Global Asset Allocation and Risk Budgeting

Společnosti MONECO a BASISPOINT pořádají další ze seminářů vzdělávacího programu Česká finanční akademie. Seminář Global Asset Allocation and Risk Budgeting proběhne ve dnech 13. - 15. června 2001 v pražském hotelu Movenpick.

Hlavní témata:

- Asset Allocation and the Investment Management Process

- Global Markets, Instruments and Benchmarks

- Forecasting Returns, Volatility and Correlations

- Passive vs. Active Asset Allocation

- Security Selection Procedures

- Asset Allocation under Risk Budgeting Constraints

- Immunization and Dynamic Hedging Strategies

- Using Derivatives in Global Portfolio Management

- Performance Measurement and Attribution Analysis

Hlavním cílem tohoto semináře je poskytnout účastníkům důkladný a praktický návod ke konstrukci a aktivnímu sofistikovanému řízení investičních portfolií složených z různých druhů instrumentů s důrazem na globální alokaci aktiv. V úvodu semináře bude diskutován význam definování investičního cíle v investičním plánu a jeho vliv na vlastní investiční strategii. Dále bude komplexně probrána problematika všech kategorií finančních instrumentů v souvislosti s rozhodováním o strategické i taktické alokaci aktiv při zohlednění nejmodernějších metod a přístupů. Věcně bude prodiskutována problematika globálních finančních trhů v kontextu možných příležitostí a rizik. Budou prezentovány metody měření výkonnosti, volatility a vzájemných korelací investičních instrumentů a podán podrobný výklad konstrukce optimálních portfolií založených na těchto parametrech. Následně bude podán výklad alokace finančních prostředků pomocí přístupů "Top-down" a "Bottom-up" a přístupy typu "Value" a "Growth". Účastníkům semináře bude vysvětlena nejmodernější technika "Risk Budgeting", která může být použita k alokaci rizika do různých typů aktiv. Dále bude prezentován poslední koncept "Portable alpha". V kapitole věnované portfoliovým strategiím budou představeny klasické přístupy jako jsou "Immunization strategy", "Factor immunization" nebo "Portfolio insurance" (CPPI). Bude objasněno, jak je možné jednotlivé investiční strategie realizovat pomocí derivátů a budou ukázány prakticky používané techniky zajištění různých kategorií finančních rizik. V závěru semináře budou účastníci seznámeni s metodami měření historické výkonnosti proti benchmarku a jejího vykazování použitím mezinárodně uznávaných standardů.

Uzávěrka přihlášek je 14. května 2001.

Kontakt:

MONECO, s.r.o., Gorkého 1, 602 00 BRNO

tel.: 00420/5/41219737-8, fax: 00420/5/41219735

E-mail: cfa@cfa.cz, http://www.cfa.cz

Klíčová slova PROTEXT-Moneco

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Finance, ekonomika

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.