Nejúspěšnější hospodářský rok VOLKSBANK CZ, a.s.

Uplynulý obchodní rok se stal pro Volksbank CZ, a.s. (dále jen Volksbank) nejúspěšnějším rokem od zahájení působnosti banky v roce 1993. Důvěra, kterou nám projevili naši klienti a obchodní partneři, vedla k tomu, že Volksbank dosáhla vynikajících hospodářských výsledků a dynamického rozvoje ve všech oblastech své činnosti.

Dosažené výsledky potvrzují obchodní politiku, orientovanou na cílové skupiny privátních klientů, malých a středních firem, obcí a měst, stejně jako joint ventures.

Partnerství s klienty pro nás není jen prázdným heslem, znamená převzetí odpovědnosti za klienta, což ve spojení s vhodnou a obezřetnou obchodní politikou, pravidly likvidity a řízením rizik vede k plodné spolupráci.

K 31. prosinci 2000 dosáhla Volksbank s 201 zaměstnanci čistý zisk ve výši 46,283 tis. Kč. Bilanční suma se zvýšila oproti roku 1999 o 28 procent a dosáhla na konci roku objemu 9,745.765 tis. Kč.

Obzvlášť příznivý vývoj vykázal celkový objem vkladů, který se zvýšil téměř o 40 procent a vzrostl na 4,7 mld. Kč. Růst vkladů v bankovním sektoru v České republice činil pro srovnání sedm procent. Vysoké oblibě se u klientů těší především termínované vklady, jejichž objem se v uplynulém roce zvýšil o 50 procent.

Potěšitelný byl i nárůst objemu úvěrů, který dosáhl 17 procent. V této oblasti naši klienti oceňují nejenom rychlost a transparentnost postupů při rozhodování, ale i poradenství, které je jim nabízeno v rámci úvěrového procesu. Celková výše poskytnutých úvěrů k 31. prosinci 2000 dosáhla 6,65 mld. Kč. V portfoliu tvořily 88 procent investiční a 12 procent kontokorentní úvěry.

V přímé návaznosti na rozvoj těchto stěžejních oblastí vzrostl oproti roku 1999 také počet vedených účtů, a to o 33,5 procenta. Díky tomuto vývoji vykázal dynamický růst i obrat v oblasti zahraničního a tuzemského platebního styku. Objem transakcí platebního styku se ztrojnásobil.

Dynamický rozvoj banky pokračoval i nadále v prvním čtvrtletí letošního roku. Bilanční suma se zvýšila o 13,7 procenta na 11,082.586 tis. CZK. Objem klientských vkladů se zvýšil na celkovou částku 5,389.055 tis. CZK a objem úvěrů na 7,301.406 tis. CZK. Čistý zisk za první čtvrtletí dosáhl 12.812 tis. CZK a je v souladu s plánem.

V obchodním roce 2001 se Volksbank zaměřuje především na rozšíření nabídky produktů v oblasti cenných papírů. Zajímavá nabídka nových produktů s obchodním označením "VIP" (Volksbank- Investiční program) a GP 100 - garantovaná investice kapitálu do cenných papírů - značně rozšiřuje ve spojení s dosavadní nabídkou produktů a služeb nejenom Volksbank, ale také našich partnerů - VB Leasing CZ, Pojišťovna Victoria a Immoconsult - investiční možnosti našich klientů. Pro dotazy, týkající se oblasti cenných papírů, je k dispozici horká linka 0800 133 444.

Dne 3. května byla slavnostně otevřena nová regionální pobočka v Praze 8 - Karlíně, která bude poskytovat služby klientům z Prahy a Čech. Pro letošní rok se připravuje také další rozšíření obchodní sítě a to v Liberci, Českých Budějovicích, Plzni a Brně.

Volksbank hodlá i nadále pokračovat v úspěšně nastoupené cestě. Naším cílem je poskytovat stále většímu počtu klientů a obchodních partnerů služby a produkty na vysoké úrovni ve spojení s kvalitním poradenstvím.

"Důvěra zavazuje!"

Johann Lurf, předseda představenstva

e-mail : mail@volksbank.cz

Tel. : 05-4352 5111

Fax : 05-4352 5555

Klíčová slova PROTEXT-Volksbank

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Finance, ekonomika

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.