Oznámení představenstva investiční společnosti ŽB - Trust, a.s. o přeměně uzavřeného fondu Živnobanka - podílový fond na otevřený podílový fond Živnobanka - mez

Dne 11. května 2001 obdržela ŽB- Trust, investiční společnost, a.s. rozhodnutí Komise pro cenné papíry (dále jen "Komise"), kterým Komise uděluje povolení k přeměně uzavřeného podílového fondu Živnobanka - podílový fond na otevřený podílový fond Živnobanka - mezinárodní akciový fond.

Představenstvo investiční společnosti ŽB-Trust bez zbytečného odkladu požádalo Burzu cenných papírů Praha a RM-Systém, aby okamžitě ukončily obchodování s podílovými listy Živnobanky - podílového fondu. V návaznosti na ukončení veřejného obchodování podílových listů na veřejných trzích budou neprodleně ukončeny převody podílových listů Živnobanky - podílového fondu ve Středisku cenných papírů.

Představenstvo investiční společnosti ŽB-Trust rozhodlo, že prodej a odkup podílových listů Živnobanky - mezinárodního akciového fondu bude zahájen dne 2. července 2001.

Podílníci Živnobanky - mezinárodního akciového fondu mohou zasílat své žádosti o odkup s úředně ověřeným podpisem do sídla obhospodařovatele, investiční společnosti ŽB-Trust, Na Příkopě 15, Praha 1, případně s jakýmikoli dotazy kontaktovat informační středisko obhospodařovatele na telefonu 0800 11 88 44. Od 2. července 2001 mohou podílníci žádosti o odkup podílových listů podat i na jakékoli pobočce či expozituře Živnostenské banky, a.s.

Kontakt:

Ing. Vendulka Klučková

ŽB-Trust, investiční společnost, a.s.

kluckova@zivnobanka.cz

02 - 7214 3302

Klíčová slova PROTEXT-Živnobanka

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Finance, ekonomika

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.