Česká společnost pro kybernetiku a informatiku (ČSKI) udělila 14.6.2018 Cenu Antonína Svobody

Cenu předávají zleva předseda hodnotící komise doc. Ing. Tomáš Kroupa, Ph.D., a místopředseda doc. Ing. Karel Zimmermann, Ph.D.
Zprava: školitel vítěze prof. Dr. Michal Pěchouček, MSc. a vítěz Svobodovy ceny  Michal Čáp, MSc., Ph.D.

Cenu předávají zleva předseda hodnotící komise doc. Ing. Tomáš Kroupa, Ph.D., a místopředseda doc. Ing. Karel Zimmermann, Ph.D. Zprava: školitel vítěze prof. Dr. Michal Pěchouček, MSc. a vítěz Svobodovy ceny Michal Čáp, MSc., Ph.D.

Laureátská přednáška vítěze 10. ročníku Svobodovy ceny.

Letos proběhl již 10. ročník soutěže o nejlepší disertační práci v oboru kybernetika a informatika, která byla úspěšně obhájena v předchozím roce na univerzitě v ČR. Kvalita prací přihlášených do soutěže za rok 2017 byla velmi vysoká a odborná porota tak nominovala 5 finalistů.

Absolutním vítězem se stal Michal Čáp, MSc., Ph.D. s prací "Centralized and Decentralized Algorithms for Multi-Robot Trajectory Coordination".

Každoročně udělovaná Cena Antonína Svobody je spojena s laureátskou přednáškou vítěze a finanční odměnou.

Kontakt:

Olga Štěpánková,

olga.stepankova@fel.cvut.cz

Klíčová slova ČR-věda-počítače-ocenění-Česká společnost pro kybernetiku a informatiku

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Věda, vzdělávání a školství
IT, telekomunikace

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.