Extreme Networks oznamuje výsledky za čtvrtletí

Společnost Extreme Networks, Inc. (zkratka na Nasdaq: EXTR), přední poskytovatel propojovacích ústředen Layer 3 LAN pro podnikové sítě, dnes oznámil finanční výsledky za 3.čtvrtletí svého fiskálního roku do 31.března 1999.

Tržby za třetí čtvrtletí fiskálního roku 1999 se zvýšily na 29,1 miliónu ze 18,0 miliónu ve druhém čtvrtletí fiskálního roku, což je zvýšení o 62 procent. V porovnání se stejným čtvrtletím předchozího fiskálního roku se tržby zvýšily ze 7,3 miliónu, tedy o 296 procent. Tržby za devět měsíců do 31.března 1999 představovaly 59,9 miliónu USD ve srovnání s 13,4 miliónu za devět měsíců do 31.března 1998, což představuje nárůst o 346 procent.

Čistý zisk za třetí čtvrtletí fiskálního roku 1999 byl 0,4 miliónu USD čili 0,01 USD na akcii v porovnání s čistou ztrátou 2,0 miliónu ve druhém čtvrtletí, tedy 0,05 USD na akcii. Ve třetím čtvrtletí fiskálního roku 1998 společnost oznámila čistou ztrátu 4,0 miliónu USD čili 0,13 USD na akcii. Čistá ztráta za devět měsíců do 31.března 1999 byla 4,5 miliónu USD čili 0,12 USD na akcii ve srovnání s čistou ztrátou 10,5 miliónu USD, čili 0,37 USD na akcii ve srovnatelném období o rok dříve. Všechny částky na akcii jsou vypočítány v hypotetické redukované bázi.

Společnost 13.dubna 1999 dokončila svou první veřejnou nabídku asi osmi miliónů kmenových akcií (včetně rezervy pro upisovatele). Extreme Networks je registrována na trhu Nasdaq National Market pod symbolem "EXTR".

Informace o společnosti

Extreme Networks navrhuje, vyvíjí, vyrábí a prodává vysokovýkonná řešení sítí LAN, která se rychle adaptují na změny a umožňují budoucí aplikace pro nové podnikání. Rodina produktů horizontálně rozšířitelných (stackable) systémů Summit(TM)a systémů modulárního propojení BlackDiamond (TM) v sobě spojují Internet Protocol (IP) a rychlostní centrálu Layer 3, což zvyšuje tok informací a umožňuje budoucí růst sítě.

Ředitelství společnost iExtreme Networks je na adrese 3585 Monroe Street, Santa Clara, California, 95051, 408-579-2800 nebo 888-257- 3000; www.extremenetworks.com.

Toto sdělení pro tisk může obsahovat určitá výhledová tvrzení, která zahrnují rizika a nejistoty. Faktory, které by mohly způsobit nebo přispět k takovým rizikům a nejistotám, zahrnují ty, které jsou uváděny ve zprávách společnosti, předkládaných americké Komisi pro burzy a cenné papíry (SEC).

POZNÁMKA: Summit and BlackDiamond jsou chráněné známky společnosti Extreme Networks.

EXTREME NETWORKS, INC.

ZKRÁCENÁ ROZVAHA

(v tisících USD)

31.3.1999 31.3.1998

(neauditováno)

Aktiva

Běžná aktiva:

Hotovost a krátkodobé investice 15.027 20.505

Pohledávky netto 11.368 7.808

Zásoby netto 414 123

Ostatní běžná aktiva 1.437 588

Běžná aktiva celkem 28.246 29.024

Investiční majetek netto 4.888 4.469

Ostatní aktiva 213 238

Aktiva celkem 33.347 33.731

Pasiva a vlastní jmění

Běžná pasiva:

Závazky 6.257 9.993

Závazky příštích období 10.892 3.885

Kapitálové obligace a směnky 1.265 1.350

Celková běžná pasiva 18.414 15.228

Kapitálové obligace a směnky 2.673 2.634

Vlastní jmění:

Kmenové akcie a další splacený

kapitál 38.857 38.097

Časové rozlišení náhrad akcií (235) (369)

Akumulovaný deficit (26.362) (21.859)

Vlastní jmění celkem 12.260 15.869

Celková pasiva a vlastní jmění 33.347 33.731

EXTREME NETWORKS, INC.

ZKRÁCENÁ VÝSLEDOVKA

(v tisících USD, kromě údajů na akcii)

Tři měsíce do Devět měsíců do

31.3.99 31.3.98 31.3.99 31.3.98

(neauditováno) (neauditováno) Čisté tržby 29.051 7.335 59.902 13.439 Náklady na prodej 14.235 5.490 29.840 9.047 Hrubý zisk 14.816 1.845 30.062 4.392 Provozní náklady: Výzkum a vývoj 4.761 2.752 11.341 7.300 Prodej a marketing 7.482 2.457 17.685 5.907 Všeobecné a správní

režijní náklady 1.809 670 4.602 1.712 Celkové provozní

náklady 14.252 5.879 33.628 14.919 Provozní zisk (ztráta) 764 (4.034) (3.566) (10.527) Jiné příjmy (výdaje)

netto (31) 25 63 51 Zisk (ztráta)

před zdaněním 733 (4.009) (3.503) (10.476) Rezerva na daň ze zisku 300 -- 1.000 -- Čistý zisk (ztráta) 433 (4,009) (4,503) (10,476) Čistý zisk (ztráta) na

akcii:

Základní 0,01 (0,13) (0,12) (0,37)

Redukovaný 0,01 (0,13) (0,12) (0,37)

Počet akcií použitý pro výpočet zisku (ztráty na akcii:

základní 36.984 32.082 36.246 28.651

redukovaný 43.717 32.082 36.246 28.651

ots Original Text Service: Extreme Networks, Inc.

Internet: http://www.newsaktuell.de

Kontakt: Vito Palermo, Chief Financial Officer, (USA) 408- 579-3030, nebo investor_relations@extremenetworks.com, nebo Valerie Bellofatto, Senior Director of Public Relations (USA) 408-579-2963, nebo vbellofatto@extremenetworks.com, oba z Extreme Networks, Inc.

Webová stránka: http://www.extremenetworks.com

Klíčová slova Extreme Networks

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
IT, telekomunikace

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.