Repsol YPF se rozhodla pro Radiant Systems * Jedna z největších světových společností pro těžbu ropy si vybrala firmu Radiant pro technologickou spolupráci

Radiant Systems Inc. (NASDAQ: RADS) v pátek oznámila dohodu se společností Repsol YPF, S.A. (NYSE: REP), jednou z největších společností pro těžbu ropy na světě, o zajištění maloobchodní technologie pro všechny z jejich přibližně 800 podnikových a licencovaných pracovišť na Iberském poloostrově.

"Naše investice s firmou Radiant Systems nám pomůže dosáhnout našich cílů ve zlepšení služeb a péče o naše zákazníky ve Španělsku a posílí naši pozici prodejce s rozmanitou nabídkou," uvedl Miguel Martinez, ředitel sítě servisních stanic Repsol YPF. "Vybrali jsme si Radiant, protože nabízí kombinaci novátorské technologie s hlubokou znalostí maloobchodního prodeje ropných výrobků a příslušenství.

Radiant bude realizovat svoje řešení prodejních míst Lighthouse(TM), podnikový řídící systém Wave(TM) a bude poskytovat konzultační služby pro zajištění úspěšného nasazení nové technologie a obchodních metod. Lighthouse a Wave byly navrženy tak, aby splňovaly požadavky na servisní zákaznické služby ve velkém rozsahu. Architektura Lighthouse Windows(R) poskytuje standardní otevřenou podnikovou platformu, která soustřeďuje veškerou obchodní technologii do jednoho místa a nabízí rozšiřitelnost pro podporu prudce rostoucího obchodu. Kromě toho webová architektura platformy Wave umožní uživatelům rychlé a cenově výhodné nasazení plně funkčních podnikových aplikací ve velkosti od malých provozovatelů po mezinárodní společnosti.

"Pro nás je cílem tohoto projektu pomoci rozhodujícím způsobem společnosti Repsol," řekl Mark Schoen, generální ředitel mezinárodních obchodních operací firmy Radiant Systems. "Věříme, že to umožní společnosti Repsol YPF zvýšit efektivitu práce všech jejích maloobchodních míst a přitom integrovat naše systémy s jejich dosavadními investicemi do ERP.

Podnikové řídící systémy Wave, které získaly v roce 2001 v Evropě cenu Retail Application Developer's Award, a Lighthouse POS jsou vytvořené pomocí podnikového standardu a otevřené architektury od Microsoftu. "Lighthouse a Wave přivádí živou podnikovou .NET vizi Microsoftu do maloobchodního prostředí," řekl Michael Annink. "Máme radost, že byl vybrán Radiant a těšíme se na pokračující spolupráci s nimi při dodávce inovačních a cenově výhodných technologických řešeních pro zákazníky maloobchodu jako je Repsol."

O společnosti Repsol YPF

Společnost Repsol YPF S.A. (NYSE: REP) s centrálou v Madridu je přední chemickou společností, zabývající se těžbou ropy a plynu a působící v oblasti průzkumu, přepravy a rafinace surové ropy. Vyrábí, distribuuje a prodává také naftu a petrochemické produkty a navíc zkapalněné plyny pro pohon automobilů a přírodní plyny. Po získání YPF, přední společnosti v Argentině a jedné z největších v Latinské Americe, zajistila nová společnost přibližně 4,2 miliardy barelů ropy a produkuje jeden milión barelů ropy denně, při kapacitě rafinace 1,2 miliónu barelů ropy denně. Repsol YPF je sedmou nebo osmou největší sjednocenou petrolejářskou společností na světě a v současné době má přibližně 3800 prodejních míst v Evropě a přibližně 3400 v Jižní Americe.

O firmě Radiant Systems

Radiant Systems Inc. (NASDAQ: RADS) přední dodavatel inovačních technologických řešení pro podniky obsluhující zákazníky. Tato řešení zahrnují transakční zpracování a řídící systémy, podporující klientské podnikové systémy pro velké mezinárodní společnosti i pro malé provozovatele. Posláním firmy Radiant je použít svoji technologii pro odstranění provozních a logistických ztrát v rozsahu miliard dolarů v oblastech, které společnost obsluhuje. Centrálu má v Atlantě.

Radiant (http://www.radiantsystems.com) poskytuje rovněž komplexní péči o zákazníka a konzultační služby, aby dosáhl maximální rychlosti realizace a návratnosti investic svých klientů. Řešení firmy Radiant jsou nasazena ve stovkách společností na celém světě a v současnosti zpracovávají více než miliardu transakcí ročně.

Určitá prohlášení, která jsou v této tiskové zprávě, jsou "očekávaná prohlášení" ve smyslu Private Securities Litigation Reform Act z roku 1995, jako například prohlášení, vztahující se k finančním rozhodnutím a plánům, týkajících se vývoje budoucích obchodních aktivit, a tedy jsou možná. Takováto prohlášení se objevují na celé řadě míst v této zprávě a obsahují všechna prohlášení, která nejsou založena na historických faktech, vztahují se k záměrům, přáním nebo současným očekáváním společnosti, jejich ředitelů nebo výkonných ředitelů mezi jiným s ohledem na: (i) finanční plány společnosti, (ii) směry ovlivňující současný finanční stav společnosti nebo výsledky operací, (iii) strategii růstu společnosti a provozní strategii, (iv) nové nebo budoucí nabídky produktů společnosti a (v) přiznání a výplatu dividend. Slova jako "asi, mohlo by, bude, očekáváme, odhadujeme, předvídáme, věříme, máme v úmyslu, plánujeme" a podobné výrazy a jejich kombinace jsou zde proto, abychom mohli rozpoznat očekávaná prohlášení. Investoři jsou varováni, že tato očekávaná prohlášení nezaručují budoucí chování a obsahují rizika a nejistoty, z nichž mnohé společnost nemůže kontrolovat. Skutečné výsledky se mohou lišit materiálně od těch vykreslených v očekávaných prohlášeních, v důsledku různých faktorů. Mezi významnými riziky, předpoklady a faktory, které mohou ovlivnit provozní výsledky, výkon a finanční podmínky je i to, že společnost spoléhá u velké části svých výnosů na malý počet zákazníků, dále výkyvy ve čtvrtletních výsledcích, schopnost pokračovat v růstu a řídit růst, likvidita a další zdroje kapitálových problémů, konkurence a další faktory detailně popsány ve zprávě společnosti Vládní komisí pro regulaci prodeje cenných papírů (Securities and Exchange Commission). Kontakt: Radiant Systems Public Relations Karen McPherson, 770/576-6828

Klíčová slova PROTEXT-Repsol YPF-Radiant Systems-ropa

Oblast
USA, Kanada, OSN, svět a Arktida (us)

Kategorie
Chemický a farmaceutický průmysl
IT, telekomunikace

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.