Mapy.atlas.cz určí už i nejbližší lékárnu

Internetové mapy na adrese http://mapy.atlas.cz od dnešního dne nabízí vedle stávajících funkcí i vyhledání lékárny v konkrétním místě. Zároveň je od dnešního dne možné vyhledávat ulice ve více než 200 městech.

Vyhledání lékáren společnost Atlas.cz připravila se serverem http://www.lekarna.cz, který poskytuje pro tyto účely aktuální databázi 2000 českých lékáren. Vyhledání nejbližší lékárny v konkrétním místě probíhá tak, že uživatel nejdříve klikne na konkrétní místo, které ho zajímá a poté klikne na nápis "Lékárny" v levém sloupci internetových map. Poté se uživateli zobrazí všechny lékárny ve vybraném místě.

Na adrese http://mapy.atlas.cz již fungují tyto služby: - vyhledání benzínové stanice - vyhledání informace, kolik stojí pohonné hmoty u konkrétní benzínové stanice - vyhledání služeb, které konkrétní benzínová stanice nabízí - vyhledání nejkratší a nejrychlejší cesty z jednoho bodu na mapě do druhého - vyhledávání ulic, objektů nebo zařízení - vyhledání spojení vlakem či autobusem a zobrazení spojení nad mapou - vyhledání aktuální polohy vybraného vlaku - vyhledání trasy, jakou vybraný dopravní prostředek pojede - podrobnou mapu České republiky včetně topografických map. - podrobnou mapu více než 200 českých měst - leteckou mapu Prahy - vkládání jednoduchých značek (SmartName) s popiskem - zaslání mapy mailem

Na výše uvedených službách společnost Atlas.cz spolupracuje se společností Datis, servery http://www.automobil.cz, http://www.lekarna.cz, http://www.turistika.cz.

Jednou z mnoha připravovaných služeb je dopravní zpravodajství. Uživateli, který zadá konkrétní trasu, vyhodnotí aplikace dopravní situaci na tomto úseku a navrhne ideální trasu. Pokud uživatel využije personalizace a zadá úsek, který jezdí pravidelně, aplikace ho bude prostřednictvím e-mailu nebo mobilního telefonu sama informovat o aktuální bezpečnostní situaci na zvoleném úseku.

O společnosti ATLAS.CZ, a.s.:

ATLAS.CZ, a.s. (http://msn.atlas.cz) je česká akciová společnost, provozující přední portál v České republice. Cílem je poskytovat všem uživatelům Internetu rychlé, profesionální a spolehlivé portálové služby v plné šíři a tím jim umožnit snadnou orientaci v Internetu. ATLAS.CZ poskytuje kromě jiného vyhledávání, zpravodajství, personalizaci, freemail, freewebhosting a obchodování (nákupy, aukce).

Kontakt: Petr Mašek, product manager ATLAS.CZ, a.s., masek@atlas-as.cz, Na Pankráci 30, 140 00 Praha 4, tel.:02/61001550

Klíčová slova PROTEXT-internet-mapy-Atlas.cz

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
IT, telekomunikace

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.