Embraer oznámil další veřejný úpis akcií

Firma Embraer (Empresa Brasileira de Aeronautica S.A.) oznámila svůj záměr uskutečnit další veřejný úpis akcií bez hlasovacího práva. Tyto akcie bez hlasovacího práva budou nabízeny firmami Cia. Bozano, Bozano Holdings Ltd., Caixa de Previdencia dos Funcionarios do Banco do Brasil - PREVI, Fundacao SISTEL de Seguridado Social a BNDES Participacoes S.A. - BNDESPAR. Registrace nabídky amerických depozitních certifikátů, které představují akcie bez hlasovacího práva firmy Embraer, bude provedena později v tomto čtvrtletí u americké Federální komise pro akcie a cenné papíry podle Zákona o akciích a cenných papírech z roku 1933, ve znění pozdějších předpisů. Tento veřejný úpis bude proveden v USA a v Evropě pomocí amerických depozitních listů, které představují americké depozitní certifikáty a v Brazílii přímou nabídkou akcií bez hlasovacího práva. Podrobné podmínky tohoto veřejného úpisu akcií, jeho rozsah a doba konání ještě nebyly určeny a budou později podrobněji specifikovány v Oznámení o registraci úpisu akcií. Kontakt: Anna Cecilia Embraer (Sao Jose dos Campos, Brazil)

Klíčová slova PROTEXT-Embraer-letecká

Oblast
Latinská Amerika a Karibská oblast, Antarktida (la)

Kategorie
Auto-moto, doprava a stroje
Finance, ekonomika

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.