číny Si Ťin-pchinga v České republice v roce 2016 se politická, ekonomická a kulturní výměna mezi oběma zeměmi nadále rozvíjela a bilaterální obchod se zdravě rozvinul. Čína je největším obchodním partnerem České republiky mimo EU a druhým největším zdrojem dováženého zboží v České republice; přitom je Česká republika pro Čínu druhým největším obchodním partnerem ve střední a východní Evropě," poznamenal. "Pod vedením čínské iniciativy "One Belt, One Road" a "Spolupráce 16 +1" s navázáním na dynamiku "zlatého věku" čínsko-českých vztahů jsme tady dnes plní naděje, abychom poskytli platformu pro výměnu názorů a spolupráci mezi podniky." Hovořil také o práci, kterou CEIBS již v tomto ohledu učinila, jako je loňská spolupráce s fondem SINO-CEE při zahájení projektu ERICEE, iniciativě, kterou prokázala akademická spolupráce CEIBS se 16 zeměmi střední a východní Evropy, jeho skupinách odborníků ("think tanks") a renomovaných obchodních školách, a o poskytování intelektuální podpory příslušným státním útvarům pro spolupráci ve střední a východní Evropě. Všechno toto úsilí doplňuje pražské fórum, které je "mostem ve spolupráci s evropskými partnery pro podporu obchodní spolupráce mezi Čínou a Evropou", uvedl profesor Li.

Tato akce byla doplněna dvěma panelovými diskusemi za účasti předních představitelů Číny a České republiky. První diskuse se týkala praktik a příkladů investic v obou zemích. Účastníky panelové diskuse byl generální ředitel společnosti SINO-CEEF Europe Jin Chen, předseda České obchodní komory Vladimír Dlouhý, výkonný ředitel společnosti COSCO SHIPPING Lines (Central Europe) s.r.o., Zhongming Luo, prezident společnosti Zhejiang Huajie Investment Development Co., Ltd. Fengde Zhang a předseda společnosti Deloitte (Česká republika) Josef Kotrba.

Den byl ukončen panelovou diskusí o "Novém prostoru pro čínsko-českou spolupráci", ke které přispěl předseda představenstva a generální ředitel společnosti ČEZ ESCO Kamil Čermák, předseda Asociace malých a středních podniků ČR, Karel Havlíček, Country Manager společnosti Dahua Technology Czech s.r.o, Zhenyu Hu, předseda představenstva společnosti CZECH GENERAL AIRCRAFT, a.s. Petr Hýl a manažer obchodní skupiny společnosti Huawei Technologies (Česká republika) Petr Bašek.

Toto fórum je jedním z pěti, ve kterých hostí CEIBS, přední mezinárodní obchodní škola v Číně, partnery po celé Evropě. Tyto akce jsou součástí širší iniciativy CEIBS Insights 2018, která byla zahájena u příležitosti 15. výročí komplexního strategického partnerství mezi Čínou a EU, a to při respektování úlohy, kterou CEIBS hrála a nadále hraje při posilování čínsko-evropských vazeb. Před konáním pražského fóra uspořádala CEIBS 17., resp. 19. července fóra v Mnichově a Londýně. Další akce v sérii CEIBS Insights Europe Forum 2018 se budou konat 19. října v Paříži a 24. října v Curychu.

O CEIBS

China Europe International Business School (CEIBS) patří mezi nejlepší mezinárodní obchodní školy v Asii, kde je jediná, která se zároveň podle Financial Times zařadila na seznam 30 nejlepších programů MBA, EMBA a vzdělávání vedoucích pracovníků.

CEIBS má více než 20.000 absolventů z více než 80 zemí světa a poskytuje širokou škálu manažerských programů pro více než 150.000 vedoucích pracovníků doma i v zahraničí. Tým fakulty CEIBS je jedinečně vybaven tak, aby poskytoval kombinaci hloubky a globálního rozměru Číny ve výuce a výzkumu.

CEIBS má kampusy v Šanghaji, Pekingu, Curychu a pobočky v Šen-Čenu a Accře.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/749716/CEIBS_Europe_Forum_Prague.jpg

Kontakt: Charmaine, ccharmaine@ceibs.edu, (86) 136-7157-8224

Klíčová slova ČR-Čína-hospodářství-obchod-banky-diplomacie-firmy-China Europe International Business School

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Politika, veřejná správa a soudy
Obchod, marketing
Finance, ekonomika

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.